Forside
Mejeri
Borgerforening
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Bibliotek
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by frontGATE websolutions

 
 
 
Liv i Landsbyerne - Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup
 
 
 
 
 
24. maj 2018 * Lad os købe 'Kollen'. Invitation til møde torsdag 14. juni kl. 19:30 på Bjedstrup Skole angående fælleskøb af naturarealet ’Kollen’. Mellem Svejstrup og Alken er der et stykke jord til salg - i daglig tale ’Kollen’. Området på knap 7 hektar er en større bakke og nuværende juletræsplantage, hvorfra der er udsigt over Mossø og Svejstrup Enge. Det ligger på venstre hånd lige inden, man kører ind i Svejstrup fra Alken/Boes. Her drømmer vi om at skabe et rekreativt naturområde til gavn for hele områdets borgere. En lille arbejdsgruppe af lokale borgere har de seneste måneder researchet, diskuteret og nu beslutte at invitere borgerne i Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup til et møde, hvor vi drøfter muligheden for at købe Kollen i fællesskab. Der er lavet meget indledende benarbejde, og nu er vi et sted, hvor der er brug for flere hjerner og hænder, hvis projektet skal tage fart og realiseres. Der er mange visioner og ideer i spil. Vi ønsker, at alle skal have mulighed for at færdes i naturen. I en biodivers natur, hvor flora og fauna får plads. Vi vil gerne skabe et rum, hvor der er plads til at vi kan boltre os i fællesskab; at børnene frit kan løbe rundt, gå på opdagelse, bygge huler, at de voksne kan gå lange ture, hæve pulsen på en naturtræningsplads, plante fælles bærbuske og frugttræer, holde fortælleaftener på en lille amfiscene, at lokale og forbipasserende vandrere og cyklister kan overnatte i shelter (med udsigt over Mossø). Kort sagt: at vi i fællesskab på tværs af landsbyerne kan få langt mere gavn af den smukke natur, der omgiver os og sikre, at naturen også i fremtiden er et frirum, vi kan opholde os i. Planen er (i korte træk) at indsamle midler til jordkøbet gennem lokale borgeres donationer, events og fondsmidler. Vi forventer at købe jorden gennem en fond/støtteforening som Liv i Landsbyerne vil stifte. Projektet skal nu og på lang sigt være et borgerdrevet initiativ, hvor borgerne via medlemskabet i støtteforeningen sammen beslutter, hvad "Kollen" skal bruges til. Gruppen er i kontakt med folkene bag Lyngbakkerne i Gl. Rye, der har haft succes med et lignende projekt. De har udvist interesse for at indgå i et samarbejde og hjælpe i forskellige henseender. 
Vi har haft det store privilegium, at Niels Gylling (den nuværende ejer) har ladet alle have fri adgang til det enestående smukke sted, som han gennem mange år har holdt med granplantage og stier. Vi er Niels meget taknemmelige for, at vi som borgere i lokalområdet har måttet komme på stedet, gå på stierne, nyde den fantastiske udsigt. Det - og mere til - håber vi, at kunne fortsætte med i fremtiden. For at realisere projektet er der brug for opbakning fra lokalmiljøet. Derfor håber vi at mange vil møde op torsdag 14. juni på Bjedstrup Skole fra kl. 19-21. På dagsordenen er, at vi skal have oprettet arbejdsgrupper og i fællesskab indsamle penge til at realisere fælleskøbet og driften. 

Hvis I har nogen spørgsmål, så spørg endelig mail: info@booklab.dk, tlf: 61100866, eller når du ser os på gaden.
Venlig hilsen Annegerd Alexandersen, Ditte Jensen, Hans Alexandersen, Viktor Lykke Reddersen og Tor Birk Trads.


13. maj 2018 * Børnebar fredag 18. maj kl. 14-21 (ca). På fællespladsen i Alken holder vi forårsbørnebar! Der vil være suppe over bål, øl, sodavand og snacks og snoller. Kom og leg, spil fodbold, basketball og hør eventyr i eventyrshelteren! Pris: voksne 40 kr. og børn 20 kr. Tilmelding via mobilepay til Julie Abildgaard på 20770623. Søges: Vil du læse historier for børnene, så skriv til Julie... Børnebaren arrangeres i samarbejde med Liv i Landsbyerne og ABAF. Med Venlig Hilsen Julie Abildgaard
 
15. apr. 2018 * Nicheidræt, delebiler og vuggestue. 43 var med til Liv i landsbyernes stormøde på skolen og fordelte sig på temaer for at lægge op til, hvordan formuleringerne i kommuneplanen kan tage sig ud. Der blev drøftet cyklestier, 2-1-vejforløb, delebiler, lejeboliger, flere usprøjtede arealer, bevarelse af truede arter, specielle niche-idrætsgrene, vuggestue, firmanetværk og meget meget mere. I de kommende uger arbejdes der videre i en række grupper. (Foto: Tor Birk Trads)
 
 
24. mar. 2018 * Vinterbad, rideklub og havekoncerter? Kom til stormøde søndag 15. april kl. 10-12.30. En anden af vores arbejdsgrupper vil arbejde med Kultur og fritid, skriver Gitte Røn Dalsgard fra Liv i landsbyerne. Mange beboere i området har et aktivt fritidsliv både selv og sammen, men hvordan sikrer vi, at vi beholder endnu flere aktiviteter lokalt, og at beboerne bliver opmærksomme på de tilbud, der er i forvejen? Hvordan støtter vi op om Dover GF? Hvordan tænker vi i sport som katalysator for fællesskabet på tværs af aldre og køn? Volley er et godt eksempel, kan vi forestille os en vinterbadeklub ved Mossø, rideklub, eller andet? Vi har brug for flere fælles samlingssteder uden for Alken. Hvad med et fælleshus i Svejstrup? Hvis denne arbejdsgruppe har din særlige interesse, har du sikkert også selv idéer til, hvordan vi kan få endnu bedre kultur og fritidstilbud omkring Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup. Arbejdsgrupperne skal kun mødes to gange inden den 15. maj.

20. mar. 2018 * Liv i bestyrelsen. Den første bestyrelse i Liv i Landsbyerne har fordelt en masse poster, opgaver og ansvar mellem hinanden - og flere til. Læs mødereferatet om hvem og hvad og hvornår - og så hører vi snart nærmere, for der skal tydeligvis ske en masse på en række fronter.
 
 
19. mar. 2018 * Stormøde. Liv i Landsbyerne indbyder alle borgere i Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup, Svejstrup og området ind i mellem til stormøde på Bjedstrup Skole. Kom og vær med til at præge fremtiden for vores skønne område. Man kan sagtens nøjes med at møde op søndag 15. april kl. 10-12.30, men man kan også være med i et udvalg, som mødes yderligere to gange inden den 15. maj.
Der skal være flere forskellige udvalg. Hvis du har særlig interesse for skolen og børnene,kan du f.eks. være med i udvalget, som vil arbejde med dette emne. Skolen er et vigtigt fælles samlingspunkt for vores lokale liv. Vi har brug for at sikre, at der fortsat er børn på skolen - både lokale og børn udefra.
* Hvordan sikrer vi, at Børnehuset og Bjedstrup Skole i endnu højere grad end i dag er førstevalget, når forældre i vores område skal vælge skole og børnepasning?
* Hvordan kan vi i endnu højere grad samarbejde med skolen og integrere de menneskelige og naturmæssige ressourcer, som vi har omkring os i en folkeskole, som er ud over det sædvanlige?
* Hvordan får vi involveret forældrene i endnu højere grad, end det sker i dag?

10. mar. 2018 * Første referat fra den nye forening Liv i Landsbyerne kan nu læses her. Eva Nikolajsen skrev det under den stiftende generalforsamling på skolen 25. februar.
7. mar. 2018 * Frø-popup. Liv i Landsbyerne indbyder til Frøpopup-frøbytte ved Købmanden i Alken lørdag 17. marts mellem kl. 14 og 16. Man behøver ikke selv ha' frø med, skriver Eva Nikolajsen.
 
28. feb. 2018 * En vel sammensat bestyrelse fik Liv i Landsbyerne søndag: Hans Alexandersen, Svejstrup, bag Jacob Gewitz, der har været med i bestyrelsen siden 2012. Alice Køppen, Boes, med briller, står foran Ditte Jensen, Boes, snart Svejstrup, og bag Thea Reedtz, Svejstrup. Mikkel Schwab, Bjedstrup, ved siden af Rasmus Arentsen, Alken, der er lidt gemt bag Sara Shafika Otten, Svejstrup. Eva Nikolajsen, Alken, og Gitte Dalsgaard, Svejstrup. Jens Thor, Hemstok, er også med. Thea og Sara er suppleanter. (Foto: Tor Birk Trads)
 
25. feb. 2018 * 40 mennesker fra hele lokalområdet var på Bjedstrup Skole i dag til to generalforsamlinger. Den ene i Liv i Landsbyen, der ændrede navn til Købmanden i Alken, hvor den hidtidige styregruppe blev ændret til en valgt bestyrelse. Den anden stiftede Liv i Landsbyerne og fik en bestyrelse på ni. Mere om det hele senere. (Foto: Rasmus Arentsen )
Foreningen Liv i Landsbyen blev stiftet i april 2012 - og transformerede sig i februar 2018 til en nystiftet forening Liv i Landsbyerne. 
Samtidig fik Købmanden i Alken sin egen forening.
  
 
 
Referater:
2018.02.25 - stiftende generalforsamling
2018.03.12 -  bestyrelsen