Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Stigruppen
Mossø
Solnedgang
Isen skruer
Sangsvaner
Vædebro
Legepladserne
Natugle
Gåseprojektet
Foreningen til fremme af biodiversitet
Miljøforeningen Dover Sogn
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
test nyheder
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Mossø

 
  
22. okt. 2021 * Brink mod Mossø skal forstærkes. Kommunens vej- og trafikafdeling planlægger nu at forstærke brinken mod Mossø ud for syv af ejendommene ved søen. Flere steder skal der lægges sten, så brinkanlægget på alle 160 meter kommer 10-25 cm. over vejniveauet og ikke bliver så sårbart overfor bølgeslag ved højvande. Slagenergien fra dønningerne risikerer at erodere den såkaldte vejkasse og blotlægge kabler og ledninger. Først skal Fredningsnævnet godkende projektet. (Foto fra det blæsende højvande i februar-marts 2020: Skanderborg Kommune)
 
 
16. okt. 2021 * Ryddet rørskov skal genskabes. En grundejer ved Vædebro har ryddet rørskov og gravet sin søbred ved Mossø op og skal nu genskabe det ryddede, har Miljøklagenævnet afgjort. Dermed har kommunen fået ret i at standse det arbejde, grundejeren i juli 2019 var i gang med - med en minigraver. Selv har han peget på, at den slags oprensning er foregået jævnligt siden 1954 - i begyndelsen med håndskovl - og at han betragter den som naturforbedrende. Kommunen holdt fast i, at rørskoven er vigtige levesteder for isfugl, rørhøg og odder og at oprensning fjerner deres levesteder. Grundejeren skal dermed genskabe forholdene, så søbredden igen bliver sammenhængende med rørskoven. Læs hele afgørelsen.
 
7. okt. 2021 * Lavere flodemål ved Ry Mølle endnu en vinter. Sidste vinters forsøg med lavere flodemål ved Ry Mølle, der skulle reducere vintervandstanden i Mossø er nu evalueret. Se rapporten.
Konklusionen blev, at forsøget gav en forholdsvis begrænset effekt - med beregnet lavere vandstand i Mossø mellem 1 og 5 cm. alt efter forskellige scenarier. Oplevelsen i Grundejerforeningen Alken Enge er dog, at forsøget gav god mening. Ry Mølle og kommunen har aftalt endnu en vinter med sænket flodemål. Rapporten beregner iøvrigt 32 cm. lavere vandspejl i Mossø, hvis opstemningen i Ry blev fjernet.

 
 
23. sept. 2021 * Mere dramatisk så det ud, end de implicerede egentlig selv oplevede det. Fire rutinerede kajak-roere var ved 16-tiden sejlet ud fra Emborg i vestenden af Mossø for at udnytte 10-11 sekund-meter i medvind og sejle om kap til den lille strand i østenden ved Vædebro.
Men da de tre af dem undervejs mistede kontakt med den fjerde og mente, de hørte fløjtelyde, slog de alarm på telefonen, og inde ved bredden blev de modtaget af mange blå blink, brandvæsen og politi.
Men næsten i samme øjeblik havde man fra bredden øjen- og kikkertkontakt med den fjerde, som nærmest blev blæst ind med rygvind og havde det ok.
Forklaringen? De fire sagde samstemmende, at de tre derude på Mossø ledte efter den fjerde – og omvendt. På grund af de høje bølger – cirka 2 meter – handlede det om hurtigt at forberede en redning. Det klarede fjerdemanden selv, så dramaet blev aflyst, og den medbragte redningsbåd kom ikke i søen. Fartøjerne hedder Surf Ski, og medvinds-øvelsen kaldes ’Down Wind’.

Andre ville nok betakke i disse vindstyrker, men Bjarne Bille, Skanderborg, som var den sidste i land, har prøvet det mange gange, også på Mossø, oplyste han. De tre kolleger i den hårde blæst kom fra Middelfart og er rutinerede fra bølgerne på Lille Bælt. Nu var de inviteret til Mossø og lærte denne dag om, at det østjyske beredskab er parat, hvis det skal være. Men de fire klarede det selv. Efter en kort afhøring af Bjarne Bille svarede landbetjenten i Ry, Vagn S. Kristensen, på spørgsmål fra alken.dk, at der ikke bliver en politisag. På billedet ses Bjarne Bille tæt på land. (Tekst og foto: Peter Abildgaard)


10. aug. 2021 * Mossø på sit højeste siden oversvømmelserne sidste år. Vandstanden i hele Gudenåsystemet stiger støt - og dermed også i Mossø. Lige nu er den på 22,85, og så høj har den ikke været siden februar-marts 2020, hvor den dog kom helt op over 23,30 på sit højeste. Vandstanden er høj for en sommerperiode og påvirkes både af regnmængderne og grødevækst nedstrøms i Gudenå.
12. juni 2021 * Gedderne dominerer. Den dominerende fisk i Mossø er efter vandremuslingernes invasion stadig gedden, oplyste Henri Vivike i sin beretning til Mossø Lodsejerforening. Der er dog i øjeblikket også en fin bestand af store aborrer. Søørred og helt ser man færre af end tidligere, mens bestanden af sandart er reduceret markant. Ålebestanden er rimelig, nok mest på grund af foreningens udsætninger. Sidste år blev der udsat 22.750 stk. ål i søen. Fiskerikontrollen har som sædvanlig været på besøg. Vi har ikke hørt noget om, at de fandt noget ulovligt.

24. maj 2021 * Drivende kano satte eftersøgning i gang. Søndag var politi og beredskab i gang med den store eftersøgning på Mossø, da en kano var blevet set drivende med motor og fiskeudstyr ved Klostermøllevej. Efter en time blev kanoen meldt savnet, og eftersøgningen afblæst, da den også blev fundet ved Lindholm Hoved, oplyser Horsens Folkeblad.
 
 Kurven viser vandstanden i Mossø fra 2012 til 2021 med højdepunkter i 2015 og 2020, hvor der var oversvømmelser ved Vædebro.
4. maj 2021 * Laveste vandstand i Mossø siden 2014. Siden sommeren 2014 har Mossø ikke stået så lavt som nu. Og januar-vandstanden, som plejer at være årets højeste, har i 2021 været lavere end i hele perioden siden 2012, den periode, hvor loggeren har data. Samarbejdsforum Alken Enge, hvor politikere og embedsmænd fra kommunen mødes med folk fra pumpelaget og Grundejerforeningen Alken Enge, tilskriver aftalen med Ry Mølle om lavere vinter-opstemning en stor del af årsagen. Lavere vandstand i søen og lavere grundvandstand denne vinter mindsker risikoen for oversvømmelser. Det hører også med i billedet af i syv måneder op til oversvømmelsen i februar-marts 2020 var der faldet hele 721 mm regn. I den tilsvarende periode denne vinter faldt der 400 mm.
 
3. maj 2021 * Oversvømmelses-fotos efterlyses. Grundejerforeningen Alken Enge efterlyser fotos fra oversvømmelsen i februar-marts sidste år. Specifikt foto fra eller omkring broen Alkenvej/Illerup Å, da vandstanden i åen gik helt op under vejen. Det handler om at kunne dokumentere nødvendigheden af en uddybning under broen. Send meget gerne fotos til Henri Vivike, 40730978.
10. apr. 2021 * Fuldbro Mølle-projektet tættere på. Miljø- og Planudvalget i kommunen har nu nikket ja til at gå videre med faunaprojektet ved Fuldbro Mølle, hvor opstemningen skal fjernes og der skal anlægges et stryg. Både Mossø Lodsejerforening og Grundejerforeningen Alken Enge har spurgt ind til, hvorvidt projektet vil betyde højere vandstand i Mossø, og udvalget har bemærket, at det vil det ikke. 
 
 
13. feb. 2021 * Sidste ordentlige skøjteføre var i 2010. Der var optræk til en minimal skøjtesæson på Mossø i 2018, men så kom der tø igen. Sidste gang, der kunne spilles ishockey på søen, var i 2010. (Foto - fra 2021: Knud Abildtrup)
  
 12. feb. 2021 * Så bliver der skøjtet - og der kan spilles ishockey. Materielgården har nu målt isen til 14 centimeter ved Vædebro, og den melding blev via Ugebladet Skanderborg spredt, så fredag var mange på søen. Entrepenørchef Jens-Erik Dengsøe minder om, at færdsel på isen er på eget ansvar, og at man skal passe på udløbet ved Illerup Å og pumpehuset. Følg selv med i hvor tyk, kommunen måler isen til, her. Peter Gregersen har gjort hockeybanen klar og lagt voksen- og børnestave klar samt en puck i den gule Nettokurv. Også han minder om ikke at gå for langt ud, men blive tæt på stranden, hvor der kun er cirka 40 centimeter vand under isen. (Foto: Peter Gregersen)
 
10. feb. 2021 * Kommunen tjekker nu også isen ved Vædebro. På opfordring fra Grundejerforeningen Alken Enge har Entrepenørgården fra Skanderborg Kommune nu tjekket isen ved Vædebro, hvor Naturstyrelsen er bredejere. Entrepenørchef Jens-Erik Dengsøe skriver til alken.dk: Vi har nu været ude og måle tykkelser på Mossø. isen er kun 10 centimeter tyk - og den virker ikke sikker. Vi kan derfor ikke frigive isen endnu. Men vi holder øje og måler igen på fredag. Læs også advarsel i Ugebladet Skanderborg.

 
 
  
17. jan. 2021 * 2020 bød ikke på is på søen - men nu kom det. Lørdag morgen kunne Mossøs i vores lave ende fremvise et fint og endnu tyndt islag. (Foto: Sanne Dudoret)
 
29. nov. 2020 * 14 kilometer sti er vist ikke helt nok til at komme rundt om Mossø. Sådan smilede mange, da de i Midtjyllands Avis læste overskriften 14 kilometer lang sti rundt om Mossø. Og nej, der er et stykke vej endnu for initiativet Stier omkring Mossø, der så dagens lys i november 2019, som grundigt beskrevet i Voers Blad på side 17-21. Friluftsrådet har nu støttet etablering af stier ved Voerladegård. Naturgruppen i Liv i Landsbyerne er med i initiativet.
 
  
15. nov. 2020 * Havørn over Fladningen. Søndag formiddag var en havørn i aktivitet over Fladningen - vores ende af Mossø. Den var i ihærdig jagt på en flok blishøns, der så ud til at undslippe - godt assisteret af måger, der forsøgte at skræmme ørnen væk. (Foto: Sanne Dudoret)

 
  
10. nov. 2020 * I kajak direkte fra Mossø til Skanderborg Sø. En kajaktur fra Mossø op gennem jungleagtige Tåning Å til Fuldbro Mølle bør enhver Alken-borger unde sig selv. Og nu ser det ud til, at inden for overskuelig fremtid bliver turen videre til Hylke Sø og Skanderborg Sø mulig uden at skulle over landevejen. Et ellers skrinlagt passageprojekt ved Fuldbro Mølle er efter et ejerskifte taget op af mølposen igen. Læs mere om projektet, hvor både stemmeværk og ålekiste, der spærrer for vandrende fisk, står til at blive fjernet.
 
   
18. okt. 2020 * Så er sangsvanerne kommet. Natten til lørdag dukkede sangsvanerne op igen ved Mossø, oplyser Sanne Dudoret. De er kommet fra det nordlige for at overvintre her hos os, hvis ikke vinteren bliver for hård. (Foto: Sanne Dudoret)
 
 
15. okt. 2020 * Ny plan skal forhindre oversvømmelser. Aftaler med Fuldbro Mølle og Ry Mølle skal få vandstanden i Mossø nedad. Se indslag fra TV2 Østjylland. Sanne Dudoret, Knud Abildtrup, Frank Ormel fra Fuldbro Mølle og byrådsmedlem Jens Szabo (V), der repræsenterer Skanderborg Kommune i Gudenåkomiteen, udtaler sig.
 
 
20. sep. 2020 * Aftale om flodemål giver håb. Skanderborg Kommune har truffet en aftale med godsejer Peter Busck, Rye Nørskov, om frem til maj at lade stemmeværket ved Ry Mølle blive stående på sommer-flodemål. Efter regulativet kan vandstanden opstrøms ellers hæves gradvist med 15 centimeter fra 15. september til 15. maj. I Midtjyllands Avis siger formand for miljø- og planudvalget Claus Leick (SF), at "ejeren af Ry Mølle fortjener stor ros for, at han, med sænkningen af vandstanden i Ry Mølle Sø, viser samfundssind og selv tager tabet for den nedgang i strømproduktionen på Ry Mølle, som formentlig følger i kølvandet på den lave vintervandstand i Møllesøen". I Grundejerforeningen Alken Enge er der stor tilfredshed med aftalen og et håb om, det kan medvirke til at undgå oversvømmelser. En tilsvarende aftale gælder også Fuldbro Mølle. (Foto: Knud Abildtrup)
 
 
 
12. aug. 2020 * I torsdags blev der sat sat 25.500 ål ud forskellige steder i Mossø, oplyser Henri Vivike fra Mossø Lodsejerforening, der stod for udsætningen. (Foto: Sanne Dudoret)
 
26. juli 2020 * Søkort og hjemlængsel. Jeg har længe været forelsket i det gamle søkort af Mossø, som det, der står oppe på Biblioteket i Alken, skriver Frede Møller Gregersen. Mon nogen har sådan gammelt søkort. som de gerne vil sælge til et barn af byen med jævnlig hjemlængsel til den kære sø og byen? Skriv til fredemg@gmail.com

 
20. juli 2020 * Jolle brændt på Mossø, da motor drillede. I sidste uge var der brand i en lille jolle ved Mossø, oplyser Østjyllands Brandvæsen til alken.dk. Alarmen kom tirsdag 14. juli kl. 20:57 fra 1-1-2, med melding Brand-Skib på sø, Vædebrovej 39. Der blev afsendt indsatsleder samt brandmandskab med redningsbåd og brandbil fra Skanderborg. Undervejs blev det oplyst, at båden nu var ved stranden, personerne var kommet uskadt i land, samt at der var bevoksning tæt ved. Ved ankomst lå jollen brændende i vandkanten, og folk stod i sikker afstand. De oplyste igen, at alle var uskadt. Redningsbåden, som var på vej til et slæbested ved Mossø, blev derefter aflyst. Det lykkedes at trække den brændende jolle lidt væk fra bevoksningen, og brandmandskab fik hurtigt slukket branden med en røgdykker samt højtryksslange og vand. Politiet var også ankommet, og det blev oplyst, at nogle unge mennesker var startet på at sejle ud med jollen, men påhængsmotoren havde drillet gentagne gange. På et tidspunkt da de forsøger at starte den, udbryder der brand omkring påhængsmotoren, og det breder sig hurtigt. De var stadig meget tæt ved land, og det lykkedes dem snarrådigt at komme i vandet samt trække jollen med ind til stranden.
21. juni 2020 * Den afdøde var ikke kursist. Efter drukneulykken på Mossø fremgik det af nyhedsbrevet fra alken.dk, at den 38-årige mand havde forladt kursuscenteret Eagleroad i Illerup. Den oplysning burde ikke have været med og var ikke aftalt med folkene fra Eagleroad, hvilket jeg beklager. Johanne Eagleroad har nu på smalltalken beskrevet, hvordan de forrige lørdag fik besøg af en venlig skotte, som vel og mærke ikke var kursist, men en 'workawayer', hvordan de oplevede den korte tid sammen med ham og hvordan de efter hans definitive handling tackler det virvar af følelser, de nu er ladt tilbage med. Knud Abildtrup
17. juni 2020 * Mand fundet druknet i Mossø. Sydøstjyllands Politi og Beredskabsstyrelsen ledte hele natten til onsdag efter en 38-årig mand i og omkring Mossø, efter han søndag aften blev efterlyst. Til Ugebladet Skanderborg oplyser vagtchef Lars Grønlund, at 'Vi har søgt efter en person med ondt i livet, som ville tage livet af sig selv, og som vi fandt død her til morgen klokken 05 i Mossø. Vi betragter det som en ulykkelig hændelse og har ingen mistanke om, at der har fundet noget kriminelt sted'. Politiet fik anmeldelsen mandag fra bekymrede pårørende, og ifølge alken.dk's oplysninger blev hans rygsæk fundet ved 'Smedens Strand'. Manden var efterlyst af Missing People, der skriver, at han sidst blev set søndag omkring klokken 22. Beredskabsstyrelsen Midtjylland skriver på Twitter, at de kom med 16 redningsfolk, drone, båd, lysgiraf, transportkøretøjer og dykkere.
23. maj 2020 * Der arbejdes på løsninger i Alken Enge. Sikring af de arkæologiske knoglefund ved at hæve vandstanden i Alken Enge er nu på dagsordenen i to kommunale udvalg, Kulturudvalget og Miljø- og Planudvalget, som har fået til opgave at behandle projektet, Museum Skanderborg står i spidsen for, i sammenhæng også med natur og klimasikring i området. Et orienterende møde om projektet på Alken Mejeri er på tale - når corona vil.
4. apr. 2020 * Hjælp fra Stormrådet. Tre beboere mellem Mossø og Alken Enge - blandt andre Peter Gregersen - kan nu få hjælp efter den voldsomme oversvømmelse februar-marts. Det har Stormrådet afgjort, oplyser Lokalavisen Skanderborg.
9. mar. 2020 * Peter har fået nok. Peter Gregersen meddeler nu, at der nu er fyldt sandsække nok til ham: 'Af hjertet tak til alle jer der hjalp', skriver han.
 
8. mar. 2020 * Peter beder om hjælp med sandsække. Peter Gregersen skriver: Kære alle i Alken og omegn. Når pumperne ved Mossø kører hjem igen, så har jeg brug for mange sandsække. Risikoen for flere oversvømmelser er ret stor, fordi grundvandet står så højt. Og jeg har ingen sandsække. Er der nogen, der vil hjælpe med at lave sandsække og køre dem hen i min forhave, Alkenvej 167 det lyseblå hus? Jeg gætter på, at pumperne stopper mandag morgen. Kærlig hilsen Peter.
Der er kommet tre nye sandsække-fylde-redskaber ved bunken ved Vædebro. (Foto: Rasmus Arentsen)

 
7. mar. 2020 * Fik du set TV2 Østjylland-indslaget efter pumperne var begyndt? Peter Gregersen og Sanne Dudoret udtaler sig.
 
3. mar. 2020 * Så kom de med pumper. Fra mandag til tirsdag ændrede myndighedernes vurdering om det gav mening at pumpe ved oversvømmelsen ved Alken Enge: Vandstanden i Mossø sænkes fortsat lidt, brud på åbrinken blev stoppet (og vores egen aktion afblæst igen) og så var der en skærpende omstændighed: nemlig risiko for sundhedsfare ved spildevandsoverløb inde i boliger. Det forventes at tage en lille uge at få det hele væk. (Foto: Sanne Dudoret)
3. mar. 2020 * Oversvømmelseshjælp tirsdag er afblæst igen. OBS: Kommunen ordner det selv alligevel. Det gælder de sandsække-bærere, der skulle lukke hul i åløbet tirsdag kl. 16.30. Tak til alle dem, der meldte sig via Facebook og sms. Men altså afblæst igen.
2. mar. 2020 * Oversvømmelseshjælp tirsdag: 20 sandsække-bærere søges til at lukke et hul i åløbet tirsdag kl. 16.30. Illerup Å har på en strækning et overløb ind i Alken Enge, og det er med til at oversvømme husene mellem engen og Mossø, og det kan lukkes med sandsække, fortæller Henri Vivike. Materielgården leverer 100 fyldte sække på paller, så skal vi i en fællesaktion bære dem enkeltvis ned til hullet bag Vivikes sommerhusgrund. Husk gummistøvler. Henri vejleder. Det bliver mørkt kl. 18, så vi skal være flest muligt om opgaven. Mødested: Hvor Illerup Å krydser Alkenvej - nær nr. 141.
 
1. mar. 2020 * 'Ikke ressourcemangel, men fordi det rent teknisk ikke giver mening'. Direktør for Østjyllands Brandvæsen Kasper Sønderdahl sagde til TV2 Østjylland søndag kl. 19.30, at han satte pris på håndsrækningen om støtte fra ministeren, men at det lige nu vil være udsigtsløst at pumpe ved Alken Enge, og at det måske kan komme på tale om en uge, hvis vandet trækker sig tilbage. 'Der skal være et mål med indsatsen, vi kan indfri', sagde direktøren. Se et 6 minutters indslag: Oversvømmelser i Alken. Knud Abildtrup, Peter Gregersen og Carsten Jensen er med.
 
1. mar. 2020 * Rønnes drone-video giver overblik. Men er det ikke Mossø, der er problemet? Jo, men det er bagvandet, der oversvømmer nu! Få et overblik fra luften og se, hvordan vandmasserne fra hele Illerup Ås opland samler sig ved landtangen mellem engen og søen. Rønne Vestergaard fra Kirstinelund slap dronen løs. Se hans drone-video. (Foto: Rønne Vestergaard)
Sanne Dudoret har lavet en vindblæst video-rundtur om et oversvømmet hus garderet med render, volde og pumper - bygget og vedligeholdt af masser af gode folk fra Alken, venner, naboer og familie. Skru godt op for lyden - den falder lidt ud ind imellem: Oversvømmelse ved Alken Enge.

 
1. mar. 2020 * TV2 Østjylland besøgte de oversvømmede. Søndag kom et tv-hold fra den regionale station og optog ved flere husejere ved Alken Enge og Vædebro, der appellerer om hjælp fra myndighederne til at pumpe. Se indslag i de regionale nyheder på TV2 Østjylland søndag kl. 19.30: Oversvømmelser i Alken. (Foto: Rasmus Arentsen)
 
29. feb. 2020 * Østjyllands Brandvæsen prioriterer ikke at hjælpe ved oversvømmelsen ved Alken Enge. Lørdag morgen havde bagvandet bredt sig til sommerhusene længere ud langs Vædebrovej, hvor folk nu bygger volde og rigger pumper til. Flere boliger tager vand ind nu. Forsvarsminister Trine Bramsen havde lagt op til, at den statslige Beredskabsstyrelse godt kunne rykke ud med det store grej - på opfordring fra kommuner. Og borgmester Frands Fischer har på opfordring fra bl.a. Grundejerforeningen Alken Enge og Mossø Lodsejerforening så forhørt sig hos Østjyllands Brandvæsen, som er et samarbejde mellem Skanderborg, Favrskov og Aarhus kommuner. Men her er prioriteringen at beskytte kritisk infrastruktur, veje, broer, spildevandsanlæg og andet, der enten udgør en ririko for samfundets drift eller mulig personskade. Så de kommer ikke. Det gør til gengæld familie, venner og naboer i stor stil med pumper, slanger, skovle, trailere, waders, presenninger, tøjvask og andre opmuntringer. Der er fortsat et sandbjerg og sække til at fylde - og folk, som slås med vandet, der har brug for fyldte sække. Feltspader er gode at have med, men tag cyklen og lad bilen blive hjemme. (Foto: Peter Gregersen)
 
23. feb. 2020 * Børn og voksne i sandsække-aktion. Med biler, trailere, trillebøre og skovle hjalp folk fra Alken og Vædebro i en lind strøm til. da der søndag skulle fyldes og fordeles kommunale sandsække til de mest udsatte. Terrasser, yderdøre og sokler er blevet sikret, og bagvandet i Alken Enge forventes fortsat at presse på. Her er Martha, Ena og Feline Schiøtz på toppen ved Vædebro. (Foto: Sanne Dudoret)
23. feb. 2020 * Kl. 11.45: Hjælp til mod oversvømmelse. Bagvandet presser rigtig godt på op mod husene ved søen. Skanderborg Kommune lægger nu sand og sække ved p-pladsen ved Vædebro, så beboere truet af oversvømmelse selv kan fylde sække og forsøge at dæmme op for bagvandet - og søen.
Folk, der vil hjælpe med en trillebør, skovl og evt. en kande kaffe, er meget velkomne. Så må vi se, hvor sækkene kan gøre mest gavn. Vh Henri Vivike og Knud Abildtrup

 
 22. feb. 2020 * Vandpres fra begge sider. Beboerne mellem Mossø og Alken Enge er under pres fra to sider: Søen har nået en vandstand, der er højere end ved de to oversvømmelser i 2015 og presses af stiv kuling fra vest op i vores ende. Søvand skvulper og driver flere steder ind over vejen. Alken Enge er godt fyldt op efter digebrud ved Illerup Å, og flere baghaver er oversvømmede. Hans Hansen oplyser, at Ry Mølle fredag fjernede de sidste skotter i stemmeværket og sørgede for fuld gennemstrømning.
(Foto øverst af en ensom badebrosektion, der siden fotoet er hvirvlet ind på bredden: Knud Abildtrup. Og nederst i mere stille vejr ved afvandingskanalen ved pumpehuset: Sanne Dudoret.)
 

16. feb. 2020 * Højeste vandstand i fire år. Vandstanden i Mossø er på vej opad - og kan med den kommende uges udsigt til mere regn og vestenvind komme op i nærheden af højdepunkterne i 2015, hvor bagvandet to gange oversvømmede baghaverne ved husene mellem Mossø og Alken Enge.
11. feb. 2020 * Ry Mølles betydning for vandstanden i Mossø på dagsordenen. I et oplæg til helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen har Skanderborg Kommune nu peget på, hvordan bl.a. Mossø fungerer som buffer på Gudenåsystemet. Det nævnes konkret, at 'Eksempelvis er vandstanden omkring kritisk beliggende sommerhusområder ved søbredden i Mossø ekstremt afhængig af, hvorledes vandspejlet styres ved Ry Mølle'. Muligheden  for alternativ styring af stemmeværker - bl.a. ved Fuldbro og Ry Mølle - bør undersøges nærmere, hvis der ønskes lokal klimasikring, fremgår det. Selve helhedsplanen, der involverer syv kommuner, skal være færdig i 2021.
 
27. okt. 2019 * Vandstanden på vej mod årets højeste. Lang tids regn er medvirkende til, at Mossø ved Illerup Ås udløb nu er på vej mod lige så høj vandstand som den hidtil højeste i år - i april.  (Foto: Knud Abildtrup)
Tjek de seneste fire et halvt års vandstand ved at gå på hydrometri-landkortet - klik på den grønne plet, hvor Illerup Å løber ud i Mossø - klik på ikonet til højre for 'Vandstand' - klik på 'vis hele serien' i venstre menu.

29. juni 2019 * 40.500 ål er blevet sat ud i Mossø tre steder i sidste uge, oplyser Henri Vivike, formand for Mossø Lodsejerforening, der står for udsætningen. Det overordnede formål er at øge antallet af blankål, der søger mod Sargassohavet for at gyde - og dermed øge den truede bestand. Læs mere på Fiskepleje.dk.
6. maj 2019 * Færre sandart og flere ål. Det står stadig sløjt til med sandartbestanden i Mossø, fremgår det af formand Henri Vivikes beretning fra Mossø Lodsejerforenings generalforsamling. Der er dog i 2018 registreret mere sandartyngel end i mange år tidligere, hvilket kan give optimisme for fremtiden. Der er i øjeblikket en god bestand af store aborrer, og gedderne trives stadig godt i det klare vand - i samarbejde med deres gode ven, vandremuslingen. Ålen klarer sig også udmærket i disse år, bl.a. på grund af Lodsejerforeningens åleudsætning. 

 
1. jan. 2019 * Nej, det er ikke Vesterhavet, men Mossø med hvide tænder i mørkningen nytårsdag og med vinden ind direkte fra vest. Sådan åbnede naturen vores nye år. (Foto: Peter Abildgaard)
20. okt. 2018 * Fisker på gale veje. Søndag 14. oktober traf en lodsejer og en nabo i den vestlige ende af Mossø en båd med en lystfisker på deres fiskevand, oplyser Mossø Lodsejerforening. Lystfiskeren var en lodsejer fra Alken, som var klar over, at man som lodsejer har fiskeret, hvor man selv har nærmest land, og at man ellers skal have lov til at fiske af ejeren. Men han påstod, at man måtte fiske over hele søen, når man var lodsejer ved søen, hvilket ikke er korrekt.
5. aug. 2018 * 23.000 ål er blevet sat ud i Mossø her i sommer, oplyser Henri Vivike, formand for Mossø Lodsejerforening, der står for udsætningen. Det overordnede formål er at øge antallet af blankål, der søger mod Sargassohavet for at gyde - og dermed øge den truede bestand. Læs mere på Fiskepleje.dk.
25. feb. 2018 * Så er det lige før Mossø fryser til. Hurra, hurra! Kom ned til søen på lørdag 3. marts kl. 14 ved Alkenvej 149 til 167. Isen er klar, og hvis ikke, får I en melding. 150 meter ud er dybden kun ca. 50 cm. Vi laver bål, tag kaffen, kakao og diverse lækkerier med. Hvis isen er god spiller vi ishockey. Kh. Peter Gregersen. 
28. jan. 2018 * Forbavsende få søørreder fra Mossø. En ny undersøgelse af søørredbestanden ved Mossø fra DTU Aqua viser, at bestanden af gydefisk er langt mindre end forventet og er gået meget tilbage, selv om der er en god bestand af ungfisk på gydeområderne. Læs om DTU Aqua-undersøgelsen på Fiskepleje.dk
 
6. nov. 2017 * Fem års vandstand. Som man kan se på grafen over de seneste fem års vandstand ved Illerup Ås udløb i Mossø: Højdepunkterne om vinteren og lavpunkterne om sommeren er fra 2011/12 til oversvømmelserne i 2015/16 steget gradvist, mens vandstanden vinteren 2016/17 brød den rytme og ikke nåede så højt. I disse dage er vandstanden for nedadgående.
Tjek de seneste års vandstand ved at gå på hydrometri-landkortet - klik på den grønne plet, hvor Illerup Å løber ud i Mossø - klik på ikonet til højre for 'Vandstand' - klik på 'vis hele serien' i venstre menu.

30. okt. 2017 * Henri ny formand. Mossø Lodsejerforening har fået ny formand i Henri Vivike, Alkenvej, oplyser Carsten Pedersen fra bestyrelsen. Tom Jensen - tidligere Alken MC - er stoppet i bestyrelsen.
13. aug. 2017 * 33.000 ål - intet mindre bliver sat ud i Mossø i disse dage, oplyser Henri Vivike. Det er Mossø Lodsejerforening, der står bag udsætningen.
 
20. juli 2017 * Den længste robåd i Mossø set i mands minde satte fra land fra Kirsten Højgaards grund tirsdag. 20 midtsvenskere var på vej til Tange Sø i en hjemmebygget kirkebåd - typen blev brugt til at hente kirkegængere til gudstjeneste. (Foto: Sanne Dudoret)
 

2. okt. 2016 * Jeppe dykkede i Mossø og tog unikke undervandsfotos. I løbet af sommeren har jeg med jævne mellemrum været ude i den blå 'grønne' Mossø med kamera, snorkel og våddragt, skriver Jeppe Fonnesbo fra Emborgvej. Det er en natur, der er svær at beskrive, hvis man ikke har været der selv. Jeg bruger 8 kg bly for at komme ned under vandet og opnå en vægtløs tilstand på ca. 4 meters dybde. Dér er det fedt at være, fordi så skal man ikke svømme for at holde sig nede. Billederne her - Mossø på bunden - er fra 21. september. Jeg hoppede i ved den gode badestrand tæt ved Tåning Å. Der er generelt en stor alge-opblomstring i Mossø, hvor sigtbarheden i september har været mellem 0,5 m til 2 m i søen. Til sammenligning kunne jeg i begyndelsen af august se op til 7 m, jeg vil gætte på det skyldes den varme og meget solrige periode vi har været i. Svømmeture til Tåning Å er på 800 m og meget kedelig på grund af sigtbarheden er så dårlig, men ved udløbet fra Tåning Å klarer vandet meget op og får en sigtbarhed på helt op til 8 m - der er også strøm. Og ved udløbet var der store stimer af nysgerrige små aborrer og skaller. Længere op i åløbet var der en del gedder - de er næsten usynlige med camouflage, når de ligger på lur i skygger, rudskallen lyser op med sine røde finner. Se fotoserien på Flickr - Mossø på bunden.


 
19. juli 2016 * Høj juli-vandstand. Mossøs vandstand er her i juli en del højere end på samme tid de seneste år siden 2012. Se på grafen, hvordan normal-forløbet henover et år for tiden bliver brudt med en bevægelse op mod 22.80 nu - og bemærk det ekstraordinært høje niveau på 23.10 omkring nytår. Følg selv online-loggeren, der hele tiden opdaterer søens vandstand målt ved Illerup Ås udløb. Tjek de seneste fire et halvt års vandstand ved at gå på hydrometri-landkortet - klik på den grønne plet, hvor Illerup Å løber ud i Mossø -  klik på ikonet til højre for 'Vandstand' -  klik på 'vis hele serien' i venstre menu.
18. maj 2016 * Tv på tur på den hellige sø. I det tredje afsnit af TV2 Østjyllands Ekspedition 56 besøger historiker Casper Clemmensen Mossø og ser på 2000 år gamle skeletter og sejler ud på den hellige sø. Turen går også til Sukkertoppen, hvor han møder en moderne vølve.
 
17. feb. 2016 Sigtdybden forøget markant i Mossø. Naturstyrelsen undersøgte i 2015 Mossø, og det kan ses, at der er sket en positiv udvikling i søens tilstand de senere år, skriver biolog Inge Christensen til alken.dk. Mossø er blevet mere klarvandet og indholdet af klorofyl, som er et udtryk for algemængden, og næringsstoffer (fosfor og kvælstof) er faldet markant i søen. Sigtdybden udtrykker, hvor langt ned i vandet man kan se. I praksis sænkes en hvid skive ned i vandet og det registreres, hvornår man ikke længere kan se skiven. Fra at have ligget på et sommergennemsnit på omkring 2 meter sigt i perioden fra 1977 til 2005, er sigtdybden i søen nu øget til et sted imellem 5 og 6 meter i 2012 og 2015. Årsagen til den bedre sigtdybde er en reduktion i tilførslen af næringsstoffer til Mossø, særligt fordi der er sket en reduktion i udledningen til søen.  Blandt andet er spildevand fra spredt bebyggelse blevet renset bedre, og fx Alken renseanlæg blev nedlagt i 2010, samtidig med at der generelt sker en bedre rensning af spildevandet på de store renseanlæg i oplandet til søen. Desuden har vandremuslingen, en invasiv art som filtrerer alger fra vandet, indenfor de seneste år spredt sig til Mossø. (Se hvorfor den er uønsket). Vandremuslingerne fjerner ikke næringsstoffer fra søen, men er medvirkende til, at vandet bliver mere klart, da de 'flytter' alger (og næring) fra vandet ned til bunden af søen, hvor der så igen frigives næringsstoffer til vandet, når muslingernes ekskrementer nedbrydes. Der blev desuden lavet en undersøgelse af planterne på bunden af søen i 2012. Den forbedrede tilstand i søen ses også i en positiv udvikling af planter på bunden. I 2012 var ca. 22 pct. af søens bundareal dækket af planter, hvorimod søen ved den forrige planteundersøgelse i 2005 kun var dækket af få planter (godt 1 pct.). Antallet af planterarter var desuden øget fra syv arter af undervandsplanter i 2005 til 35 undervandsarter i 2012. Dette hænger netop sammen med den øgede sigtdybde, og dermed bedre lysforhold i søen.
 
7. jan. 2016 Så kom sangsvanerne. Førhen kom de om efteråret, men de har ladet vente på sig denne vinter: sangsvanerne, der nu kan opleves og høres på Mossø. (Foto fra 2011: Sanne Dudoret) - se i større format 
 
26. dec. 2015 * Flere uger med ny rekord-vandstand. Mossøs vandstand har siden slut-november holdt sig godt over det 'normale' max. på 22.90 og har i et par dage været over 23.00 meter over havets overflade - med et spektakulært strint på 23.10 under stormen Gorm 30. november. Følg selv online-loggeren, der hele tiden opdaterer søens vandstand målt ved Illerup Ås udløb.
 
20. nov. 2015 * 30 centimeter på 14 dage. Mossøs vandstand er i løbet af 14 dage steget  fra 22.60 til 22.90 meter over havets overflade og er dermed nær rekorden de senere år  - på 22.95. Følg selv online-loggeren, der hele tiden opdaterer søens vandstand.

 
11. jan. 2015 * Egon fik vandstanden tæt på 23.00. Mossøs vandstand røg lørdag under stormen Egon op omkring 22.98 meter over havets overflade. Ny rekord  siden april 2012.

 
20. dec. 2014 * Vandstanden tangerede 22.95. Mossøs vandstand har de seneste par dage været oppe at røre ved 22.95 m. over havets overflade. Højeste niveau siden april 2012, hvor alken.dk begyndte at følge loggeren.
 
20. dec. 2014 * Vandstanden stiger. Mossøs vandstand er den seneste uge steget 20 cm. til 22.80 m.  over havets overflade. De seneste år har det højeste niveau været omkring 22.93.
 
20. juli 2014 * Pirater set ved Mossø. Lasse Hornbek Nielsen siges at have været en del af projektet med sammenflikkede kanoer, knogler over kors i flaget og egen kok. (Video: Jan Mikael Granner).

 
18. jan. 2014 * Søen står højt. Mossøs vandstand er p.t. over 22.93 m. over havets overflade - højeste niveau de seneste to år.
 
31. nov. 2013 * Nærved og næsten. Mossøs vandstand er p.t. 22.87 m. over havets overflade efter et år, hvor den i september var nede på 22.36. I slutningen af december 2012 var den dog helt oppe ved 22.90, så spørgsmål 6 i Alken-quiz 2013 bliver et nej.
18. nov. 2013 * Sangsvanerne er ankommet. Mossøs vintergæster med den trompeterende lyd er dukket op. Og det er altså ikke fordi der er is på søen nu - fotoet er fra sidste vinter. (Foto: Sanne Dudoret)
1. jun. 2013 * Den kæntrede kajakroer er død. Den 41-årige mand, der sidste søndag kæntrede ved Tåning Å, er død efter en uge i koma. Se Midtjyllands Avis.

26. maj 2013 * Ny ulykke på søen. En 41-mand måtte søndag flyves på hospitalet efter en ny kæntringsulykke på Mossø. Han var sammen med sin kæreste på vej op i Tåning Å i kajak, da han kæntrede og pludselig lå livløs i vandet. Læs, hvad Midtjyllands Avis skriver her.


14. maj 2013 * Henri snydt af mega-ørred. Efter en intens kamp lykkedes det ikke Henri Vivike at få halet en ca. 6 kilo stor ørred ombord, fortæller han: - Under en fisketur på Mossø bed krabaten på, og jeg prøvede at køre den træt i en halv times tid, før jeg prøvede at få fat i den med et fangstnet. Men det var åbenbart for tidligt, for det lykkedes ørreden at undslippe og dykke så skråt ned under jollen, så linen blev skåret over af motorskruen. Og væk var den, med en god wobler, der må sidde grundigt fast i kæben. For en god ordens skyld: Fiske-spørgsmålet i årets Alken-quiz gælder ikke ørred, men sandart.

18. jan. 2013 * Mossø-knude til Aqua. Et eksemplar af ferskvandsfisken i torskefamilien - en knude - er fanget i net i Mossø og har fundet vej til Aqua, skriver Midtjyllands Avis.
6. jan. 2013 * Mossø står højt. De seneste dage har søens vandstand  ligget omkring 22.90 - en stigning på 30  cm.  siden 15. december. Følg online-loggeren ved Illerup Å -  eller gå tur ved søen og se selv.
14. okt. 2012 * Ny måde at bruge søen på.  I løbet af året sejler, flyder, svømmer, padler og skøjter mange i og på Mossø. Søndag krydsede to mand søen på en for fotografen helt ny måde: Stand up paddle surfing med langt bræt og lang padle - her forbi Peter Gregersens bøje. (Foto: Knud Abildtrup)
  

17. juli 2012 * Ny film fra Hovgaard: Om Mossøs sidste erhvervsfisker. Lokalhistoriker Niels Hovgaard, der i 2008 også lavede en film om Alken, har nu sammen med museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen lavet en film om Mossøs sidste erhvervsfisker, Leif Olesen, der er tredje generations fisker fra sit fiskerleje ved Hem, skriver Midtjyllands Avis. Filmen kan skaffes i Ry Lokalarkiv.

3. juni 2012 * Regnvandsbassin snart på vej. En landzonetilladelse til et regnvandsbassin på marken ned mod det gamle renseanlæg er nu længere gennem systemet. Bassinet bliver 300 kvm stort og skal kunne rumme 220 kbm. tag- og overfladevand fra Alken, der så ledes i Mossø. Ved at forsinke regnvandet mindskes belastningen på nedstrømsliggende vandområder, og forurenende stoffer kan tilbageholdes.

20. apr. 2012 * Nu tjekkes vandstanden. Så er der hydrometri for alle pengene. En ny online vandstandslogger gør det nu muligt at følge vandstanden ved Illerup Ås udmunding i Mossø. Følg løbende med i højvande og lavvande her. Loggeren findes i den orange skalapæl midt i billedet, og jeg lægger et fast link oppe til højre på denne side. (Foto: Knud Abildtrup)

11.feb. 2012 * Sø-klub. Klubbørnene fra Bjedstrup var fredag eftermiddag trukket i pelshuer og skøjter og drønede rundt på den lave del af søen. (Foto: Sanne Dudoret)
13. nov. 2011 * Sangsvanerne er her igen. De kommer hvert efterår, og det er så nu, de kan opleves og ikke mindst høres på Mossø. (Foto: Sanne Dudoret) - se i større format 
12. aug. 2011 * Sjældne fugle på søen. I lørdags var Mikkel og jeg en tur på søen med vores lille jolle og el-motor, skriver Pernile Benzon. Vi observerede nogle 'sjove' fugle tæt på, da vi var ca. ude midt på søen ud for sommerhusene. Da elmotoren er så godt som lydløs, kunne jeg komme tæt på og tage et billede. Jeg fik så vores fugleekspert her fra AQUA til at kigge på det, og han kunne fortælle, at det er odinshøner. De er ret sjældne - læs om dem her - og observeres typisk ikke i vores område - se observationslisten. Observationen er kommet på DOF basen, så det kan godt være, vi kan forvente fugleinteresserede med kikkerter i området de næste par dage.

 

2. aug. 2011 * Hjemmeflettede papvins-ballon-bademadrasser. Sådan to har Alkens svar på Ole Opfinder, Arnth Jørgensen, kreeret til brug under søbad - her ved Vædebro, hvor den nye baderampe er god at holde i.


Oppustede balloner fra papvin udgør opdriften, og så lægger man sig i fletværket og slapper af - her med Inge Zakhariasen. (Foto: Knud Abildtrup)
2. aug. 2011 * Fisker fra Dørup fundet død i Mossø. Tyske turister, der mandag eftermiddag sejlede på Mossø, fandt et lig drivende 50 meter fra land. Det viste sig at være 71-årige fritidsfisker Dan Riis Lorentsen fra Dørup. Læs Midtjyllands Avis.

2. maj 2011 * Ikke størrelsen, men hastigheden. En beboer ved Vædebro undrede sig forleden over en turist på vej i søen med en mega-båd. I den anledning har alken.dk fået genopfrisket, hvordan det er med bådstørrelser i Mossø:

Maibritt Langfeldt Sørensen, der er koordinator i Gudenåkomiteen, oplyser: Der er ingen restriktioner på bådstørrelse i Mossø, men derimod på hastighed. Der må ikke søsættes både, der kan sejle mere end 10 knob, og det er ikke tilladt at sejle med en hastighed på over 7 knob. Det skyldes, at Mossø er designeret som stillesø. 


29. apr. 2011 * Nye regler for både på Mossø. Sejlbåde slipper, men både med motor skal nu registreres for 200 kr. årligt. Læs mere på Gudenåkomiteens side - også om max-fart og hvor kanoer og kajakker kan raste i vores ende af søen. 

19. dec. 2010 * Ishockey igen muligt. Peter Gregersen har ryddet en god stor hockeybane på den inderste, sikre del af søen og forevigede vinterens første ishockeykamp. (Foto: Peter Gregersen) 
23. mar. 2010 * Isen skruer. Liggestolen og parasolen minder om, hvordan Mossø også kan bruges, men er under isens overstrømmende skruninger unægteligt noget trængt. (Foto: Sanne Dudoret) Se stort foto

21. feb. 2010 * Vivikes isfisker. Fire gange isfiskeri før vinterferien er det blevet til, fortæller Carlos og Henri Vivike. Udbyttet har efter et par timer på isen været syv, fire, tre og til sidst en enkelt aborre, fortæller de.

24. sep. 2009 * Frede, båden og dykkerne. TV2 Østjylland fortæller i 'Drama på Søen' om forliset og seneste dykker-aktion. Sidste indslag i 19.30-udsendelsen 23. september.
3. aug. 2009 * Enterokokker - og så ikke alligevel. Embedslægen forbød 29. juli badning ved Dakbjerg efter en  badevandsprøve. Forbuddet er ophævet igen. Læs mere.
5. juli 2009 * Intet badeforbud - men en død hund. En hund er død af at drikke af algeopskyl ved Knudsø, men der er ikke badeforbud i søerne i Skanderborg Kommune. Læs mere.

30. juni 2009 * Godt sted at stå. En af Mossøs fiskehejrer ses for tiden i en af jollerne både morgen og aften. (Foto: Sanne Dudoret)


11. juni 2009 * Frede i Mossø. I forbindelse med dykkeraktionen har Frede Møller Gregersen til Århus Stiftstidende fortalt om, hvordan han og en kammerat langfredag forliste på Mossø. Læs historien.


10. juni 2009 * Ingen båd denne gang. Vi fandt desværre ikke vores båd, fortæller Peter Gregersen om dagens dykker-aktion med to både og en flåde. Lokaliseringen ved Pouls Hul var ikke nøjagtig nok. Men dykkerne vender tilbage om en tre uger og prøver igen.
I mellemtiden skal jeg have den lokaliseret nøjagtigt med ekkolod eller måske er der nogen, der har en metaldetektor, der kan 'se' motoren. Ud over TV 2 var Ugebladet, Midtjyllands Avis og Stiften på pletten. Klub-børn fra Bjedstrup og Skanderborg fulgte med fra stranden.
Fridykker Peter Pedersen  i intenst mediespot under 'Operation U535' (Foto: Peter Gregersen)
7. jun. 2009 * Flammende solnedgang. Henrik Ballowitz, Svejstrup Enge, er en af alken.dk's nye fotograf-vikarer og har fanget solnedgangen over søen med et væld af stærke farver. (Foto: Henrik Ballowitz)
7. juni 2009 * Fridykkere til Alken. To verdensmestre i fridykning kommer onsdag 10. juni kl. 12.30 til Alken. Stig Åvall Severinsen og en med-dykker skal hæve en sunket båd på 20 meter vand ved Pouls Hul. Kom og se med, skriver Peter Gregersen på smalltalken - og læs hvor og hvordan.


25. maj 2009 * 16.4 grader Celcius. Vandet ved Vædebro er nu målt til 16.4 grader, fremgår det af en analyse fra kommunen. (Foto fra september: Sanne Dudoret)

13. feb. 2009 * Peter brød isen. Han måtte ud gennem isen for at røgte sine garn, Peter Gregersen, der udover isen også har taget hul på fiskesæsonen. Isen overraskede med sin tykkelse og omfang - var ret tyk langt ud - og havde flyttet garnet 80 meter indad, men der var da en gedde, der røg ud igen, og en ørred på 4,2 kg. Måske en havørred? For at få sine garn ind var han nødt til at sejle rundt om garnet og ødelægge isen først: - Vildt at det fryser så hurtigt. Kan vi få en isbryder herned i Mossø's østlige ende!!


8. nov 2008 * Sangsvaner på søen. En flok sangsvaner med ungfugle er landet på Mossø. Daglig koncert kan forventes. (Foto: Sanne Dudoret)  

31. juli 2008 * Blågrønalger. Thorkild Poulsen, der passer stemmeværket ved Fuldbro Mølle, melder om blågrønalger i store mængder i Tåning Å og ved åens udløb til Mossø, skriver Midtjyllands Avis.
5. juli 2008 * Bådmotor stjålet. En båd, der lå for svaj ud for Vædebrovej, har fået stjålet sin motor, oplyser Midtjyllands Avis. Det var en Honda.
15. maj 2008 * Ruser stjålet. En fritidsfisker har meldt ni kasteruser - med eventuelt indhold - stjålet fra Mossø ud for Alken, oplyser Midtjyllands Avis. 
11. feb. 2008 * Strandet båd fundet. Eva Nikolajsen har fundet en hvis glasfiberbåd mellem krat og træer ca. 50 meter til venstre for renseanlægget - og fremlyser den hermed. Den er umulig at nå fra land, hvis man kan li' tørre fødder, men fra vandsiden burde man kunne komme næsten derhen, melder hun.
28. dec. 2007 Stjålen jolle dukket op igen. Jollen, der blev stjålet i begyndelsen af november, blev først set i den anden ende af søen og siden fundet fortøjet ved Mossøbrå. Medejer Troels Larsen anser det for brugstyveri.
19. dec. 2007 * Mink på spil. Forleden opdagede Henri Vivike en gråviolet mink ved søbredden. En af hans hunde jagtede - forgæves - den lille løsslupne fætter, der kan være et træls bekendtskab for bl.a. ænder og høns.   

15. dec. 2007 Mossø i dis. En læser har efterlyst andre naturfotos end fra søen. Alle kan komme an, men indtil da er her den bragende smukke Mossø, som den så ud lørdag eftermiddag. (Foto: Sanne Dudoret)
11. nov. 2007 * Jolle stjålet. En 14 fods klinkbygget jolle er i perioden 1.-7. november blevet stjålet fra et hus på Alkenvej ved Mossø, oplyser Midtjyllands Avis. Den er sort og orange, mærket Ryds og har reg.nr. M627. Evt. henvendelse til politiet, 86 56 14 48.  

30. okt. 2007 *  Rokken fra Mossø er der stadig.  I nattens mulm og mørke peger Frede Møller Gregersen på rokkens farlige pig, der sagtens kan slå mennesker ihjel... F.eks. natur freaken Irwin ….eller hvad hed han nu? Hvad gemmer Mossøs uudforskede dyb? (Foto: Peter Gregersen)
29. okt. 2007 *  Mossø-hvidrokke var nabo-joke. Søndag aften ville Gitte Møller Madsen lige nyde søen lidt, før hun gik ind, men fik sig i mørket et bedre chok over en død mega-rokke i strandkanten. Men en rokke i Mossø? Og kort forinden havde en mørk skikkelse passeret hende på vej hjem fra toget! Og var det ikke Hans "Frisør" med et eller andet i hånden? Hans "Frisør" Winther bekræfter: - Jeg var ved at afrime en fryser, ville af med den hvidrokke, jeg fangede i Skagerrak for nogle år siden - og ville fuppe fisker Peter Gregersen til at tro, den kom fra Mossø. Men den, der lægger en rokke for andre, risikerer selv at glide i den... Hans' practical joke blev afsløret tidligere end ventet, men fortæller i tilgift, hvordan den 4,75 kg tunge fangst først stod til at være en verdensrekord, fordi alle troede, det var en tærbe. Men det var altså en hvidrokke - og den kan stadig beses - lige før den gule kano. (Foto: Knud Abildtrup)  

20. juni * En ordentlig kleppert af en sandart - på 5,8 kg - hentet i Mossø af Bruno Nielsen, som dog også giver sin svoger Peder fra Århus en del af æren.  (Foto: Conny Mortensen) 

Til historien om den flotte fangst kan tilføjes: Henri Vivike husker fra 70'erne, at en erhvervsfisker samme dag fangede to sandarter, som hver vejede 14 kg. 


12. juni * Er der nogen, der vil købe Mossø? (Foto: Sanne Dudoret) 
4. juni * Svineri på smedens strand. Kajakroende Jan Mikael Granner var ved at kaste op over, hvad han så på smedens strand søndag. Toiletpapir smidt over det hele - omkring resterne af et bål og i vandet. Han spørger, om der er nogen, der trænger til lidt opdragelse eller14 dages overlevelse i vildmarken uden at efterlade sig spor... Og om blåalgerne nu kommer lidt tidligere i år...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hvor højt står Mossø? Følg online-loggeren ved Illerup Ås udmunding.

Tjek vandstanden siden 2012 ved at gå på Vandportalen. 
 
Fredag 29. januar 2016 klirrede, hvæsede og bragede Mossø, mens isen var skarp og overvældende - her foreviget i 34 sekunder af Sanne Dudoret.
 
Uge 29 2017 * Med kurs ad søvejen mod Ry - og siden Silkeborg og Tange Sø - stævnede en svensk kirkebåd med 14 ved årerne ud fra Mossøs østende. (Foto: Sanne Dudoret)
 
Fritidsfisker Peter Gregersen pløjer sig vej frem gennem Mossøs is for at røgte sine garn. Og passer på ikke at dratte i den kolde sø. (Foto: Gitte Møller Madsen)

Vandstanden i Mossø ved Illerup Ås udløb 26. juni 2007: 45 cm. over daglig vande.

Høj vandstand i januar 2007: 115 cm over daglig vande.

Smedens Strand. Mellem Emborgvej 80 og 82 går vejen til renseanlægget. Her ligger "Smedens strand", som folk i byen har fået lov til at bruge, mod at der ikke laves bål og camperes - og at hunde holdes i snor. (Foto: Pernille Elkjær Madsen)


Pumpehuset ved Fru Foustads Hus, Vædebrovej 53, tilhører "Landvindingslaget Enge Omkring Illerup Ås Nedre Del". (Foto: Sanne Dudoret)

Vædebrovej 53. Efter pumpehuset på Alkenvej/Vædebrovej ved den gamle kommunegrænse ligger Fru Foustads hus, der i 2007 er blevet opkøbt af Skov- og Naturstyrelsen. Ved huset ligger en lille sandstrand.

Læs mere om udviklingen ved Vædebrovej 53.