Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Bestyrelse
Regnskaber
Takstblad 2010
Takstblad 2011
Takstblad 2012
Takstblad 2013
Takstblad 2014
Takstblad 2015
Takstblad 2016
Takstblad 2017
Takstblad 2018
2018 juni kogepåbud
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Andelsselskabet Alken Vandværk

Takstblad 2010

 

Hvert vandur betragtes som een forbrugsenhed.

Driftsbidrag

 

Excl. moms

Incl. moms

Fast årligt afgift pr. forbrugsenhed

kr.

790,00

987,50

Vandafgift pr. m3 for de første 1.000 m3

kr.

7,50

9,38

Vandafgift pr. m3 for efterfølgende m3 ( - 25 %)

kr.

5,63

7,04

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

kr.

5,00

6,25

 

Anlægsbidrag

 

Excl. moms

Incl. moms

Anlægsbidrag bymæssig bebyggelse

kr.

27.503

34.379

- Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

kr.

1.843

2.304

- Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom

kr.

20.527

25.659

- Stikledningsbidrag

kr.

5.133

6.416

Anlægsbidrag åbent land

kr.

57.308

71.635

- Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

kr.

1.843

2.304

- Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom

kr.

44.471

55.589

- Stikledningsbidrag

kr.

10.994

13.742

Forsynings- og stikledningsbidrag indekstal

 

171,13

 

 

Grundejeren bekoster selv egen jordledning. - Ved udstykning, der kræver ny hoved- eller stikledninger, betales denne af udstykkeren, men udføres af Alken Vandværk (se i øvrigt vedtægter og regulativ).

 

Anlægsbidraget betales, når installationen tilmeldes og inden tilslutning. - Ved private og kommunale udstykninger betales anlægsbidraget ved byggemodning, uanset udstykningens formål. - Driftsbidragene betales ¼ årligt.

 

Anlægsbidragene i bymæssig bebyggelse indeksreguleres hvert år ved godkendelse af nye takster efter "Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober" året før (udarbejdet af Foreningen af Vandværker i Danmark).

 

Ved tilslutninger til vandværket udenfor forsyningsområdet fastsættes anlægsbidraget efter forhandling.

 

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.

 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ. Ved tilslutning af erhvervsmæssig enhed aftales anlægsbidraget efter forhandling.

 

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

 

Gebyrer

 

Excl. moms

Incl. moms

Ikke rettidig indbetaling

kr.

75,00

Momsfrit

Gebyr for genåbning af vandforsyning

kr.

300,00

375,00

For sen indsendelse af aflæsningskort og aflæsning af vandværket

kr.

300,00

Momsfrit

Gebyr for ejendomsoplysninger til advokat eller ejendomsmægler

kr.

300,00

375,00

 

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Skanderborg kommunalbestyrelse, den _____/2010

Med forbehold for kommunens formelle godkendelse