Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
smalltalken 2013
smalltalken 2012
smalltalken 2011
smalltalken 2010
smalltalken 2009
smalltalken 2008
smalltalken 2007
Badutskis Blog
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

30. dec. 2010 Ingen katastrofe - men skide irriterende! Der var åbenbart ikke plads til alle på Mejeriet til julejazz-arrangementet. Nogen af gæsterne havde af den ene eller den anden grund nemlig udvidet festarealet til også at omfatte træværkstedet i kælderen. Hvilket der for så vidt ikke er noget i vejen for, hvis man vel og mærke passer på maskiner og materialer og rydder op efter sig... Men lige netop det var for meget forlangt for gæsterne: Fulde og halvtomme øl- og ciderdåser var efterladt, nogle af dem væltet, og som følge heraf store øl- eller cidersjatter på maskinerne. Det er slemt nok, men kan tørres af. Men uheldigvis lå der færdigbehandlede egetræsemner på en af maskinerne og egetræ bliver misfarvet i kontakten med jern og fugt. Emnerne er ubrugelige nu og skal laves påny. At rydde op efter andre er til at leve med. Men hærværk - uagtsomt eller ej - er skide irriterende. Jeg vil her opfordre deltagerne i den alternative fest til at smide 250 kroner som betaling for træet i min postkasse på Alkenvej 28 - anonymt eller med en underskrevet undskyldning.
                                                                                                                                          Eric Ballowitz


23. dec. 2010 TAK til Gary. Tak til Gary, som forbarmede sig og som alligevel sørgede for, at det slukkede træ nu igen stråler i mørket til glæde for os alle :-)                                        Inge
17. dec. 2010 Nissetog i Ry. Kære Alkenborgere! Nisserne ankommer til Ry med toget søndag d. 19. december kl. 14.41 - - - Hvis nogen skulle føle for at komme som nisser ville det være herligt - - - eller, hvis nogen har lyst til at synge nissesangen ved modtagelsen er den her vedhæftet. Vi mødes kl. 14.30 for at øve den meget lette melodi.                                Nissehilsener fra Stationshavens Venner i Ry.
13. dec. 2010 Med 120 km/t gennem Alken..  (Nyt brev til trafikminister, Trafikstyrelse m.fl.) Kan det passe: at Arrivas nye ekstprestog sætter farten op til 120 km gennem Alken St samtidig med at rejsetiden forøges med 1 min fra Skanderborg til Ry og større risikoen for mindre sikkerhed og ulykker? 
Øv og ikke juhu på denne premieredag på Arrivas nye lyn- og eksprestog Århus- Herning tur-retur.
Jeg var med på den første afgang med eksprestog fra Skanderborg kl. 5.54 med ankomst til Silkeborg kl. 6.18 og retur 6.39 fra Silkeborg med ankomst igen til Skanderborg kl. 7.02 også med lyntog.
På spørgsmålet: "Hvor stærkt kører du gennem Alken St. ' svarer lokomotivføreren i Skanderborg: '120 km i timen'. Og huj hvor det går derudad  ... jeg når knapt nok at se min lille landsby Alken St. da vi suser forbi med lyntoget og ankommer faktisk 1 min senere til Ry St. end efter den gamle togplan, hvor det kun tog 10 min ... Jeg er noget usikker på den høje fart ... selv om BaneDanmark her for nogle årsiden fik lagt nye skinner ned på strækningen.
Jeg har kørt på strækningen Århus -Herning gennem 30 år. Så jeg har et klart billede af diverse tidligere ulykker og uregelmæssigheder på strækningen ... der var den gang, en yngre mand døde ved Alling jernbaneoverskæringen .. så var der toget der afsporede ved de den ubevogtede jernbaneoverskæring ved Birkhedevej lige efter Marie Munde svinget .. og så var der den grimme ulykke ved Funder også ... og jo toget satte da også farten væsentlig ned lige før Laven St. og kørte næsten langsomt.
Det fik mig da også til at spørge lokomotivføreren: Nåh... det gik lidt langsomt ved Laven St. ... ja siger han: 'Vi fik besked om at nedsætte farten til 40 km for et år siden ved Laven ... Faktisk synes jeg at der blev kørt lansomt hele vejen fra lidt før Laven St til Svejbæk og tudet højt ved en ubevogtet jernbaneoverskæring.  Her til morgen tænker jeg på den skræmte mor som stod ved busstoppestedet her på Emborgvej og ventede på skolebussen sammen med sin lille datter kl.
8.06. 'Det var helt vildt', sagde hun. Jo, hun havde stået ved jernbaneoverskæringen, da lyntoget var kommet farende forbi ca. 7.58, lige når ca. 15  skolebørn skal krydse jernbaneoverskæringen til skolebussen. Flere forældre har da også på den baggrund valgt at følge deres børn til skolebussen i dag.
Da vi ofte har observeret, at nogle løber ind mellem bommene, eller at bommene ikke går ned, som de skal, kan vi frygte, at der kan ske alvorlige ulykker, som vi så ofte har set det andre steder i landet som sidste ved den tragiske ulykke i Højby på Svendborgbanen.
Jo jeg jeg skal da også sige tillykke til Arriva med de nye otte år og de 12 nye tog nu også med tv.og jeg vil også jerne sige mange tak for den venlige service, jeg fik i dagens anledning i Silkeborg med gratis kaffe/cacao. Og jo meningerne er delte. Flere af de Arriva-medarbejdere, jeg har talt med, tror da også, at vi vender tilbage til den gamle køreplan med halvtimesdrift igen.
'Vi har jo prøvet det før, som de siger'' 'Vi skal bare skrive ind til trafikministeren'. Vi håber, at det hjælper. Som jeg forstår det, har det ikke været Arrivas ønske at køre Eksprestog ....
Men at Arriva ikke havde vundet licitationen, hvis de ikke havde accepteret at køre lyn-tog .. og jo ministeren har da også fornylig været i Silkeborg hos Arriva og sige tillykke...  Men vi i de små landsbyer er blevet ofre for Trafikminsteriets mere overordnede trafikpolitik om at få flere af bilisterne over i den kollektive trafik. Men jeg tror ikke på, at Arriva får de ønskede 1000 flere passagerer over i toget på denne strækning, fordi pendlerne nu ifølge køreplanen tilbydes en tidsbesparelse i forhold til den nye og gamle køreplan: på 91 min -80 min: 11 min på strækningen Århus til Herning og kun 48 min - 47 min: 1 min på strækningen Århus-Silkeborg. På strækningen Skanderborg til Ry tager det faktisk nu 1 min længere i den nye køreplan. Det virkerfuldstændig vanvittigt og meningsløst at: Alken st., Engesvang,B ording, Hammerum og Birk Centerpark  som de fem små stationer skal miste deres halvtimesdrift fordi pendlerne i Silkeborg: sparer 1 min (lovet 7-8 min) og Herning vinder 11. min mens Ry-pendleren får 1 min længere rejsetid. Og den revisor, jeg kender i Herning, vil ikke vælge at tage toget til Århus til sit arbejde, fordi der ofte er forsinkelser,  og uregelmæssigheder i driften af togene. Hans job kræver stabilt fremmøde.
Når borgerne i de små samfund får forringet deres muligheder for at overleve og transportere sig til job og indkøb, samtidig med at vore børn især løber en meget større usikkerhed ,når de skal til skole. og forældrene skal leve med den usikkerhed, der er når nu skolebussen lander igen her kl. 15.04. Er bommene nu gået ned når det gennemkørende tog suser igennem kl. 15.11 ?
Det kan kun være med til at skubbe til den uheldige udvikling med UdkantsDanmark.
Eksempelvis er vi nu her i Alken st. også lige nu presset af at vores købmand gennem 28 år Birgit Pohle stopper, og vi er usikre påom vi kan finde en ny købmand... så det at toget ikke stopper nu hver halve time skubber kun til den uheldige udvikling i landsbyens liv  og overlevelse.
Og jo, jeg ved godt at Transportminister Hans Christian Schmidt p. t. er i gang med at undersøge forholdene omkring sikkerheden ved jernbaneoverskæringerne, og at BaneDanmark forskellige steder er begyndt at forbedre sikkerheden omkring især de ubevogtede jernbaneoverskæringer.
 
Men det kan kun gå for langsomt.
 
Det giver anledning til følgende spørgsmål til Transportministeren og Trafikstyrelsen.
 
1) Kan vi vende tilbage tilden gamle togplan og køreplan for 2010 når der nu ikke reelt er nogen tidsmæssig besparelse for togpendlerne i Silkeborg og Herning ?
2) Alternativt kan vi få opsat hele bomme på begge sider ved jernbaneoverskæringen i Alken St ?
3) Alternativt kan vi som omkring Laven St. som ligner Alken St. med overgang for fodgængere og dermed stor fare for færdsel over skinnerne få nedsat hastigheden til 40 km i timen ?
4) Kan vi få indsigt i antallet af tekniske fejl og mangler omkring bommene ved jernbaneoverskæringen ved Alken St. her i 2010?
5) Kan vi få indsigt i hvor mange gange togene er holdt for rødt signal 1 km fra Alken St., når der har været tekniske fejl ved bommene?
6) Hvor mange gange er det lykkedes lokomotivførerne at få gang i bommene ved at aktivere bommene fra signalkassen ved det røde stoplys ?
7) Hvor mange gange er toget kørt tudende over jenbaneoverskæringen ved svigt af bommene ?
8) Hvad har antallet været af utilsigtede hændelser på strækningen Århus-Herning?
9) Hvor mange påkørsler har der været ved jernbaneoverskæringerne Århus- Herning?
10) Er der større fare ved halve bomme end hele bomme på beggge sider ?
11) Er det korrekt forstået, at halve bomme også er en flugtvej, hvis en bil stopper på sporet ?
12) Er et korrekt forstået, at bommene stopper halvvejs nede hvis en bil holder på sporet ?
 
På forhånd tak og mange hilsener                               Erhvervspsykolog  & Journalist Finn Bech-Nielsen
8. dec. 2010 Lev livet, mens I har det. Jeg har det super efter omstændighederne, men selvfølgelig en lidt speciel oplevelse at lege med ilden på den måde. Har det som om, jeg har røget tre kartoner cigaretter det sidste døgn. Ved ikke, om jeg har reageret endnu, men man vågner ydmyg og fuld af taknemlighed, når døden kigger en i øjnene. Så lidt mere levende end før og besluttet på at leve det liv, der er, fuldt ud og ikke gå på kompromis med det. Det plejer jo at være for at skabe glæde og varme, når vi tænder ilden. Denne gang er det andre kræfter, der har lagt brænde på bålet, og resultatet bliver, at en masse gammel historie bliver til ingenting. Det må nødvendigvis give plads til noget nyt, og om ikke andet så bliver hytten gjort hovedrent, som det med garanti ikke er sket før. Så en hvid jul i nummer 117 med plads til forandring og fornyelse. Så alt i alt inspirerende at lege med ilden i en ny form, men jeg gentager det med garanti ikke frivilligt igen. Så en lille opfordring til alle: Lev livet, mens I har det. Det er flygtigt og absolut uberegneligt.                                      Poul Kildahl
7. dec. 2010 Hjertelig tillykke til Birgit Pohle med barnebarnet.  Og tillykke med det smadder flotte resultat af årets indsamling  til mejeritaget, utroligt hvilke kræfter I besidder i Alken, især fordi I løfter i flok.  
Dejligt med de flotte juleting på forsiden, de bliver pyntet på siderne, efterhånden som jeg  ser siderne igennem.                                                    Varm julehilsen Grethe Hjorth Andersen, Skælskør

29. nov. 2010 Så er det ved at være juletid, - hjerternes tid. Noget der har varmet mit hjerte, er den energi og fantasi, mejeribestyrelsen har haft til at stable nogle fantastisk flotte, varierende og livsgivende arrangementer på benene for at skrabe penge sammen til nyt tag til vores Mejeri. Samtidig med indtjening af penge, har det skabt oplevelser, glæde, samhørighed og da også en god portion stolthed over, at vores landsby kan præstere så meget kunnen. Samtidig med har bestyrelsen stået for det nye tag. Det er sgu da fantastisk, og så pynter det gevaldigt på mejeriet med det nye tag. Tak for det!                                                                                         Estrid


28. nov. 2010 Rugbrød fra Boesvej.  TIl Birgit P. - Rugbrødet er bagt på Boesvej 16. Glad for at du ku' li' det. Deler gladeligt opskriften.                                                                        Kærlig hilsen Karen Malle

26. nov. 2010 Noget særligt ved Alken. Vi er rigtig godt i gang med rygholdet og har fuldt hold med 12 tilmeldte og flere på venteliste, der desværre ikke blev plads til. Vi er blevet taget rigtig imod af nogle engagerede Alken-borgere, der har sat os ind i 'Alken-tid', togtider mv ;-).  De sørger for, der er varme på og slukker igen osv. Der møder altid 9-10 deltagere op, og det synes vi er flot. Vi vil gerne rose holdet for deres aktive deltagelse og indlevelse i det, vi sætter dem til og prøver af med dem. Vi oplever, at der er sammenhold, rummelighed og accept af alle - også os som helt nye i det at undervise. Det er fantastisk at opleve :-)  Der er noget særligt ved Alken! 
                                                                                                             Carina Josefine Schøt Thomsen

24. nov. 2010 *  Som Klods Hans. Jeg vil også gerne sige "GODT GÅET ESTRID". Du klarede bare rigtig godt at forklare hvorfor vi skal have en Købmand i Alken. Du svarer jo lige så godt for dig som Klods Hans ved kongens hof.                                                                                                         KH Hanne Lisbeth


23. nov. 2010 *  Godt gået Estrid. Vil bare sige: Godt gået i går aftes, et langt interview og du gav så fint et billede af mulighederne for en kommende købmand! En super reklame. Der må være én derude......!                                                                                                                 K.h. Hanne v. søen
16. nov. 2010 *  Rugbrød udenfor. Jeg vil meget gerne vil takke for det dejlige rugbrød, der var lagt udenfor min forretning den onsdag morgen. Fugten havde desværre gjort det umuligt at læse hvem det kom fra, men jeg vil rigtig gerne have en opskrift på det. Uhm hvor det smagte godt. 
                                                                                                                  Birgit Pohle, Alken Minimarked
16. nov. 2010 * * 101 gode grunde til at tage bilenJeg faldt lige over dette på tænk.dk's hjemmeside - til inspiration for folket? Især afsnittene om familie og fritid og de kollektive trafikproblemer er guf!
                                                                                                                                         Eva Nikolajsen

Året går på hæld

Året går på hæld
for løvet og os selv
skoves grønne bølger
vrager voldsom vækst
nu mod solen drager
nu med lyset flagrer.

Høsten her omkring
en del af årets ring
kornets vejen stråkækt
bærer sol og regnvægt
sæd erindrer sommer
os til vinter varmer.

           

Vinter står for tur
mild tænksomhed på lur
frosten luften klarer
og gir lyset fri
mellem træers skare
lydløs skarp fanfare.

Ta' imod med tak
alt der ligger brak
sommerliv i rammer
kuldens skarpe skær
renser alle sager
renser til det sager.

Henning Emil Christensen/Poul Ganer


31. okt. 2010 * Nu går jeg videre til fibernet. Jeg har nu besluttet, at tiden er inde til at gøre status over underskriftindsamlingen. Efter to måneders forløb er tilbagemeldingen fra Alken, Boes og Bjedstrup, at der er 50, der har underskrevet de papirer, der lå hos Købmanden, og på bloggen er der 32, der har skrevet en kommentar. Summa summarum er der altså 82 husstande i et område der, såvidt jeg er orienteret, tæller ca. 100 husstande i Alken, og hvad der er af husstande i Boes og Bjedstrup ved jeg ikke, men et slag på tasken er, at der er godt 30 husstande i de to små samfund (er der nogle, der har de rigtige tal så sig endelig til). Så hvis der er godt 130 husstande og 82 husstande har givet tilsagn om interesse for at få fibernet, så er der her 63 pct. af husstandene der er interesseret, og det synes jeg er et fint tal. Jeg takker for den brede opbakning og vil nu gå videre til selskabet og give dem tallene og de data, jeg har indsamlet. Jeg melder naturligvis tilbage, når jeg har hørt fra dem om, hvad de har tænkt sig at gøre ved vores forespørgsel.
                                                                                                     M.v.h. Steen Jacobsen, Søbjergvej 15


27. okt. 2010 * Birgit minder om min søster. Kære alken.dk. Jeg bor 'desværre' ikke i Alken eller omegn, men siden jeg ved en tilfældighed opdagede Mossø og Alken, har jeg tabt en del af mit hjerte til jeres egn, Jeg bor nu også smukt i Skælskør, men holder meget af at læse om alle jeres ildsjæle, der holder sammen på noget så værdifuldt som en landsby med skøn natur og - lyder som - dejlige mennesker, der tager hånd om hinanden. Jeg besøgte Alken i sommer og fortalte købmand Birgit  Pohle, at hun på rigtig mange måder minder mig om min søster, som arbejdede ihærdigt for sit lille ø-samfund. Derfor har jeg tilmeldt mig nyhedsbrevet. Og hvis det koster noget at abonnere, betaler jeg gerne mit bidrag.                                                    Venlig hilsen Grethe Hjorth Andersen, Skælskør

18. okt. 2010 * Borgermøde om mulighedernes mulighed. Stjernestunder, det kan ikke beskrives bedre, og chokerende, ja alt varer ikke ved, desværre. Så hjertelig tak, Birgit, for den tid, du har ageret købmand i Alken, - og en speciel tak fra byens børn. Jeg bakker meget op om et borgermøde så snart som muligt, med et par inspirerende oplæg fra folk med erfaring. Ud over Evas forslag, kunne jeg tænke mig at invitere repræsentanter fra Vrads Købmandsbutik, en butik hvor byens folk selv står for butikken, og repræsentanter fra Virring, hvor byen økonomisk står for butikken, men har ansat en bestyrer. Og så kunne det jo også være, at Birgit ville byde ind med sin erfaring gennem årene. Men hvis der sidder nogle og tænker, at de altid har drømt om at blive købmand i Alken, så ville det da være det allerbedste. Oplæggene kunne være et godt udgangspunkt for en snak, med alle interesserede i at bevare købmandsbutikken, om at få Alken købmandsbutik til at overleve. Med tanker om mange gode købmandsoplevelser.                                                                           Estrid


17. okt. 2010 * Hej med jer andre chokerede (?) Nå, det er jeg i hvert fald... Jeg er rigtig ked af at høre, at Birgit vil sælge, men jeg kan ved Gud godt forstå hendes beslutning. Så vidt, så godt. Mine mere pessimistiske sider mener, at det vil være drønsvært at få en ny købmand til byen, da det jo desværre kun med nød og næppe er lykkedes os, der handler her, at give Birgit en stabil og forudsigelig indtjening. Jeg synes vi skal ha' banket et fællesmøde ned snarest muligt for at drøfte muligheden for at gøre noget selv - og der har jeg en idé!! Ta-daaah!!
For et par år siden var der en interessant artikel i Samvirke om et kooperativt supermarked i New York. Jeg var inde på Samvirkes hjemmeside og fandt artiklen, som hedder 'Her løfter vi i flok' . Grundtanken er, at medlemmerne deles om at lave det forefaldende arbejde, for til gengæld at have fordel af billigere varer og fuld indflydelse på valget af varer i butikken. I New York er der mest øko-varer, men gå selv ind og læs mere under Park Slope Food Coop  på Wikipedia, der står alt om organisationen. 
Dette er mit foreløbige og totalt uigennemtænkte, men forhåbentligt inspirerende, indlæg i en - indtil nu - manglende debat.                                                                           Hejsa fra Eva Nikolajsen
17. okt. 2010 * Smalltalk - stjernestunder hos købmanden. Det er jo hos købmanden, den virkelige smalltalk opstår: de levende menneskemøder, det gode grin, den fortrolige samtale, de nyeste nyheder, det korte øjeblik. Set og sket med egne øjne kan aldrig erstattes af smalltalk på nettet. Og så er der selvfølgelig de daglige fornødenheder, som vi alle har brug for og slæber til huse. Og som efter alle kunstens regler imødekommes i form af økovarer, godt brød, specialøl og hvad vi ellers har af ønsker. Bevares, vi skal da nok overleve og finde andre indkøbsmønstre, hvis der ikke kommer en ny købmand. Alt kan jo fremskaffes. Men det er ikke materielt, det her. Det går lige ind og rammer hjertet i vores landsby. Har vi mod, overskud, vilje, evner til at finde en løsning? Måske er der andre landsbyer, vi kan lære af? Og så til sidst: stor ros til Birgit Købmand for en levende butik!                                                                                                                              Eva Michaelsen
17. okt. 2010 * Kun et minut hurtigere. De nye lyntog kommer selvfølgelig hurtigere frem, generelt. Men på den forbindelse, som er relevant for mig selv, nuværende afgang 7.11 fra Alken mod Silkeborg, er der på strækningen Skanderborg-Silkeborg med den nye køreplan kun vundet 1 minut. Det er for mig lig med ingen gevinst sammenlignet med den enorme ulempe, det er ikke at kunne komme på arbejde (med mindre jeg vil møde næsten en time for tidligt - eller, hvilket sandsynligvis bliver løsningen, at vi bliver nødt til at købe bil nr. 2). Så derfor min - lidt for - hurtige generaliseringm at de nye tog slet ikke kommer hurtigere frem. Men jeg vil gerne gentage min opfordring til at så mange som muligt protesterer direkte til Trafikministeriet. Jeg talte igen i dag med togkonduktøren, og hun gentog, at det er set før, at protester har ført til, at en køreplan er lavet om.                                vh Inge Schøler
15. okt. 2010 * Forslag om containere hører hjemme i skraldespanden. Så er den gal igen. Det er ikke mange år siden, at man tumlede med tanker om, at den ugentlige afhentning af skraldesække skulle erstattes af en 14 dages afhentning, ved at erstatte de sorte affaldssække og affaldsstativer med 140 l. containere.
Ikke nok med det. Nu skal vi have to containere på grunden, hvoraf den ene skal bruges til indsamling af materialer, der kan genbruges på den ene eller anden måde. Hvis ideen om at indsamling af affald til genbrug ved forbrugerne skulle have nogen mening, så skulle forbrugerne ikke have to containere, men mindst fire- fem stykker for at sortere korrekt. Det er da molboagtigt at blande det hele sammen i en container. Derimod synes jeg, at det er en rigtig god ide med lokale små genbrugsstationer, som man f. eks. ser i Stjær og mange andre steder. Her i vores lille landsby  Alken har vi en ubenyttet grund lige ved krydset Emborgvej, Alkenvej. Den kunne være ideel som en lokal genbrugsplads, hvor der kunne stå fire pæne runde containere, en til glas, en til papir, en til metal og en til plastik. Grunden tilhører i forvejen kommunen og dermed os alle, så derfor ville den være ideel til sådan et fælles projekt.
Jeg håber at byrådet tænker sig om og placerer forslaget fra Reno Syd , hvor det hører hjemme, nemlig i skraldespanden.                                                                                              Arnth Jørgensen

3. okt. 2010 * Listetyv på Emborgvej. Endnu en træls melding herfra. Vi har atter været udsat for tyveri – for tredje gang! Denne gang en listetyv torsdag eftermiddag, mens vi var hjemme! Ja, det er frækt og ubehageligt. Vi fik stjålet penge, NemId brev og kode. Mon andre har oplevet noget lignende? Politiet opfordrer til at vi altid har låste døre, men det er jo en meget irriterende konsekvens. Hermed også en opfordring til at vi alle er opmærksomme på mærkelige personer, biler , fænomener.                                                               Mange hilsener Elsebeth Karsholt, Emborgvej 90


3. okt. 2010 Toget, der ikke stopper, kommer alligevel ikke hurtigere frem. OPROP. Jeg talte i dag med en kvindelig billetkontrollør i toget, og hun sagde, at vi ikke må give op i forhold til Arrivas nye køreplan. Arriva er forpligtet overfor Trafikministeriet med de nye lyntog, som ikke stopper i Alken, så det nytter ikke at klage til Arriva, for de holder med os, siger hun. Vi skal klage direkte til Trafikministeriet, og hvis de får tilstrækkeligt mange klager, så kan det ske, at de ombestemmer sig, når de indser, at det ikke er en god ide. Hun sagde, at det er set før, at en beslutning bliver lavet om, hvis man får mange klager. Det meningsløse med i hvert fald lyntoget om morgenen ved 7-tiden, som ikke stopper i Alken, er at det overhovedet ikke kommer hurtigere frem, da det er nødt til at vente på forskellige stationer for krydsende forbindelser. Så kom i gang med at klage til Trafikministeriet! Så sker der måske noget.                                                       Venlig hilsen Inge Schøler

26. sep. 2010 * Webkurset har plads til flere. En del har vist interesse for webkurset der afvikles over tre gange d. 7/10 - 14/10 - 28/10. Der mangler dog lige en beslutning og at give besked om at gå med på kurset.

Det er et oplagt tidspunkt at få startet noget nyt op eller få revideret på noget gammelt.
I dag kan man ikke være sikker på at være synlig derude blot ved at have en webløsning.
Lær om hvad der skal til for at komme på side1 af Google. Lær om professionel anvendelse af sociale medier. Hvordan du lettere kommer til at skrive flere nyhedsbreve via systemet, som også følger med. Alle udgifter er betalt for det første år, og du står med en webløsning, som du har fuld kontrol over. Samtidigt støtter du det nye tag.                                                        Jan Mikael Granner


19. sep. 2010 58 husstande til fibernet er ikke nok. En lille opfølgning på mit tiltag til at vi kan få Profiber - hedder nu 'Waoo' efter en sammenlægning. Der er p.t. 58 husstande, der har tilmeldt sig i vores område, og det er desværre ikke nok til, at jeg vil gå videre med det til Waoo. Jeg tror simpelthen ikke de tager os ad notam med så lille en tilslutning. I Alken by bor der ca. 243 mennesker. Jeg er så ikke helt klar over, hvad det samlede tal er for hvor mange husstande eller hvor mange indbyggere der er i det område vi hører under i Waoo's beregninger. Måske der er nogen, der ved det og kunne komme med det tal? På den måde ville det være nemmere at få overblik over, hvor mange underskrifter der reelt er mulighed for at få her i ovennævnte område. Det tal ville være godt at underbygge henvendelsen til selskabet med, når de skal overveje, om de vil udrulle hurtigere end forventet (ultimo 2016).
Det er positivt at se Peder Porses kommentar på Smalltalken og hans eget initiativ for at få selskabet bag Waoo til at overveje nedgravning af fiber kabler i vores område - Alken, Boes og Bjedstrup - hurtigst muligt. Se iøvrigt, hvad han skriver på Smalltalken 14. september.
Det er mit håb, at de af jer, der ikke har underskrevet - enten hos købmanden eller på bloggen - vil gøre det hurtigst muligt. Deres produkt har så forandret sig lidt efter sammenlægningen, men det er stadigvæk yderst konkurrencedygtigt, og ikke mindst giver det høje hastigheder på internetforbindelse og TV-kanaler samt evt. fastnet telefoni - skulle man have ønske om det. Vil du opdateres om deres nye produkter og priser, kan du se det her               
                                                                                  Med venlig hilsen Steen Jacobsen, Søbjergvej 15
19. sep. 2010 Skriv en mail til Arriva. Til december træder en ny og træls køreplan i kraft.... Som alle nok ved, har man besluttet at halvere vores afgange med toget til/fra Alken og de andre små stationer, fordi der i stedet skal være regionale lyntog, der kan få glade passagerer fra Herning og Silkeborg hurtigere frem. Vi andre kan så bare nøjes med et tog en gang i timen. Skal vi finde os i det? NEJ!
For lang tid siden havde Thomas Tjørnehøj fat i en skitse til den nye køreplan. Den så storeslem ud, da der også kun var timedrift om morgenen. Det har vi pendlere dog aldrig før været udsat for! I tidligere DSB tider, hvor der også kun var timedrift var der ALTID tog hver halve time indtil kl. ca. 9. Det må vi altså bibeholde!
Gå ind på ArrivaTogs hjemmeside og skriv en mail. Jo flere, der gør det jo bedre. Brug alle argumenter: Vi er meget kede af at få halveret vores afgange, CO2, kollektiv trafik, attraktivt område, pendlere, som lægger tusindvis af kroner hver måned, skal vel ikke bare spises af med timedrift om morgenen, som kan betyde, at man skal meget tidligere afsted, møde for tidligt eller for sent på sit arbejde, eller sidde og vente på en kold station. Find selv på flere argumenter: gymnasieelever, skolebørn, fritidsaktiviteter, sammenhængskraft i kommunen. Der er ALT at vinde.
Vi vil da hellere have en regelmæssig og velfungerende togdrift end dødssyge infoskærme i toget, eller det apparat, der er stillet op på Alken Station, som alligevel ikke virker. Vi vil have myldretidsafgange, som stopper to gange i timen både om morgenen og eftermiddagen.  
Vi har ikke denne gang kunnet mobilisere en aktivistgruppe fra Alken, som vi har gjort tidligere, da vi ville bibeholde trinbrættet (tilbage i år 1999 / 2000) og da vi ville have vores myldretidstog tilbage (i 2004). Begge gange lykkedes det! Men ingen har haft kræfter eller energi til at være tovholdere for dette meget krævende stykke arbejde denne gang. (Vi var nogle få, der gik til pressen sidste år, og der er også etableret en kontakt mailliste med de andre små stationer ud af sporet, som selvfølgelig også er interesseret i at bibeholde halvtimedriften. Men det er en politisk beslutning, så at få den ændret kræver endnu mere aktivist- og benarbejde).
Men skriv en mail til Arriva. Gå evt. flere sammen og underskriv. Eller lån lidt hos hinanden. Det vil være fedt at oversvømme ArrivaTog med mails og når man nu er i gang: læserbreve til diverse aviser og mails til transportministeren. Go for it!                                                               Kh. Eva Michaelsen

19. sep. 2010 Endnu uvidende kæreste på skattejagt. Hej alken.dk. Lørdag 25. september 2010 sender jeg min endnu uvidende kæreste ud på en skattejagt, der skal føre hende forbi en masse steder af betydning for os. Hun har igennem længere tid haft en ide om at det kunne være fantastisk at bo i Alken, som hun har forelsket sig i ved at pendle igennem utallige gange, men især også pga jeres hjemmeside og de ting hun kan tyde ud fra den. Jeg tænkte at det kunne være sjovt at sende hende en tur forbi jeres by, hvor hun så skulle tage kontakt til en lokal, der kunne give hende et spor fra mig. Er der nogen, der kunne tænkes at hjælpe? Det er ikke noget, der behøver at tage ret mange minutter. Hun vil ankomme med tog engang mellem 17-18. Jeg håber, I kan hjælpe - på mail: dnlpet@gmail.com :) Venlig hilsen                                                                    Daniel Petersen


14. sep. 2010 * Fibernet virker upåklageligt. Der var et møde tirsdag aften på Østjysk Energi, hvor vi i repræsentantskabet og ledelsen ud over at se anlægget, fik mulighed for at drøfte forskelligt. Jeg opfordrede i den forbindelse dem, der arbejder med planlægningen til at man så lidt liberalt på kravet om antallet af interesserede i bredbånd, fordi anlægsudgiften i Alken-området nok er lidt lavere end gennemsnittet (ingen fortove, der skal lægges om. f.eks. og  fibernettet er tæt på i forvejen) og fordi potentialet sætter en logisk grænse for antallet af interesserede. Man lovede at se på det nok en gang, men ØE skal jo altså drives ud fra forretningsmæssige principper og det gælder også fiberprojektet, hvor der til nu er investeret mere end 350 mill. kroner. Jeg håber alligevel, det kan lykkes initiativtagerne at samle så mange interesserede, at Alken/Boes/Bjedstrup kan komme frem i køen til fiberdækning. Som en af de heldige med fibernet kan jeg ubetinget anbefale, at man går med. Er man med fra starten spares tilmed tilslutningsgebyret. Selv har jeg internet og TV, og begge dele virker upåklageligt efter nogle meget små startvanskeligheder. Profiber har i øvrigt netop skiftet navn til Waoo. Sammenslutningen med andre fiberleverandører skulle på sigt betyde endnu bedre tilbud og bedre priser. Se de nye produkter .                                                           Peder Porse, Boesvej 2 


25. aug. 2010 * Bandepose og Lykkesten: Christian på fem år var indlagt på Aalborg Sygehus Nord og skulle have taget en masse blodprøver flere gange på en dag. Da Trudi ankom, kom en af sygeplejerskerne hen og bad hende gå ind til ham. De havde taget den første blodprøve, men det havde været en meget træls og svær situation, fordi Christian var meget skræmt, så hun ville gerne, hvis Trudi kunne gå med til næste omgang og se, om det kunne hjælpe ham til at tackle det bedre. Trudi gik derind før sygeplejersken og laboranten kom derind, mor og Christian var alene på stuen. Christian var glad for at få klovnebesøg.
Da Trudi og Christian havde hyggesludret lidt, sagde Trudi til Christian, om ikke de skulle gøre 'Stikkedamen' og 'Sygeforplejersken' bange, hvis de blev lidt for frække. Joooo!!!!! sagde han med store øjne. Trudi har en legetøjsdrage der kan 'spy Ild'. Den blev de enige om at bruge mod de to damer, når de kom ind. Trudi har også en bandepose. Den viste hun ham og fortalte, at når man skal stikkes, må man sige alle de bandeord, man kan, mens man bliver stukket. Han grinede og fik lige lov at øve sig på et par stykker. Så gav Trudi ham en lykkesten, som kan hjælpe en, hvis man er nervøs. Den knugede han i hånden. Så var de klar.
De to damer kom ind, og Trudi og Christian var straks klar med dragen. De to hvide damer spillede med og blev selvfølgelig forskrækkede, og Christian grinede højt. Så skulle det jo klares, det med stikket. Trudi mindede Christian om bandeposen, og han holdt godt om lykkestenen, så blev der stukket, alt imens han bandede løs. Så var det overstået, og alle var tilfredse, ikke mindst Christian. Da jeg kom onsdagen efter, fik jeg at vide af sygeplejersken, at samtlige andre blodprøvetagninger var gået super fint med hjælp fra lykkesten og bandepose. 
                  Trudi og Gitte Møller Madsen


20. aug. 2010 * 300 skal melde sig for at få Profiber til området. Profiber er et tilbud til alle husstande i de områder hvor Østjysk Energi, Trefor og NRGI er udbydere af elforsyningen. Det er muligt for deres kunder at få installeret fibernet, der er et tilbud om bredbånd, TV kanaler og telefoni via et kabelnet, de nedgraver. Desværre bor vi i et område, hvor der endnu ikke er fastsat nogen dato for, hvornår vi får nedlagt fibernet i vores område (Alken, Bjedstrup, Boes og Korsvejen med tilhørende sideveje i Skanderborg). Området er defineret og fastlagt af Profiber.
Jeg har på eget initiativ taget kontakt til Profiber for at forhøre om, hvornår vi får tilbuddet. Som sagt ingen planer endnu, men jeg fik samtidig oplyst om, at vi kunne gøre noget selv, ved at undersøge om der er interesse for det. Det kræver så, at de fire nævnte områder skal have tilsagn fra mindst 300 husstande, før de vil gå igang.
Hvis du/I er interesserede i at læse om deres tilbud kan du klikke dig videre her: http://www.profiber.dk/default.aspx?m=2&i=495
I forhold til teleselskabernes priser er deres priser virkelig konkurrencedygtige (jeg har intet tilhørsforhold til Profiber overhovedet skal lige siges! Dette er helt på eget initiativ). Hvis vi er nok, der vil have fibernet, er der ingen tilslutningsafgift, ell. udgifter til den box der giver adgang til herlighederne. Det eneste man skal, er at binde sig for 6 måneder.
Håber du/I er interesseret og i så tilfælde skriv dig endelig på listen på den blog, jeg har oprettet på:
http://sjamus.wordpress.com/ - alternativt kan du/I skrive under på en seddel, jeg har lagt nede hos købmanden i Alken. Vær venlig kun at skrive dig/jer på det ene af stederne, så vi undgår 'dobbelt bogholderi' - tak. Hvis der er nogen, der har kontakter til beboere på Korsvejen med tilhørende sideveje, vil jeg med kyshånd tage imod tlf. nr.,ell. e-mail adresser. Så vil jeg forsøge at få dem informeret om dette tiltag. Kontakt mig på nendenstående e-mail adresse.
                                                                               M.v.h. Steen Jacobsen, Alken, sjamus2@gmail.com


15. aug. 2010 * Mystik på Mejeriet. Mellem den 22. og 25. juni er der forsvundet ca. 40 hvidvinsglas fra Mejeriet. Vi reagerer først nu, fordi vi håbede, at 'en eller anden' havde glemt at spørge og senere glemt at sætte dem tilbage. Men de er altså endnu ikke dukket op. Vi vil gerne fra bestyrelsen kraftigt opfordre til, at man træffer en aftale, inden man låner ting fra Mejeriet. Det giver os en chance for at opspore, når noget forsvinder. Ved lån kontakt venligst undertegnede på tlf.: 86577376.                                                                                          Venlig hilsen Hanne Lisbeth Nielsen


12. aug. 2010 * Befri papiret. - Jeg har fundet en hel masse meget store stykker papir i borgerforeningens gemmer. De er store som plakater og skriger på at blive brugt til noget SJOVT! Hvad kan vi dog finde på? Tegne, male, skrive, kæmpe-papirflyvere, collager, kæmpe-origami, papirtøj, tårn- eller brobyggerier, hattekreationer, modelbygning, verdensrekord i spiralklipning, guirlander, drager.... hmm, her slap min fantasi op! Hvem har lyst til at befri papiret fra kedsomheden i skuffen? Det er jo oplagt som aktivitet til byfesten :o)                                                                                 Eva Nikolajsen

31. juli 2010 'Manden der gik'. En lille hilsen med tak for de venlige kommentarer og ønsker om alt godt i fremtiden. Jeg har jo ikke ligefrem markeret mig i nærsamfundet i de 15 år, jeg har boet i det lille grå hus ved søen. Men nogle har åbenbart lagt mærke til mig, når jeg marcherede frem og tilbage på Vædebrovej og op mod trinbrættet i Alken, samt hos købmanden, hvor gode samtaler og gode grin ofte har givet hverdagen det lille ekstra pift. Det har været en skøn tid for mig, både den tiltrængte stilhed og ro, og den lille fest i ny og næ med gode folk fra Alken by. Og det er bestemt ikke på grund af utilfredshed med livet her, at jeg nu flytter til Århus. Men efter 15 år på samme sted trænger jeg til at gå nye veje, og forskellige omstændigheder har gjort, at tidspunktet for oprykning af rødderne passende kunne være nu. Jeg regner dog stærkt med at komme tilbage en gang imellem og se om I alle trives ! Og skulle I have brug for en kaffe-pause i smilets by, er I velkomne i Samsøgade, hvor jeg nu skal bo i en dejlig andels-forening med gode venner i tre etager. 

Tusind tak for de positive kommentarer og gode tanker til alle!          Mik Sybrandt ( Ham der går … )


31. juli 2010 En lille indsats, der gør en stor forskel! Hej med jer, der har børn, der går eller snart kommer til at gå i byen i Ry, - f.eks. på Sønder Ege! Natteravnene er i dvale, men kun så længe, der ikke er nok, der stiller op. Der kræves 30 frivillige, og indtil nu er vi 16. Jeg var selv sent ude, kunne ikke lige få mig meldt til, - men bedre sent end aldrig! Vil I vide mere om Natteravnene, så se Mølleskolens forældreintra eller på Facebook. Vil I være med, så vil jeg gerne formidle kontakten, ellers se Mølleskolens hjemmeside.                                                                       Kh Estrid 86577347, Alkenvej 75


23. juli 2010 Svømmer i kanalerne - men savner Mossø. Lille hilsen fra København. Jo, man kan godt bo her! Lejligheden lille, kun en stor stue og et soveværelse, men huset er gammelt, og der er højt til loftet. Jeg finder små ekstra rum som gemmesteder til mine sager foroven. På køkkentrappen er der et stort målerskab til el, hvor jeg har været kreativ nok at anbringe min støvsuger og en trappestige - det får funktionen af kosteskab!
Byen er overraskende grøn ihvertfald i dette område: god plads mellem husene og masser af gamle store træer indimellem. Jeg har ikke prøvet metroen endnu, men cykler rundt og har svømmet i kanalerne to gange. (Vender stadigvæk kortet på hovedet, så at sige, så det hjælper lidt at cykle, langsomt). Som pensionist har jeg fået et billigt årskort til Louisiana, og - oh, lykke! - de har en bro ud til Øresund. Den kan bruges også vintertid. Da er der nok ikke så mange mennesker, så jeg måske i heldigste fald slipper for det der våde, slaskede noget, der kaldes for badetøj... Har endnu til gode at finde en kajakklub, men Finland og skærgården på vores primitive ø har jo været et stærkt kort i sommer.
Der er en brønd, og det er så det. Ingen strøm, ingen rindende vand. Dagene går med almindelige praktiske aktiviteter til livets opretholdelse. Og så skal man møde niecer, nevøer, fætre m.m. og beundre de små børns lange ben, der er vokset så meget på de to år, siden jeg har været der sidst. Sprogforbistringen noget mere udtalt end tidligere; min firsårige svoger havde sin fest med taler af bl.a. datteren, på finsk; russiske folkesange og italienske opera-arier, accompagneret af den vidunderligste harmonikamusik.
På vejen hjem via Stockholm og Go:teborg (som de skriver nuomstunder til ære for turisterne) med et lille ophold i Sæby, hører jeg de finske folkemelodier i 3/4 takt ringende i ørerne mens jeg nyder en ispind og ser på blå felter, som et helt hav af kornblomster.
Hjemme viser det sig at blomsterne på altanen har overlevet: min basilikum er gået i blomst. Mine forskellige overnattende gæster har lånt nøglen af Victoria, og har sågar efterladt en flaske portvin som tak til Mosteren (de var på Roskilde-festival og har ryddet pænt op efter sig!) Ikke helt så tosset alligevel, selvom man savner at kunne kigge ud på Mossø hver morgen. Skyderier, politi og andet utøj har jeg ikke set noget til; de fleste mennesker venlige og jeg har sågar - som en slags jyde - opnået lidt rabat i et par butikker ved min særlige, ubestemmelige dialekt!
                                                                                                     De kærligste hilsener til alle fra Emelie


4. juli 2010 En god eftermiddag. Der var et overskud på 10.358,00 kr., som vi med glæde vil skænke til nyt tag. Tak fordi I alle var med til at gøre eftermiddagen god for os, vi håber, I har haft en god oplevelse.                                                                                         Hilsen Winnie, Max og Birgit og Ingo
25. juni 2010 Limerick om Alken. Eva Nikolajsen skriver haiku-digte, men her kommer en limerick - hentet fra Dover Sogns Kirkeblad, hvor Per Andersen fra Ry har kreeret den: Der bo'de en kone i Alken / hun havde en ko og ku' malk'n / Men det blev for bøved' / hun solgte det høved / og købte mælk ved en købmand i Alken /.

16. juni 2010 Vi undgår nok ikke at blive berørt. Så er Sparekataloget fra Skanderborg kommune frigivet – og på skolebestyrelsesmødet onsdag d. 16. juni, er det naturligvis på dagsordenen til debat. Heldigvis rummer Sparekataloget ikke som frygtet et direkte forslag omkring lukning af skoler i Skanderborg kommune – og dermed heller ikke Bjedstrup skole. Men helt undgå at blive berørt kan vi formentlig ikke. Direktionens forslag indeholder således idéen om at reducere i omkostningerne via ændret ledelsesstruktur på skoleområdet (side 15). Her foreslår Direktionen bl.a. en reduktion årligt på 0,9 mio. Målet med forslaget er at opnå en besparelse ved at knytte de seks mindste skoler sammen to og to, hvor der etableres fælles ledelse mellem:
· Gl. Ry Skole og Knudsøskolen
· Veng Fællesskole og Bjedstrup Skole
· Voerladegaard Skole og Ejer Baunehøj Skole
De skriver dog, at skolerne kan beholde deres skolebestyrelser og skoledistrikter. Når skolebestyrelsen har drøftet dette og øvrige mulige konsekvenser af sparekataloget, vil vi sammensætte et høringssvar til kommunen.                                                                             Vh Morten Lundgaard


28. maj 2010 CD'er til orkideer. Jeg har igennem mine medhjælpere til Jørgen fået mange søde ord og hilsner fra deres forældre, bedsteforældre, ja sågar oldeforældre, der har fået skrevet sang hos mig. Og jeg vil meget gerne bede mine gamle sangkunder sende mig en hilsen, så vil jeg glæde dem med min CD med Dronning Ingrids Spejderhonørmarch.

Jeg har komponeret den, jeg har købt mange, og min agt er, at jeg på et givet tidspunkt får så mange småbidrag ind fra folk, der holdt af Dronning Ingrid og derfor vil købe CD'en, at der for pengene kunne købes en gave med orkideer til Dronnings Ingrids orkidehave. Alt sammen fordi det nu er 1oo år siden, Dronning Ingrid blev født. Det var i april, men bliver fejret nu til august, hvor Vagtparaden spiller en stor mindekoncert som et varigt minde om vor skønne Dronning Ingrid.                                                                                                         Kærlig hilsen Olga Fjord Keis

27. maj 2010 "There is something rotten in the State of Denmark"..... Hørt på Alken Station, da temaet køreplaner og Udkantsdanmark blev drøftet. Vi taler om den rådne banan, der rykker tættere og tættere på storbyen med en planlagt halvering af togafgange fra december 2010. Det er måske også derfor, man ikke har sat den hærværksramte billetautomat op igen? Det kan nærmest ikke betale sig, for pendlere, det er da ikke nogen, man behøver servicere længere. De skulle købe sig en bil skulle de, eller to. De skal ihvertfald ikke regne med den kollektive trafik! Og slet ikke så langt ude på bøhlandet som Alken. Hvad vil de overhovedet dér?                                          Kh. Eva Michaelsen
25. maj 2010 Tak til min hjælpsomme familie. For over et år siden sprængte en af mine tarme, jeg kom på sygehuset og mistede en masse blod. Jeg var der i kort tid, kom hjem og fik pleje af mine kære børn, Søs, Inge og skorstensfejer Jørgen. Ikke mindst Søs gik straks op i at give mig den strenge diæt, der skulle læge mine tarme. Hun passer stadig min diæt, og Inge hjælper med at skaffe Jørgen og mig mad. Jørgen - min søn, skorstensfejermesteren, og Ole, svigersønnen, gør alt, hvad de kan, for at hjælpe til, og Arnth byder på dejlige stunder i deres  store drivhus. De er også alle hjælpsomme imod min kære mand, Jørgen Fjord, der nu bruger lift for at komme op i sengen.   Kærlig hilsen Olga
24. maj 2010 Får lyst til at flytte. Hej. Det er da en fantastisk hjemmeside, I har i Alken - man får næsten lyst til at flytte nordpå. Det virker nærmest som om, hele byen er én stor familie, der hjælper og passer på hinanden. Mange tak for kigget - det var interessant. 
                                                                                                   Venlig hilsen Dorthe Christiansen, Vejen

24. maj 2010 * Flot, I knokler - og hvad med flygtningebørnene? Det er rigtig spændende, hvad der sker den 15. juni. Måske skulle vi hellere arbejde politisk på højere niveau, for det er da helt grotesk, alle de gode kræfter der bruges på ting, man skal forholde sig til og som hele tiden flytter sig. F.eks. skoledistrikt-områder og dermed sikring af de forskellige skoler. Nå, men din bekymring, Morten, er jo berettiget. Og jo, børnefamilier vil umiddelbart understøtte skolen, men vi har også børnefamilier, der vælger privatskoler, - så sikker kan man aldrig være. Men dejligt med det arbejde, I gør i skolebestyrelsen. Flot at I også gør så meget for at tiltrække børn til skolen fra yderområder, og har mod på at knokle videre i disse sparetider.
Jeg kom til at tænke på, at vi jo rent faktisk har børn i Alken, som ikke kan vælge de lokale skoler, Bjedstrup og Mølleskolen, da de er underlagt flygtningeloven. Kunne det tænkes, at I som skole- og børnehusbestyrelse kunne tilkendegive en holdning til kommunen om, at de flygtninge, der bor i Alken skulle have mulighed for at sende deres børn i de lokale skoler, - efter det første halve års intensiv sprogundervisning. Det ville komme både disse familier og skole og børnehus til glæde. Èn familie med fire daginstitutions- og skolebørn (flygtninge uden ret til selv at vælge) rejste i januar fra byen, hvor én af de vægtige grunde var, at de ikke kunne benytte de lokale tilbud, men måtte gøre brug af skole og daginstitutionstilbud i Hørning.                                                                     Estrid Bek


22. maj 2010 * Er Bjedstrup Skole og børnehus lukningstruet? I forlængelse af Estrids i øvrigt udmærkede indlæg, vil jeg i det følgende blot forholde mig til det konkrete spørgsmål Estrid stiller: Er skolen og Børnehuset reelt lukningstruet ? Alting afhænger jo af øjnene der ser – men følgende er de fakta, som jeg er bekendt med – så kan enhver drage sine egne konklusioner:
 * Kommunen har endnu ikke udsendt sit sparekatalog som skal være på ca. 100 mio på kommuneplan. Sparekataloget bliver først tilgængeligt 15. juni – så der er på nuværende tidspunkt ingen, der direkte har udtalt, at Bjedstrup Skole og børnehus skal lukkes.
 * I de omkringliggende kommuner er sparekatalogerne imidlertid offentliggjort i flere detaljer – herunder f.eks. Silkeborg og Odder, hvor der begge steder er skolelukninger i spil – og specielt de små skoler holder for. I Silkeborg er syv skoler lukningstruede, herunder Linå skolen og i Odder er det allerede fastslået, at skolerne i Randlev og Ørting lukkes.
  I samme rapport omkring kapacitetsudnyttelsen på skolerne i Skanderborg Kommune fra 2009, som jeg også refererede til i sidste indlæg, konkluderes generelt (citat): bbefolkningsprognosen 2009 – 2021 viser en markant lavere udvikling i antallet af skolebørn i Skanderborg området. Arbejdsgruppen har primært fokuseret på at udnytte den eksisterende kapacitet optimalt'. 
*  I rapporten foreslås derfor en række skoledistriktsændringer, for at sikre at kapaciteten på skolerne i kommunen udnyttes bedst muligt – bl.a. fordi Mølleskolen i fremtiden (ifølge prognoserne) vil stå med tomme lokaler – og andre skoler, herunder Bjedstrup skal udbygges, hvis skoledistrikterne ikke ændres. Set i et planøkonomisk perspektiv er det ikke optimalt, hvorfor følgende er at læse i rapporten (Citat): 'Bjedstrup Skole: Der foreslås en distriktsændring, således at Kildebjerg Midt tillægges Mølleskolens distrikt. Kildebjerg Midt betragtes som en del af Ry by, Mølleskolen har kapaciteten til at rumme flere elever, afstanden til Bjedstrup skole er væsentlig større end afstanden til Mølleskolen.' Så det er desværre ganske sandsynligt, at Bjedstrup ikke tilføres elever via nybyggeriet på Kildebjerg.
Bjedstrup har i dag en positiv nettotilgang af elever, som ellers hører til udenfor det egentlige skoledistrikt – og skolebestyrelsen har en offensiv strategi for at forstærke den tendens ved at tiltrække flere elever til skole/børnehus. Bl.a. er der i foråret udarbejdet en ny vision og informationsmateriale omkring skole/børnehus, som vi til gøre tilgængeligt for potentielle elever – f.eks. på Kildebjerg og i Skanderborg bakker.
Så er Bjedstrup skole og børnehus lukningstruet? Syn for sagn får vi under alle omstændigheder d. 15. juni.
Indtil da gør skolebestyrelsen, hvad den kan, for at signalere, at vi ønsker at bevare skole og børnehus i Bjedstrup – og vi har derfor fokus på alle de muligheder, der er, for at sikre elever til skole og børnehus. Tilvalg fra elever udenfor det egentlige skoledistrikt er positive – men usikre, trods en fokuseret indsats. Et af de mest sikre kort er i den sammenhæng er stadig nybyggerier, som generelt tiltrækker børnefamilier.                                                                                        Morten Lundgaard


20. maj 2010 * Bevar mangfoldighed og samhørighed i Alken. Vi kunne også diskutere Alkens bys udvikling eller afvikling. Stik mod tiden er jeg af den grundopfattelse, at Alken ikke skal vokse i antal. Jo gerne flere børn, men ikke flere huse. Og der er jo trods alt stadig en udskiftning til børnefamilier i de eksisterende boliger. En landsby har simpelthen en magisk grænse for, hvad den kan rumme. Der er mange eksempler på landsbyer, som er vokset sig for store, og dermed har mistet samhørigheden, som er det reelle grundlag for opbakning til købmand, mejeri, borgerforening, idrætsforening, skole og andre fællesskaber. Men det er mod de politiske vinde, så næstbedst: En langsom udvidelse af bebyggelsen.
Og jo, det er vigtigt at inddrage både skole og børnehus i debatten om byens udvidelse. Du skriver, Morten, at Bjedstrup Skoles børnetal er for nedadgående. Dog ikke på Anes Høj! Om skolen er nedlukningstruet, kan jeg dog ikke læse i dit indlæg. Der er ikke nok børn i Alken, men har man taget højde for, at der i Kildebakken i Ry stadig bygges huse til familier med børn, - uden opbygning af nye skoler. Kunne disse børn ikke tænkes at gå i Bjedstrup skole? Hvordan er skolesituationen i Skanderborg, kunne det tænkes at børn kom derfra? Og som Knud skriver, har man taget højde for kommende børn? Hvor truet er Bjedstrup skole og Børnehus reelt i forhold til et godt renommé og gode bygninger og udeareal i et centralt område mellem Ry og Skanderborg?
Jeg mener, vi skal bevare mangfoldigheden i Alken, både i forhold til, hvem vi er, men også i alder og civilstand. Jeg ser meget gerne børnefamilier flytte til Alken, men jeg tænker også, at der skal være mulighed for at blive boende i Alken, blot fordi man bliver gammel, bliver skilt, rammes af sygdom o.a.  Jeg ser en stor værdi i, at forskellige aldre mødes side om side.
At børnefamilier som en naturlov holder en by i gang, er jeg ikke enig i. Selvfølgelig er de grundlag for skole og børnehus, - men byen er jo mere end det kulturliv, skole og daginstitution bidrager til. Det, der gør, at en lille landsby som Alken har så meget at byde på er, at folk med eller uden børn, gamle som unge, investerer tid i idrætsforening, Mejeri, skole og daginstitution, fællesspisning, borgerforening, koncerter, togplaner, alken.dk, diverse kurser, traditioner for store og små og meget mere, - kig bare på alken.dk. Det giver samhørighed og mangfoldighed, og holder byen kørende, - det er for mig glæden ved et landsbyliv. Så derfor, - bebyggelse, der giver mulighed for forskellighed. Og så er der mangel af ungdoms- og ældreboliger, boliger til én indkomst og boliger til flygtninge i blot nogenlunde anstændig stand.                                                                                        Estrid Bek


17. maj 2010 LokALKENdskab. I den verserende debat omkring skolen, er der et vigtigt ord i Knuds indlæg på smallALKEN, nemlig: lokALKENdskab. Det må da være noget der batter! ;-)
                                                                                                                                         Eva Michaelsen
16. maj 2010 Alternative prognoser. Måske vil det være en god idé for jer i skolebestyrelsen at forsøge at researche jer frem til en alternativ børne-prognose. Da vi i 90'erne reddede skolen fra sammenlægning med Mølleskolen, var det bl.a. vigtigt at ha' opdaterede børnetal, som i sit uautoriserede græsrods-lokalkendskab viste sig højere end de skrantende tal, kommunen arbejdede med. Så alle små søskende, nytilflyttere og graviditeter blev pludselig væsentlige at få styr på. Det gav iøvrigt også noget principiel modstand fra skolefolk i Ry, som fandt det upassende, at vi opsøgte folk og spurgte til deres fremtidige skolevalg. Men det blev uden tvivl et væsentligt argument.  
                          Vh Knud Abildtrup, der bliver helt overrasket over at høre om dalende børnetal igen.

11. maj 2010 Børnetallet og skolen er truet. Om Alkens fremtidige udvikling: Som medlem af skolebestyrelsen for Bjedstrup skole og Børnehus, vil jeg gerne bidrage til debatten omkring den fremtidige udvikling i Alken (og omegn for den sags skyld). Jeg vil i den sammenhæng tage tråden op fra Finn Bech-Nielsen – og et bestemt udsagn i hans indlæg på smalltalken: 'Men derfor kan det da godt være, at vi skal gøre noget aktivt og få nogle flere børnefamilier til byen, så vi kan bevare Bjedstrup Skole.'
Dette udsagn rammer hovedet på sømmet – både i forhold til den fremtidige udvikling i Alken (og omegn) – og i forhold til skolen.
Sagen er nemlig den, at ser man på udviklingen i børnetallet i skoledistriktet over de næste år, så ender vi under 100 elever på skolen omkring 2015-16 (jf. en rapport omkring kapacitetsudnyttelse i skolerne i Skanderborg kommune fra sommeren 2009).
Dermed vil Bjedstrup være i den absolutte bund, hvad angår elevtal for skolerne i Skanderborg Kommune – og der er derfor ikke langt til at se Bjedstrup skole som reelt lukningstruet. Specielt når vi ved, at kommunen kigger på et sparekatalog for 100 mio. kr. som præsenteres 15. juni i år.
Lukker skolen, vil store dele af kulturlivet i Alken og omegn blive berørt negativt. Området vil generelt miste tiltrækningskraft på trods af den fantastiske natur – og så bliver også presset på vores lokale købmand øget, ligesom Dover GF berøres af manglende børn. I sidste ende berøres dermed 'Det gode liv i Alken' på negativ måde. 
Så set fra dette perspektiv har Alken faktisk ikke brug for tæt, lav bebyggelse med enheder af 50-80 m2 som kan passe til unge, enlige og ældre. Vi har derimod brug for huse med en størrelse der gør, at de kan rumme børnefamilier – og gerne mange af dem. Til orientering bidrager 'nybyggerne' på Anes Høj i øjeblikket med 10 pct. af eleverne på Bjedstrup Skole og Børnehus – og dette på trods af, at faktisk en del af boligerne ikke bebos af børnefamilier. 
Så i en tid, hvor besparelserne falder tæt og et sparekatalog på 100 mio. kr. diskuteres, så finder jeg det helt afgørende, at der signaleres til politikerne, at vi er interesserede i fortsat at bevare vores skole – og alle de ting, der følger med at have en skole i lokalområdet – og derfor også, at vi er interesserede i at tiltrække børnefamilier til området, der kan holde børnetallet på et fornuftigt niveau fremover.                                                                                                Morten Lundgaard,  Anes Høj 12


11. maj 2010 Den ny køreplan er ihvertfald en rådden banan! Hvis den kommende køreplan, som lige er blevet luftet i sin piratudgave, bliver en realitet, så er der dømt dårlig stemning. Man dropper kl. 7.00 afgangen om morgenen mod Århus, så der er et mellemrum mellem kl. 6.12 og kl. 7.26, hvor der ikke går tog. Altså mere end en time. Hvad forstiller man sig at pendlere gør? Det er lissom dem, der benytter toget til og fra arbejde. Og det sker f.eks. om morgenen. Det er f.eks også dem, der kører mest i tog. Altså pendlerne. Og ikke folk, der for sjov en dag skal på udflugt til Bruuns Galleri. Med den varslede timedrift til de små stationer og en klokkeklar forringelse af pendlernes tider om morgenen har Trafikstyrelsen, som er den egentlige synder, syltet den del af udkantsdanmark, der ligger kun 25 min. fra den andenstørste by i Danmark. Hurra for det. Pendlere og andre godtfolk, der benytter kl. 7 afgangen, forener eder og sig, at det vil vi fandme ikke finde os i!           Eva Michaelsen

9. maj 2010Alken  i den grønne agurk – også i fremtiden med knopskydning eller kloning. Om nul-, lav- eller høj–vækst fra landsby til by. På Alken Borger- og Aktivitetsforenings generalforsamling i februar 2010 fremkom jeg med den ide, at det måske ville være hensigtsmæssigt hvis byen og borgerforeningen forholder sig aktivt til den fremtidige udvikling i af Alken. Redaktør Knud Abildtrup har bedt mig bidrage til debatten på alken.dk:
Om Alkens fremtidige udvikling. Det er jo ofte sådan, at hvis vi ikke selv skriver drejebogen vil vi kunne risikere at komme til at leve efter politikeres og embedsmænds eller tilfældige borgeres eller lodsejeres ideer til en drejebog. En sådan debat skulle i princippet begynde med en bredere debat om:  hvad  er det gode liv i Alken? ... hvilke værdier er vigtige i vores daglige liv og det gode liv i landsbyen?

Erfaringsmæssigt vil det tage lidt tid at nå frem til enighed om de bærende værdier i kulturen i Alken.

Og måske også en umulig opgave at nå frem til enighed med alle de mange forskellige mennesker, vi er her i landsbyen. Forskelligheder som for det meste er en stor styrke og glæde for os alle med de mange forskellige baggrunde, forestillinger, forventninger og interesser omkring det gode liv.

Sædvanligvis vil vi i grupper have en boss eller chef/leder som vil sætte sig for enden af bordet efter, at han eller hun har lyttet til alle borgernes ideer og tanker og beslutte, hvad vi er enige om, hvad vi er uenige og hvad  chefen skal tænke over. Vi har ikke officielt valgt en borgmester eller høvding i Alken. Så formelt set har vi på en  repræsentativ demokratisk måde valgt en bestyrelse i Alken  Borger- og Aktivitetsforening til at varetage borgernes interesser på den bedste måde. Så hvis det ikke tydeligt fremgår af foreningens vedtægter, at der er mandat til påtage sig opgaven, må bestyrelsen holde et åbent borgermøde og gå i dialog med de mange forskellige interesser i landsbyen, hvilket under alle omstændigheder vil være en  god ide. Overskriften kunne være: 

'Skal Alken Borgerforening arbejde for en mere mangfoldig boligsammensætning i byen... eller blande sig udenom?´' Skal vi have nul-, lav- eller høj-vækst i Alken?

'Eller skal vi måske ligefrem beskytte byen med en bevarende lokalplan, så vi kan styre udviklingen med en minimal vækst på måske tre-fire nye huse over ti år? 

Inden debatmødet kunne det kunne måske være relevant evt. at lave en lille spørgeskemaundersøgelse og prøve at afdække og analysere de fremtidige behov for nuværende og fremtidige borgere i Alken:

'Er der behov for flere villaer til familier eller behov for mindre boliger til unge, enlige/singler og ældre?'

”Er der grupper af borgere i byen, der evt. i samarbejde med en ejendomsmægler eller lokal bygherre

vil gå i gang med et fælles byggeprojekt på ti eller tyve mindre række- eller klyngehuse på måske

50-80 m2?' 

Faktisk siger fremtidsforskerne, at fremtidens bolig er på kun 50 m2, hvor vi kun har de allermest betydningsfulde og nære ting omkring os. Fordi vi bliver mere og mere globale, hvor vi vil mere og mere tid på rejser ud i verden. Men en lille bolig kunne også være afsæt til det enkle liv .. simple living. 

For nogle kunne det måske være attraktivt at etablere et olle-kolle eller et ungdomskollektiv  i et af de større huse i byen som eksempelvis den gamle smedje.

Reflektioner omkring vækst og udvikling i Alken: Mit billede af Alken lige nu viser mig, at der er rigtig meget glæde og god energi i byen, som igen producerer megen kreativitet og innovation. Det ser vi bl. a med alle de mange kulturarrangementer. Faktisk behøver vi slet ikke at rejse til Århus eller Ry. Vi er så priviligerede, at vi kan leve hele vores liv her i Alken. Faktisk er vi måske den landsby, by i Danmark som ser mest fodbold  i forhold til indbyggertallet.  

Og som vores formand Jan udtrykker det .. så er der mange ideer i byen. Spørgsmålet er snarere, hvilke ideer vi skal gøre noget ved.  

Det vigtigste bliver at åbne øjnene for virkeligheden... at kikke ud af vinduerne. Så vil vi overleve bedre, hvilket netop er formålet med at lave sådan en dejlig lille landsby som vores. 

Men alting ændrer sig hele tiden. Flere og flere Alken-borgere vil gå på pension og  bruge mere af deres tid og  liv her hjemme i Alken. Så vil ideen om flere fællesspisninger og evt. en ansættelse af en kok i Mejeriet blive aktuel. 

Det er bevægelse blandt borgerne i byen som skaber udvikling. Og vi kan se frem til at gennemsnitsalderen stiger i byen, selv om der af og til fødes en lille ny Alken-borger, så har indbyggertallet været stagnerende. Selv om vi lige for et par år siden sneg os over de magiske 250 indbyggere i Alken. Og gik fra at være landby til by. Men er det det vi ønsker? At Alken skal vækste...?

Det går jo meget godt. Men det er netop, når det går godt og der er overskud på batterierne, at det er et godt tidspunkt at udvikle. 

Selv om en del var skeptiske omkring nybyggerne på Anes Høj, så har erfaringerne og historien vist at integrationen af det nye by-område er blevet fint integreret.  Ja, de fleste vil sige, at det har været en kæmpe gevinst.

Vi ved fra den nyeste forskning, at de mest innovative og kreative byer i Danmark er: København, Århus, Svendborg og Sønderborg, fordi de ligger smukt og fordi de tiltrækker den kreative klasse af indbyggere som er glade for kulturtilbud.

Derfor vil det ikke undre mig, om Alken kommer ind på en flot femte plads: Vi har jo både vvs'ere, tømrere, psykoterapeuter, indianere, vikinger, yogier, filmfolk, teaterfolk, lærere, gartnere …

Så vi er så heldige, at vi kan krydse mange forskellige hjerner og skabe en masse kreativitet og innovation. Så vi skal nok overleve på de mange gode ideer.

Den gode energi i byen har hen ad vejen tiltrukket en masse ressourceindbyggere … så hvis vi blot holder energien oppe og støm på batterierne -.. så hvorfor skulle denne udvikling ikke blot fortsætte helt automatisk uden at vi behøver at tænke på at lave en styret udvikling? Måske er det i virkeligheden mere interessant at lade tilfældigheden råde og se, hvad byen kan tiltrække af nye indbyggere? Når der nu er så mange, der mediterer, har videnskaben vist, at der vil være mere fred og ro, end hvis vi ikke mediterede. Og det vil være tiltrækkende for  nye indbyggere.

 

Et dilemma kunne være, at  undersøgelser af store grupper kunne være, at store grupper har en tendens til at kvæle sig selv på sigt, hvis ikke der  kommer en fornyelse d. v.s en tilførsel af nye indbyggerne... Men der kommer nye mennesker til Alken hver dag , fordi vi er så heldig at bo i et gadekryds .. et  vadested .. en banegård .. et gammelt mejeri .. en lille købmandsbutik, hvor der - uden at vi gør noget - vil være masser af bevægelse og nye mennesker som slår sig ned i byen for et øjeblik eller op til flere dage. Så vi får nye impulser.

Vi har tre fantastiske mødesteder i byen hvor vi alle kan mødes og støde ind i hinanden og udveksle informationer. Akkurat som myrerne gør det.

Så hvorfor ikke invitere nogle af alle de  spændende  mennesker på gennemtræk i Alken til at bo på dette smukke sted. Som ligger lige på kanten af hjertechakraet .'The city of love'.

Kan vi i virkeligheden etisk og moralsk forsvare ikke at lade de mennesker, som har lyst til at bo her bygge sig et hus?

Og hvordan kan vi argumentere over for embedsmænd og politikere, at Alken ikke er egnet til vækst og udvikling?

Der går jo flere veje igennem og det vil ikke give trafikale problemer. Med flere indbyggere vil vores lille købmand også have en større chance for at overleve, og der vil være flere til at betale det nye tag til mejeriet. Og flere mennesker til festerne.

 

Udgangsbøn:  Alken kommer aldrig til at glide i den rådne banan. Vi kan glæde os over, at vi i Alken tilhører den grønne agurk her i det smukke Søhøjland kun 25 min fra Århus.  

Uanset hvad vi gør og beslutter, så er vi in the hot zone, og vi risikerer ikke at blive en del af den rådne banan. Alken bliver aldrig udkant med fare for at indbyggerne flytter, med faldefærdige huse, lange liggetider, få arbejdspladser og tab af uddannelsespladser.  

Alken vil aldrig blive en spøgelsesby. Alken kommer ikke med i den del af Danmark, som knækker og kommer til at køre i slow motion. Vi er med i den gode halvdel af Danmark med den høje fart. Der hvor mennesker gerne vil bo og leve. Så i virkeligheden behøver vi ikke at gøre så meget aktivt.  

Men derfor kan det da godt være at vi skal gøre noget aktivt og få nogle flere børnefamilier til byen, så vi kan bevare Bjedstrup Skole. Måske skal vi som Fejø gjorde sejle med æbleskuden til Nyhavn, invitere 25 familier til at prøve at bo her, som Ærø gjorde, eller lave ø-dage som Samsø og Læsø har gjort det.  Nej Alken bliver aldrig en del af den rådne banan. 

Erfaringerne viser, at dem vi ofte vælger til at tage beslutninger, ikke altid har kompetencerne til at tage de beslutninger, som er nødvendige for at vi kan overleve på den bedste måde. De lokalpolitikere og den borgmester, vi har valgt  i Skanderborg, er meget optaget af driften og administrationen, og knap så meget optaget af at have visioner omkring det gode liv i landsbyer og landdistrikter. Politikere er ofte mere håndværkere og arkitekter mere end stifindere med visioner.   

Spørgsmålet er blot, hvem der skal være stifinder eller førehund og definere det gode liv og de rigtige værdier for fællesskabet og sige, at det er den retning vi går i. … hvis ikke de valgte politikere tager ansvaret, skal det så være forfattere, forskere, filosoffer .. eller andre kloge hoveder, som viser os den bedste og rigtige vej i udviklingen? 

Jyder siger ofte, at der skal være bøvl for at livet er værd at leve. 

Bag ethvert problem er der et håb om at det kunne være anderledes. 

Med ønsket om en god debat om mange gode, ønsker, håb og drømme til fremtidsbilledet for Alken.                                                                                                                              Finn Bech-Nielsen


 

5. maj 2010Energi- og miljøvenligt byggeri i Alken. Angående udbygningen af Alken: Jeg tænker, det kunne være rigtigt spændende med et energi- og miljøvenligt byggeri som nul-energi huse eller andre alternative løsninger. Skanderborg Kommune har fået en formand for Teknik og Miljø, der slår meget på, at Skanderborg Kommune skal være miljøvenlig. Vi kan hjælpe kommunen med at give dem ideen til at finde folk/firmaer/andelsforeninger, der leder efter et smukt sted at gennemføre en sådan drøm: Alken har grunden. Jeg så også gerne, at der blev bygget mindre boliger til ældre/enlige/unge: boligforeningsbyggeri. Derudover er jeg meget ked af, at der kan bygges i 8 meter. Som om vi kan bygge smukkere, end naturen er, da det vil kunne ses meget tydeligt. Efter min mening bor vi på landet, og der er det naturen, der skal være mest fremtrædende.         Karin Fosdal


2. maj 2010 * En god gammel ven(ner) er kommet igen! Fredag morgen 30. april kl. 03 hørte jeg, uden for mig selv på Emborgvej 116, årets første nattergal ude på Alken Enge. Og i år er den kommet godt en uge før, end den plejer. Men nu er den første kommet, og så kommer der nok snart flere rundt omkring. For for nogle år siden, så hørte jeg nok 15 nattergale inden for 1 km fra Alken. Engene har flere, Mossø huser også flere, Grevens Kilde har af & til sin helt egen osv. Så man kan altså nyde & høre den flere steder! Tit kan man høre to-tre af gangen, så folkens nu er det bare om at åbne ørene og nyde dens musik, inden den plejer at stoppe - omkring årets længste dag. Nu vi er ved emnet fuglesang: mon nogen har lyst til en eller flere tidlige fuglestemme-ture?
                                                                                                           Vårbebuder-hilsner fra Poul Ganer


19. apr. 2010 * Gratis håndbold-hjemmekampe. Her er Århus GF's kvalkampprogram, der er gratis adgang til hjemmekampene, så jeg vil opfordre folk til at tage derind. 
*
Runde 2 - Lørdag den 24.04.10, kl 15.00 i Store Stadionhal: Århus GF - TMS, Ringsted
*
Runde 5 – Onsdag den 05.05.10 kl 19.00 i NRGi Arena: Århus GF HC Midtjylland
* Runde 6 Lørdag den 08.05.10 kl 15.00 i NRGi Arena: Århus GF Lemvig Håndbold
                                                                                                  M.v.h. Jan 'Bager' Sørensen, Søbjergvej.


7. apr. 2010 * Kære Madhold fra forleden, dvs fra sidste uge: Tak for mad! Det smagte eventyrligt. Jeg tænker på, om der er nogen af jer, der har tid, lyst og overskud til at lægge opskrifterne ud på alken.dk?!                                                                                              Kærlig hilsen Tove, Alkenvej 48
4. apr. 2010 * Hobby-haiku

Byen sover.
Ensom Påske-morgentur.
Godmorgen, Solsort!                                                                                                        Eva Nikolajsen
30. mar. 2010 * Genbrugs-catwalk. Jeg havde godt nok lige læst en artikel i Politiken om, at genbrug mv. er virkelig hot blandt danskerne for tiden, men det har det jo været for kvinderne i Alken længe :-), men at det var SÅ hot vidste jeg ikke..... Nu skete det så igen, at pigerne kom lykkelige hjem med en stor pose genbrugstøj og gik catwalk op og ned af stuegulvet, alt imens Ninna fortalte, at hun havde afspadseret 8 TIMER for at nå til 'bytte tøj dag' i 20 minutter !!!!!!!!!!!!! - det siger også noget om, at det nok kun er for kvinder :-)                                                                        Jacob Gewitz

22. mar. 2010 * Sidste chance. Det er nu sidste chance for at se lyrik-forestillingen Døden og Dagen, der vises på Alken Mejeri på fredag den 26. marts kl. 20. Stykket er hidtil set af godt 150 mennesker ved tre forestillinger efter invitation og én for de ældste elever på en skole i Århus. En af de mange begejstrede kommentarer fra publikum var netop: 'Sådan kan man præsentere lyrik for unge mennesker i dag'. Forestillingen henvender sig til voksne og unge fra ca. 7.–8. klasse, men er ikke egnet for børn.                                                                           Hjerteligt velkommen, Bjarne Toudahl


22. mar. 2010 * Haiku-digt fra Eva. 

Isens sprøde kant
Krappe bølger, lun luftning
Forårets musik                                                                                                                    Eva Nikolajsen
13. mar. 2010 * Svante med massegraven. Svante vågnede da det blev lyst. Han strakte sig på sit ubekvemme leje under halvtaget ved et forladt hus tæt ved søen. Kunne ikke huske hvordan han var kommet derhen. Det havde både været mørkt og mudret, og han var åbenbart faldet i et hul, hvor mange benede spøgelser havde sunget i kor for ham. Noget om en massegrav. Svante forstod ikke helt deres sprog, det lød som noget fra meget gamle dage. Han havde delt ud af sine øl og var blevet slået i hovedet og kunne pludselig ikke huske mere... Så fik han øje på sin GPS, og kom pludselig i tanker om hvor han var: Hjemme i Värmland ved Alken! Jo nu stod det hele pludselig klart for ham. Han rejste sig, tog sin plastikpose med flaskerne og gik ned til søen. Men hvad var det? Hvor var de dybe, svenske skove? Hvor var de runde klipper man kunne bade fra? Hvor var elgen og de röda stugorna? Og landskabet var jo blevet fladt som en pandekage med blåbärssylt! Hvem havde gjort det? Svante gned sig i øjnene, hvordan var det muligt, at Sverige kunne forvandle sig så meget? Han havde godt nok hørt om klimaforandringer og den slags. Men det var jo noget der skete i andre lande. Svante kigge ned i sin pose med flaskerne. Nej, de var alle tomme. Han måtte hellere bevæge sig lidt, og f.eks. gå forbi affären med alle de sjove øl. Måske kunne de fortælle ham, hvor han var, eller om Sverige var blevet besat af en fremmed magt.           Eva Michaelsen
12. mar. 2010 * Det var som faen!  'Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land.... Så er der noget, der dæmrer,' tænkte Svante og tog endnu en slurk elefantøl, som var blevet hans bedste ven, langt bedre end det forbandade mellanöl, altimens han havde forvildet sig længere og længere vestpå. Så langt væk fra Sverige som man nu kan komme. Nogen ville kalde det 'Det mørke Jylland', men denne vinter syntes Svante, at vinteren mindede ham om de lange, hvide, frostklare vintre i sit hjemland. Det var slet ikke så mørkt endda. Før den dag, da det blev tø og vandet piplede frem overalt og grusvejene, hvor han yndede at gå, blev bløde. Så sank han i. Både humørmæssigt og ned i sølet. Hans længsel efter Sverige, det tabte paradis, blev pludselig overvældende, så han var nødt til at afbryde sin vandring og sætte sig på en bænk. Og lige dér, hvor han sad, var der forresten en affär. Og til forskel fra Sverige, men det var også det eneste positive Svante kunne sige om 'Det mørke Jylland', så kunne man købe øl, vin og sprit og stärköl. Selv en masse usædvanlige og sjove øl. Svante forsynede sig, og satte sig igen på bænken. 'Det var som faen!' udbrød han, da han så på sin medbragte GPS, hvor der tydeligt stod 'Alken' på. 'Drømmer jeg eller er jeg vågen? Hedder jeg Jeppe, eller er jeg i live? Er jeg virkelig hjemme i Sverige, i Värmland du sköna, ved søen Alken?' Han strakte sig og samlede sin bærepose op, og fulgte vejen et lille stykke enddu. Jo, han var hjemme i Paradis! dér foran ham lå søen Alken. Sagde hans GPS.                     Eva Michaelsen
5. mar. 2010 * Hvis er den turkis bil? Det var under kloakarbejdet - Svejstrup-skiltet stod bøjet, den fredag 31. juli 2009, hvor jeg åbenbart stak hovedet ind i en turkis personbil midt i Alken-krydset. Det var lige dér, hvor kamera-bilen fra Google Maps futtede rundt på de jyske hovedfærdselsårer og med otte kameraer optog alt til deres nye Street View funktion. Der stod jeg i orange t-shirt og blev intetanende foreviget til www-beskuelse, men hvis er nu bilen? Man kan indtaste en Alken-adresse og gå en virtuel tur rundt og møde andet godtfolk. Brug midt i billedet den lille gule mand,  som ikke er                                    Knud

20. feb. 2010 * P.S. til Kvindefesten. Kvindernes Internationale Kampdag blev i Danmark vedtaget på en socialistisk kvindekongres i 1910. Den 8. marts valgtes som dato, fordi den refererede til en stor socialistisk demonstration i New York for kvindernes rettigheder, helt i tråd med kampdagens formål: at sætte fokus på kvindekamp, men samtidig gøre op med de borgerlige blåstrømper, der hidtil havde domineret kampen for lige valgret. Og i Danmark fik kvindernes som bekendt valgret i 1915. 
En alternativ kortere version: For hundrede år siden blev 8. marts udråbt af arbejderkvinder til at være mærkedagen for kvinders frigørelse. I dag er lønforskellen stadig 18 pct.                  Kh Inge Nørgaard
20. feb. 2010 * Hurtigere dybt. Jeg er også med. Men måske er det bedre ved det gamle rensningsanlæg, der bliver hurtigere dybt. Vi kunne jo lave en arbejdsgruppe og undersøge sagen og forholdene nærmere.                                                                                                            Gitte v. søen
18. feb. 2010 * Yallah (=let's go!) til vinterbadning og sauna ved Vædebro Strand! En badebro vil være rar og en brændefyret sauna himmelsk! Hvem hugger hul i isen?                        Eva Michaelsen

14. feb. 2010 * Fin idé.  Jeg er med på sauna og bro til vinterbadning. Fin idé! 
                                                                                                                              Emelie, Vædebrovej 38


12. feb. 2010 * Flyttet frist. Vedr. kvindefesten: Tilmeldingsfristen er flyttet til den 22. februar – vi vil gerne være flere J Husk, at alle former for udklædning altid er velkomne. Da der har været en del forvirring omkring, hvad prisen indeholder, vil vi lige her pointere, at mad og en velkomstdrink er med i prisen. Øl, vin og drinks vil blive solgt til meget billige priser… Vi håber, at mange vil bakke op om denne tradition. Mange hilsner fra festudvalget.                                     Mange hilsner Gitte Dalsgaard


11. feb. 2010 * Sauna. Jeg går og tænker på en ide. Hvad om vi lavede et vinterbaderlaug, og så fik en badebro og en sauna ved fællesstranden?                                                             Jens Zacho Böye


9. feb. 2010 * smalltalken er vel smalltalk. Contructa's ide var et koncept om at nedbringe CO2 for en hel by på én gang, evt. at få omtale i medierne sammen med Alken by.  Måske vil Hans Dollerup gå med ind på ideén og tilbyde et gratis termografisk billede fra den anden side af huset? Det kunne da være flot, hvis han er med på ideen? 
Vedr. al den snak om priser, og til information for dem, som ikke har været med til mødet på mejeriet: Constructa laver en rapport af måske samme omfang som Hans Dollerup til omtrent samme pris - En byggeteknisk gennemgang af bolig, inkl. anbefalinger kr. 3.500, -
Der er p.t. 32, der har meldt sig, hvilket jeg synes er virkelig flot.                               Jan Mikael Granner


7. feb. 2010 * Hvorfor betale mere end nødvendigt ? I debatten omkring termografi er der overvejelser om, hvorvidt man får den samme kvalitet til forskellige priser. Som alle andre ønsker jeg ikke at betale mere for en ydelse end højst nødvendigt. Ydelsen vi (Alkenvej 44) fik, var en omfattende termografirapport med billedillustrationer og nøjagtige anvisninger af hvor varmen, desværre, forsvandt ud i den blå luft. Derudover beskrivelser, generelle råd, anbefalinger i forhold til energibesparende tiltag, præcise udregninger af energibesparelser ved ekstra hulmursisolering, ekstra loftisolering, udskiftning af gamle vinduer og døre m.m.
Spørgsmålet her er om Hans Dollerups rapport er lige så god og omfattende som Constructas. Ud fra det rapporteksempel, jeg så til mødet d. 21.1.2010, vil jeg sige. JA, SÅ ABSOLUT.
Jeg fastholder derfor min anbefaling af Hans Dollerup som et godt alternativ, hvis man ønsker en god kvalitet til langt billigere pris.
Eventuel interesserede er desuden meget velkomne til at se vores rapport (Kan ses i Alkenvej 44 B), gerne over en kop kaffe.                                                                       Med venlig hilsen Else Kristensen


6. feb. 2010 * Ta' en tudekiks Bo! Det er med stor undren at jeg har læst dit indlæg. I byggebranchen er det helt almindeligt at kunden tager flere tilbud – og helt uhørt, at den, der har ramt helt ved siden af med prisen, efterfølgende forsøger at svine sin kollega til! Jeg skal helt undtagelsesvis svare på dit indlæg: 

  • Ja det er rigtigt mit tilbud er utroligt godt, ½ pris af dit!! 
  • Jeg har et svendebrev, en byggeteknisk uddannelse fra Byggeteknisk Højskole samt + 30 års erfaring. Hvilken uddannelse har jeres mand, som du anser for langt bedre? 
  • Et level 1 kursus varer 40 timer og kostede 18.500 kr incl moms i 2006 og afsluttes med en eksamen. – Ikke lige noget man får gratis med i handlen ved køb af kamera!! Derudover har jeg et kursus i at anvende software, samt blowerdooren ialt 32 timer og 22.875kr incl. moms. Hvilke kurser har jeres mand, som du anser for langt bedre? 
  • Mit kamera, NECTH 7800N, kostede 162.000kr. incl moms og software. Hvilket kamera har jeres mand, som du anser for bedre og som har kostet langt mere? 
  • Vi er mange der ikke er medlem af foreningen klimaskærm, det er dyrt og efter tre år står der stadig under ”Fordele ved medlemskab” ”Siden er under konstruktion”!  

Der er mange fordele ved anvendelse af Papiruld:
* Lokal og dygtig isolatør (Henning Bådsmand, der har udført mange opgaver i Alken)
*
100% deklareret, ingen stoffer fra kræftlisten
Isolerer 10% bedre end det tilsvarende produkt i mineraluld se side 14-15
Behageligt at arbejde med.
*
Kræver ikke dampspærre (BYG-ERFA, erfaringsblad 05 09 29)
* Hulmursisolering kan indblæses gennem studsfuger (giver en væsentlig pænere efter rep.)
*
Ingen danske undersøgelser indikerer særlige problemer med skimmel. Se en oversigt af undersøgelser
CO2-udledningen der er forbundet med fremstilling af Papiruld ca. 1/4 sammenlignet med mineraluld. (SBI-Anvisning 207)
Mineraluld (Rockwool og Isover):
*
Indholdsstoffer er ikke oplyst, men indeholder formaldehyd der er klassificeret som kræftfremkaldende Carc3, samt mineralsk olie der ligeledes er klassificeret som kræftfremkaldende Carc2.
*
Farligt affald der skal på deponi
*
Klør og kradser
*
Hele sten udtages ved hulmursisolering (efter reparation skæmmer ydervæg)
*
Ved større isoleringstykkelser er det en forudsætning at der er en HELT tæt dampspærre - læs mere.
Dette er meget vanskeligt og dyrt at etablere i et eksisterende byggeri.

                                                                                            Bedste hilsner Hans Dollerup TætHus


5. feb. 2010 * Åben Is.  

Selvom der måske har været lidt tø / så tænder vi bål og lys ved vor sø.

Der bli’r så meget stemning og charme / hvis man fryser lidt, ka’ bålet varme

og sneen er fejet væk minsandten / så derfor venner  -   på med vanten. 

 

Nærmere bestemt: Lørdag aften 6. februar fra kl. 18. Kom og vær’ med allesammen. Ta’ skøjter, lanterner og termokander med.                                                                                  Helle og Søs


5. feb. 2010 * Husk tilmelding til kvindefesten. Der er kun 10 tilmeldte, det er altså for få. Kom nuuuuu! Meld jer til hos Eva Nikolajsen. Det bliver sjovt!                                                     Anne-Mette Granner


5. feb. 2010 * ALle kvinder i ALken! Der er stadig mulighed for at melde sig til kvindefesten! Og i år får vi jo hele pakken for de 200 kr, for der er både drikkevarer og mad inkluderet i prisen! Det gode "ALverdens kvinder" -selskab skal vi dog selv sørge for :o)  Tilmelding med betALing forgår i min postkasse på ALkenvej 67B eller over din bank/netbank. Der indbetales på Borgerforeningens kontonummer. Bare du skriver Kvindefest på, så ved jeg besked. Sidste frist er på mandag d. 8. februar. Glæder mig til at se jer ALlesammen!!
                                                                                Mange festglade hilsner fra Eva Nikolajsen, ALken.

3. feb. 2010 * Ofte sammenhæng mellem pris og kvalitet. Svar til indlægget 29. jan. med overskriften 'Overrasket over priserne': Der ligger naturligvis meget til grund for priserne - herunder tidsforbruget på undersøgelserne og folks tekniske indsigt (herunder uddannelse). Priserne varierer meget på netop Termografi.
Jeg har undersøgt sagen og har fundet ud af, at Hans Dollerup ikke har nogen byggeteknisk baggrund (se her), bl.a. nævnes der et level 1 kursus - et kursus, som kun giver indsigt i den grundlæggende betjening af kamera (kurset følger ofte med, når du køber et kamera.)
Enhver kan købe et billigt kamera og tage dette kursus - det giver dog ikke den fornødne byggetekniske indsigt.
Endvidere er der den hage, at Hans Dollerup anbefaler brugen af papiruld, hvilket er uhensigtsmæssigt - da dette er et organisk materiale og giver god grobund for skimmelvækst. 
Kigger man nærmere på prisen, vil et hurtigt regnestykke sige, at med en timepris på 750,-, må der bruges 3,3 timer på opgaven. Hertil kommer kørsel, afskrivning på udstyr osv. ..... Det burde være simpel matematik, at der ikke kan laves et seriøst stykke arbejde til den pris.
Hans Dollerup er ej heller medlem af foreningen Klimaskærm - jeg tror, at hvis man skal have lavet et ordentlig stykke arbejde, bør man tage et medlem fra denne organisation - det er dem, Constructa bruger -  da der her arbejdes med certificerings-ordninger og kvalitets-sikring af de enkelte opgaver. Jeg har kendskab til nogle, der har fået lavet en termografisk undersøgelse inkl. undertryk for 6.000,- inkl. moms af et medlem i Foreningen Klimaskærm.
Her blev der først lavet en udvendig gennemgang af huset, dernæst en indvendig gennemgang af huset for undersøgelse af stationære kuldebroer - efter denne undersøgelse blev der sat undertryk på huset for at fremkalde evt. trækproblemer.
Det hele udmundede i en rapport med 48 termografier med beskrivelse og analyse af hvert enkelt termografi, samt en afsluttende konklusion og en prioriteringsliste på hvilke opgaver, der burde udføres først.
Undersøgelsen i huset tog ca. 3 timer og arbejdet med rapporten efterfølgende var der også brugt en del tid på ... det vil aldrig kunne laves for 2.500 inkl. moms. Der er jo ofte en sammenhæng med pris og kvalitet.
De seriøse aktører på dette marked har til en undersøgelse ofte udstyr med for 3-500.000,- kr., det har vel også noget at gøre med kvaliteten af deres målinger at gøre?
                                                                                                
Bo Kjøller Mejlgaard, partner i Constructa


3. feb. 2010 * Filmanbefaling: Jeg vil gerne på det varmeste anbefale den japanske film Departures, der går i Ry bif i denne uge. Den er dyb og smuk. Alvorlig og humoristisk på samme tid. Stille og nærværende.                                                                                                                         Hilsen Jytte

1. feb. 2010 * Bananer og bønner, cerutter og futter.
Appelsiner, andebryst og aviser / bananer og bønner til rimelige priser
citroner, chili og cerutter  / dimser, der dutter, elastikker og futter
grahamsmel , gær og hardcore helsekost / karl johansvampe, is og økologisk gedeost
udmærket rødvin, tomat på dåse / i isenkram blandt andet hængelåse
sokker, vanter og blade til damer - ovenikøbet et der ikke koster / en hel afdeling af blockbuster
tipskuponer, påskeæg, kager / poser med syltesager,
madpapir, æg, og kattemad / korn til grød, der gør maven glad
kaffe til kværnen og det bedste af det hele: en hyggelig lille snak / man bør næsten sige tak!

Men når du i storbyen oser  / så husk: køb støvsugerposer
det er det eneste, Birgit ikke har / ellers kan du få alt i Spar!
                                                                                                                                Anne-Mette Granner


29. jan. 2010 * Overrasket over priserne. Jeg var til informationsmøde omkring termografering d. 26.1.2010 på Mejeriet. Et godt initiativ. Jeg blev dog lidt overrasket over de priser, man skulle betale, hvis man ønskede en fuld termografering af sit hus. Vi fik i Ejerforeningen Alkenvej 44 foretaget en fuld termografering i marts 2009. Et grundigt arbejde med dertilhørende fyldestgørende rapport til en rimelig pris.
Jeg vil derfor gerne anbefale Hans Dollerup, Nørregade 32, 8660 Skanderborg. Tlf. 26121470 / 70204744. Han kan ses i Rabatten på DR 21. januar, hvor han foretog termografering. Jeg har talt med Hans Dollerup. Han tilbyder en fuld termografering af et hus for 2.500 kr. incl. moms, transport samt rapport. Dette er ment som et alternativ til de af jer, som overvejer termografering af jeres boliger.                                                                                               Med venlig hilsen Else Kristensen


28. jan. 2010 * Ikke frit valg for flygtninge. Flere har til fællesspisning i går spurgt ind til, om nepaleserne er flyttet! Bisnhu Maya, Uprenda og deres fire børn flyttede tirsdag morgen fra Emborgvej til Hørning. Skanderborg Kommune har valgt, at alle buthanesiske/nepalesiske flygtninge skal bo i samme område, nemlig Hørning, hvor børnene skal samles i den samme børnehave, og den samme skole. Familien har været glade for at bo i Alken, men med den lange og besværlige transporttid til daginstitution og skole i Hørning (20 min tog, 2 km gåtur hver vej), valgte forældrene at flytte i nærheden af den børnehave og skole, hvor de to mellemste er blevet placeret. Der er ikke frit valg for flygtninge familier om valg af daginstitution, skole og kommune tilhørsforhold de første tre år de er i Danmark. Chhabi Lal, Radikha og Shrjeean har valgt at blive boende i Alken og er glade for byen.                                                                                                                                      Hilsen Estrid


21. jan. 2010 * Hvis man skal gå i sine egne eller andres sko til købmanden, så skal man bruge noget brændstof. Om det er CO2-neutralt, er spørgsmålet. Hovedsagen er, at man ikke går i for små sko. En trillebør er bedre... Her kommer et forslag til en økologisk favoritmorgengrød som kan komponeres af følgende ingredienser, som alle fås hos Birgit: 1 lille håndfuld Spelt Super Mysli (ja sådan staves det!) = Den blå fra Urtekram, drys øko rosiner, drys kokosmel (det søder!) , drys solsikkekerner, evt. et par mandler, lidt salt, vand så det dækker.
Koges som havregrød i ca. 5 minutter. Rør rundt. Tilsæt et skvæt øko hørfrøolie i stedet for smørklat + evt. lidt frugt. Det holder det meste af formiddagen! Velbekomme. 
Og når man så har bevæget sig til købmanden, kan man ligeså godt købe ind til frokost og til aften også.                                                                                                                                Eva Michaelsen
 
20. jan. 2010 * Ønsker du en bedre fysik og CO2 - så gå til købmanden iført sko. Regnestykke: 50 biler kører et par gange om ugen en tur til Skanderborg eller Ry til et indkøb! Det er 50 * 2 gange = 100 køreture om ugen. Nogle tager til Ry og andre til Skanderborg - lad os sige ialt 8 km hver vej i snit og det giver 800 km. Hvis vi beregner, at bilen kører 15 km/ l, så er det 53 liter benzin om ugen eller 213 tiler om måneden. Det er over 2500 liter brændstof om året. Afbrænding af 1 liter benzin forårsager 2,4 kg CO2. Dvs., at vi årligt kan spare miljøet for 6 ton CO2, hvis regnestykket passer bare nogenlunde. Uanset om det passer, så vil du forbedre din fysik ved at handle hos købmanden iført sko :). Anslå selv, hvor mange kilometer, der køres hos jer om året, og hvor mange km/liter, bilen kører og beregn udledningen.                                                                                   Jan Mikael Granner

18. jan. 2010 * Hvorfor tage til Norge eller Sverige, når vi udenfor vores egen dør – næsten da - kan løbe lange ture på ski! På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside kan man se, hvor i skove og plantager, der er optrukne skiruter. Det synes jeg jo er en herlig ting. I går var Søren og jeg i Kompedal Plantage nord for Engesvang. Her var der et fint spor rundt i plantagen. Man parkerer ved Kompedal Lejren og der i sneen står et fint lille lamineret skilt med en skiløber. Det angiver rutens begyndelse. Jeg ved, at i Rold Skov har skiklubben deroppe også ruter rundt, som samlet er ca. 13 km. God fornøjelse. Venlig hilsen                                                                                                                                      Hanne Ravn


9. jan. 2010 * Sponsor til borde/bænke ved købmanden? Jeg har tænkt og tænkt på vores dejlige købmandsbutik! Hvad kan vi dog gøre? Hvis vi kunne få sponsoreret et borde/bænke sæt til græsplænen, kunne det måske trække flere kunder til. Hvis folk var på tur, og så bænken hvor de kunne spise madpakken, hvor tror I så, de ville købe deres drikkevarer? Og mit forslag til slogan til købmands-kampagnen: Kort og godt 'Giv DIN købmand en hånd'.      Line Sørensen, Søbjergvej 13.
5. jan. 2010 * En lille sjov historie fra en dag i købmandsforretningen. Her, hvor jeg går og pakker mine nisser væk fra forretningen, kommer jeg til at tænke på en oplevelse, jeg havde for nogle år siden: En dreng på fem-seks år står oppe ved avisholderen og kikker på min gamle nisse (som desværre blev væltet i år og gik i stykker) og vi snakker lidt om de gaver, nissen står med, og hvem der mon  skal have den flotte blå. Pludselig begýnder drengen at sparke til nissen, ikke hårdt men så meget at jeg siger til ham, at man da ikke må sparke til nissen, om det ser ud som om nissen kan lide det? Hvortil drengen svarer 'undskyld, men jeg kan faktisk ikke se forskel'. Et kvikt svar fra en kvik dreng.                                                                                                                                      Birgit Pohle