Forside
Mejeri
Borgerforening
Liv i Landsbyerne
Kollen - tilsagnsblanket
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Bibliotek
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by frontGATE websolutions

 
 
 
Liv i Landsbyerne - Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup
 
 
 
 
 
17. aug. 2018 * Et flot fremmøde til trafikmødet. Tre udsendte fra kommunen og mange deltagere fra Bjedstrup, Alken, Svejstrup, Boes og alle de veje, der binder byerne sammen, skriver Julie Abildgaard. Der er nedsat en trafikgruppe, der kobler sig på Liv i Landsbyernes trafikgruppe. (Foto: Julie Abildgaard)
16. aug. 2018 * Ideerne skal føres ud i livet. Foreningen Liv i Landsbyerne vil afholde et stormøde på skolen søndag 30. september, hvor vi vil ha' nogle af alle udvalgenes gode idéer hentet ud af det flotte visionspapir og ind i virkeligheden. Derfor bli'r hvert udvalg bedt om at beslutte sig for én eller to konkrete handlinger, der kan følges til dørs over det næste år eller to. Idéerne skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag 1. september, og vi glæder os allerede nu til at se, hvor mange fra vores dejlige lokalområde, der vil komme til stormødet og være med til at sætte ting i værk og få resultater. Stormødet varer fra kl. 10-13 med traktement af en slags! Sæt kryds i kalenderen! Man kan forøvrigt melde sig ind i foreningen ved at kontakte et bestyrelsesmedlem eller udfylde en indmeldelsesblanket ved Købmanden i Alken

Mange venlige hilsner fra Eva Nikolajsen (Alken), Jens Thor (Hemstok), Mikkel Schwab (Bjedstrup), Gitte Røn Dalsgaard (Svejstrup), Alice Køppen (Boes), Ditte Jensen (Svejstrup), Jacob Gewitz (Svejstrup Enge), Rasmus Arentsen (Alken), Hans Alexandersen (Svejstrup).


 
 
 
 
16. aug. 2018 * Det gik bare så hurtigt med at rydde op. Små 50 frivillige fra Liv i Landsbyerne hjalp hinanden mandag og tirsdag på SmukFest-oprydning: Samlede snusposer, øldåser, uspiste madpakker, efterladte værdier og så meget andet. Eric Ballowitz tog en video fra to timers indsats - komprimeret ned til speed-oprydning.
12. aug. 2018 * Fredagsbar gav 50.000 kr. til Kollen. Fredagsbaren i juni på Præstegården i Svejstrup gav et overskud til projektet med at købe Kollen på 50.000 kr., oplyser Ditte Jensen fra bestyrelsen for Støtteforeningen for Kollen. Her i efteråret bliver der husstandsindsamling for at samle mere ind til projektet, der skal gøre naturområdet til et fællesareal. Læs mere længere nede på siden - 23. juni, 10. juni og 24. maj.
20. juli 2018 * Klunsning, containere og god nabokontakt. Foreningen Liv i Landsbyerne inviterer til Smukfest-oprydning d. 13. og 14. august. Foreningen Liv i Landsbyerne har i år fået mulighed for at tjene 30.000 kr ved at rydde op på campingområdet 'Skovlunden'. Foreningen arbejder for at udvikle og styrke fællesskabet og kendskabet mellem alle os i hele Bjedstrup Skoles skoledistrikt. Bestyrelsen vil rigtig gerne ha' så mange med som muligt fra hele lokalområdet, så derfor sørger vi selvfølgelig for legetanter eller -onkler til de mindste, så forældrene har begge hænder fri. Vi håber at rigtig mange af jer kan komme mellem kl. 12 og 16, hvor vi har Skovlunden for os selv og kan klunse drikkevarer i fred og ro. Sidste år fik vi fyldt en hel trailer, som rakte til fire byfester! Der er masser af andre ting at klunse også, noget for enhver smag faktisk! Pengene vi tjener, skal komme hele området til gode og vi tænkte i år på at betale for at få sat bedre info-skabe op i landsbyerne, hvis borgerforeningerne er med på det. Oprydningen efter Smukfest foregår over to eftermiddage fra kl. 12 indtil ca. kl. 20.30 mandag d. 13. og tirsdag d. 14. august på camping-området bag Vrold Østergård på Horsensvej 4. Man melder sig til i det tidsrum, der passer bedst. Men der er kun pizza til dem, der bliver til spisetid. Tilmelding på denne Doodle: Igen i år sørger Smukfest for, at der kommer affalds-øer med affaldssortering op på campingpladsen, de sørger for masser af tomme containere til os under oprydningen. Og for vand, øl, rene handsker og skraldesække til alle os opryddere. Kryds fingre for godt vejr og tag din nabo med - så lærer vi også ham/hende at kende. Kontakt evt. Jacob Gewitz (20598315 og jacobgewitz@gmail.com) eller Eva Nikolajsen (26962880 og eva.nikolajsen@gmail.com) for mere info.
6. juli 2018 * Mere debat om visionspapiret. Mikkel Schwab og Ditte Jensen, henholdsvis næstformand og formand i Liv i Landsbyerne har svaret på indsigelsen (se nedenfor) fra Bente Andersen og Karl Ole Jokumsen fra Svejstrup Østergård angående visionspapiret. Og Torben Nielsen, Anes Høj i Alken, har et indlæg om bosætning og øget trafik i Alken. Bege dele finder du på smalltalken dateret 6. juli.
 
2. juli 2018 * Uheldig udstykning, tankeløse parkeringer og lukket proces. Svejstrup 30. juni 2018. Bente Andersen og Karl Ole Jokumsen fra Svejstrup Østergård har sendt en indsigelse til kommunen i forhold til visionspapiret indsendt fra foreningen Liv i Landsbyerne. De finder en skitseret udstykning i Svejstrup meget uheldig og uacceptabel, de har stigende problemer med at passere igennem Bjedstrup og Alken på grund af parkerede biler, de ønsker styr på spildevandsudledningerne i det åbne land og finder processen med visionspapiret i Liv i Landsbyerne meget lukket. Se hele indsigelsen på smalltalken 2. juli.
 
25. juni 2018 * Når solen skinner og græsset gror, så skal vi ud og mødes. Derfor inviterer vi alle I gode mennesker fra landsbyerne - unge og gamle, høje og lave, tykke og tynde - til at samles til en uformel fredagsøl eller ti, på Præstegården i Svejstrup fredag 29. juni fra kl.16, skriver Viktor Reddersen. På engen ud mod øst slår vi græsset og laver en festplads med spil og mulighed for at købe kolde drikkevarer til børn og voksne. Til aftensmad bestiller vi pizza. Hvis I vil spise med, skal I melde det og betale 75 kr. pr voksen og 35 kr. pr barn, senest torsdag kl. 14. I kan mobile pay til 26946281 eller kigge forbi Præstegården med en konvolut til Sara i Alkenvej nr. 9. Overskuddet går til at købe ’Kollen’, juletræsplantagen ved Alkenvej. Læs mere på Liv i Landsbyerne.

 
23. juni 2018 * De første tilsagn om at købe Kollen nu på 101.000 kr. Kollen - en mulighed for at gøre et smukt naturområde til et fællesareal med plads til både mennesker og dyr og mange forskellige aktiviteter. Torsdag 14. juni var der møde på Bjedstrup Skole for at undersøge om fælleskøb af Niels Gyllings granplantage, Kollen, der ligger på Alkenvej lige syd for Svejstrup og har en størrelse på ca. 7 ha. Havestuen på Bjedstrup Skole blev godt fyldt op med folk fra lokalområdet, der var interesserede i at høre mere, og stemningen rundt om bordet var rigtig god, skriver Ditte Jensen. Der blev talt om, hvordan området kan rumme både vandrestier, stier til mountainbikes, ridestier, et shelter, dyrehold, skovhave, yoga, amfiscene, frugttræer og meget, meget mere. For at projektet kan blive en realitet, skal der rejses i alt 300.000,- kr. ud af de 1.1 mio. kr. som området koster. Det resterende beløb finansieres i første omgang af banklån og kreditforeningslån via Merkur Bank, der har givet en forhåndsgodkendelse af belåningen. På lidt længere sigt er tanken at dække disse lån ind via fondsmidler, og her har Bendt Nielsen, der har stor erfaring med at søge fondsmidler til naturprojekter – bl.a. til Lyngbakkerne – indvilliget i at engagere sig i projektet. Til det er der allerede søgt og modtaget 25.000 kr. fra Skanderborg Kommune. Tanken er, at den almennyttige fond, der ejer Lyngbakkerne, også skal købe Kollen, og at al finansiering og drift skal foregå via den forening, som blev stiftet på mødet, Støtteforeningen for Kollen, Kollens Venner. Det er som medlem af denne forening, at man kan være med til at beslutte, hvad området skal bruges til. Medlemskab er gratis frem til, vi ved, om projektet bliver en realitet. Herefter bliver der fast et årligt kontingent.Man melder sig ind ved at sende en mail til landsbykollen@gmail.com med oplysning om navn og adresse. Men inden vi når til at kunne realisere drømmen om Kollen som fælleseje med plads til mange projekter og aktiviteter, skal vi rejse de 300.000,- kr. blandt os lokale. Og så er det jo intet mindre end fantastisk, at foreningen allerede på nuværende tidspunkt efter det allerførste møde har fået tilsagn om ikke mindre end 101.000,- kr. fra interesserede privatpersoner og lokale firmaer. En gruppe folk vil komme rundt i hele området i nærmeste fremtid og gå fra dør til dør med tilsagnsblanketter for at høre, om der er flere, der har lyst til at bidrage med et beløb. En anden gruppe er i fuld gang med at organisere støttearrangementer, hvoraf det første bliver en fredagsbar på Præstegården i Svejstrup 29. juni. Læs mere om dette på Facebooksiden Liv i Landsbyerne. Hvis du allerede nu synes, at Kollen er en fantastisk idé, som du vil støtte, kan du også vælge at sende en mail (med denne tilsagnsblanket eller et billede af den underskrevne blanket) til Hans Alexandersen, der er foreningens kasserer, på hans.alexandersen@viborg.rm.dk. Beløbene bliver først indkrævet, når foreningen opnår et samlet tilsagn på 300.000,- kr. Privatpersoner, der donerer fra 2.500,- kr. og op vil modtage en Kollen-aktie. Aktien kan ikke omsættes. Private donationer vil ikke blive offentliggjort – hverken hvem, der donerer, eller hvor meget. Virksomhedsdonationer vil blive offentliggjort på Liv i landsbyerne (hvis det ønskes), og der arbejdes på en model for, hvordan virksomheder, der vælger at sponsorere en del af købet, kan synliggøres. Alle er velkomne til at kontakte bestyrelsen for Støtteforeningen for Kollen for at høre nærmere, stille spørgsmål og/eller komme med gode forslag. Du kan skrive til os på landsbykollen@gmail.com eller kontakte os på Janne Schrøder (formand), tlf. 8517925, janne.schroder@gmail.com, Hans Alexandersen (næstformand og kasserer), hans.alexandersen@viborg.rm.dk, Ditte Jensen, tlf. 61100866, info@booklab.dk, Tor Trads, tortrads@gmail.com, Nanna Søvsøe, nanna.soevsoe@gmail.com.
18. juni 2018 * Visionsarbejdet er sendt til kommunen. Foreningen Liv i Landsbyerne har nu sendt visionspapiret, der er skrevet sammen efter forarbejde i otte arbejdsgrupper, til kommunens aktuelle planarbejde. Det blev til 14 sider med visioner om dagligvarer, erhverv, ældre, skole, bosætning, trafik, kultur/fritid og teknik/miljø. Læs visionspapiret -  der er mange guldkorn og fremsynede forslag at finde.

 
10. juni 2018 * Kommunen støtter Kollen-køb. Foreningen Liv i Landsbyerne har modtaget 25.000 kr. fra Skanderborg Kommune til Kollen-projektet, oplyser formand Ditte Jensen. Pengene skal gå til projektledelse ved Bendt Nielsen, Alken. Fotoet er fra 1975, hvor Olga Keis og Søs Nielsen med lille Thomas på armen nød udsigten fra Kollen ned over engen og søen og deres lille bindingsværkshus (hvor nu Peter Rasch bor). Der var jordbær på skråningen, og de måtte gerne plukkes - og det kan der komme igen, skriver Søs. Husk mødet om fælles-køb af naturarealet torsdag 14. juni kl. 19 på Bjedstrup Skole. Læs mere her på siden (24. maj 2018) (Foto: Ole Nielsen)

7. juni 2018 * Smuk oprydning. Foreningen Liv i Landsbyerne inviterer til Smukfest-oprydning d. 13. og 14. august. Foreningen Liv i Landsbyerne har i år fået mulighed for at tjene 30.000 kr ved at rydde op på campingområdet 'Skovlunden'. Foreningen arbejder for at udvikle og styrke fællesskabet og kendskabet mellem alle os i hele Bjedstrup Skoles skoledistrikt. Bestyrelsen vil rigtig gerne ha' så mange med som muligt fra hele lokalområdet, så derfor sørger vi selvfølgelig for legetanter eller -onkler til de mindste, så forældrene har begge hænder fri. Vi håber at rigtig mange af jer kan komme mellem kl. 12 og 16, hvor vi har Skovlunden for os selv og kan klunse drikkevarer i fred og ro. Sidste år fik vi fyldt en hel trailer, som rakte til fire byfester! Der er masser af andre ting at klunse også, noget for enhver smag faktisk! Pengene vi tjener, skal komme hele området til gode og vi tænkte i år på at betale for at få sat bedre info-skabe op i landsbyerne, hvis borgerforeningerne er med på det. Oprydningen efter Smukfest foregår over to eftermiddage fra kl. 12 indtil ca. kl. 20.30 mandag d. 13. og tirsdag d. 14. august på camping-området bag Vrold Østergård på Horsensvej 4. Man melder sig til i det tidsrum, der passer bedst. Men der er kun pizza til dem, der bli'r til spisetid. Tilmelding på denne DoodleIgen i år sørger Smukfest for, at der kommer affalds-øer med affaldssortering op på campingpladsen, de sørger for masser af tomme containere til os under oprydningen. Og for vand, øl, rene handsker og skraldesække til alle os opryddere. Kryds fingre for godt vejr og ta' din nabo med - så lærer vi også ham/hende at kende. 

Kontakt evt. Jacob Gewitz (20598315 og jacobgewitz@gmail.com) eller Eva Nikolajsen (26962880 og eva.nikolajsen@gmail.com) for mere info.


 
24. maj 2018 * Lad os købe 'Kollen'. Invitation til møde torsdag 14. juni kl. 19-21 på Bjedstrup Skole angående fælleskøb af naturarealet ’Kollen’. Mellem Svejstrup og Alken er der et stykke jord til salg - i daglig tale ’Kollen’. Området på knap 7 hektar er en større bakke og nuværende juletræsplantage, hvorfra der er udsigt over Mossø og Svejstrup Enge. Det ligger på venstre hånd lige inden, man kører ind i Svejstrup fra Alken/Boes. Her drømmer vi om at skabe et rekreativt naturområde til gavn for hele områdets borgere. En lille arbejdsgruppe af lokale borgere har de seneste måneder researchet, diskuteret og nu beslutte at invitere borgerne i Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup til et møde, hvor vi drøfter muligheden for at købe Kollen i fællesskab. Der er lavet meget indledende benarbejde, og nu er vi et sted, hvor der er brug for flere hjerner og hænder, hvis projektet skal tage fart og realiseres. Der er mange visioner og ideer i spil. Vi ønsker, at alle skal have mulighed for at færdes i naturen. I en biodivers natur, hvor flora og fauna får plads. Vi vil gerne skabe et rum, hvor der er plads til at vi kan boltre os i fællesskab; at børnene frit kan løbe rundt, gå på opdagelse, bygge huler, at de voksne kan gå lange ture, hæve pulsen på en naturtræningsplads, plante fælles bærbuske og frugttræer, holde fortælleaftener på en lille amfiscene, at lokale og forbipasserende vandrere og cyklister kan overnatte i shelter (med udsigt over Mossø). Kort sagt: at vi i fællesskab på tværs af landsbyerne kan få langt mere gavn af den smukke natur, der omgiver os og sikre, at naturen også i fremtiden er et frirum, vi kan opholde os i. Planen er (i korte træk) at indsamle midler til jordkøbet gennem lokale borgeres donationer, events og fondsmidler. Vi forventer at købe jorden gennem en fond/støtteforening som Liv i Landsbyerne vil stifte. Projektet skal nu og på lang sigt være et borgerdrevet initiativ, hvor borgerne via medlemskabet i støtteforeningen sammen beslutter, hvad "Kollen" skal bruges til. Gruppen er i kontakt med folkene bag Lyngbakkerne i Gl. Rye, der har haft succes med et lignende projekt. De har udvist interesse for at indgå i et samarbejde og hjælpe i forskellige henseender. 
Vi har haft det store privilegium, at Niels Gylling (den nuværende ejer) har ladet alle have fri adgang til det enestående smukke sted, som han gennem mange år har holdt med granplantage og stier. Vi er Niels meget taknemmelige for, at vi som borgere i lokalområdet har måttet komme på stedet, gå på stierne, nyde den fantastiske udsigt. Det - og mere til - håber vi, at kunne fortsætte med i fremtiden. For at realisere projektet er der brug for opbakning fra lokalmiljøet. Derfor håber vi at mange vil møde op torsdag 14. juni på Bjedstrup Skole fra kl. 19-21. På dagsordenen er, at vi skal have oprettet arbejdsgrupper og i fællesskab indsamle penge til at realisere fælleskøbet og driften. 

Hvis I har nogen spørgsmål, så spørg endelig mail: info@booklab.dk, tlf: 61100866, eller når du ser os på gaden.
Venlig hilsen Annegerd Alexandersen, Ditte Jensen, Hans Alexandersen, Viktor Lykke Reddersen og Tor Birk Trads.


13. maj 2018 * Børnebar fredag 18. maj kl. 14-21 (ca). På fællespladsen i Alken holder vi forårsbørnebar! Der vil være suppe over bål, øl, sodavand og snacks og snoller. Kom og leg, spil fodbold, basketball og hør eventyr i eventyrshelteren! Pris: voksne 40 kr. og børn 20 kr. Tilmelding via mobilepay til Julie Abildgaard på 20770623. Søges: Vil du læse historier for børnene, så skriv til Julie... Børnebaren arrangeres i samarbejde med Liv i Landsbyerne og ABAF. Med Venlig Hilsen Julie Abildgaard
 
15. apr. 2018 * Nicheidræt, delebiler og vuggestue. 43 var med til Liv i landsbyernes stormøde på skolen og fordelte sig på temaer for at lægge op til, hvordan formuleringerne i kommuneplanen kan tage sig ud. Der blev drøftet cyklestier, 2-1-vejforløb, delebiler, lejeboliger, flere usprøjtede arealer, bevarelse af truede arter, specielle niche-idrætsgrene, vuggestue, firmanetværk og meget meget mere. I de kommende uger arbejdes der videre i en række grupper. (Foto: Tor Birk Trads)
 
 
24. mar. 2018 * Vinterbad, rideklub og havekoncerter? Kom til stormøde søndag 15. april kl. 10-12.30. En anden af vores arbejdsgrupper vil arbejde med Kultur og fritid, skriver Gitte Røn Dalsgard fra Liv i landsbyerne. Mange beboere i området har et aktivt fritidsliv både selv og sammen, men hvordan sikrer vi, at vi beholder endnu flere aktiviteter lokalt, og at beboerne bliver opmærksomme på de tilbud, der er i forvejen? Hvordan støtter vi op om Dover GF? Hvordan tænker vi i sport som katalysator for fællesskabet på tværs af aldre og køn? Volley er et godt eksempel, kan vi forestille os en vinterbadeklub ved Mossø, rideklub, eller andet? Vi har brug for flere fælles samlingssteder uden for Alken. Hvad med et fælleshus i Svejstrup? Hvis denne arbejdsgruppe har din særlige interesse, har du sikkert også selv idéer til, hvordan vi kan få endnu bedre kultur og fritidstilbud omkring Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup. Arbejdsgrupperne skal kun mødes to gange inden den 15. maj.

20. mar. 2018 * Liv i bestyrelsen. Den første bestyrelse i Liv i Landsbyerne har fordelt en masse poster, opgaver og ansvar mellem hinanden - og flere til. Læs mødereferatet om hvem og hvad og hvornår - og så hører vi snart nærmere, for der skal tydeligvis ske en masse på en række fronter.
 
 
19. mar. 2018 * Stormøde. Liv i Landsbyerne indbyder alle borgere i Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup, Svejstrup og området ind i mellem til stormøde på Bjedstrup Skole. Kom og vær med til at præge fremtiden for vores skønne område. Man kan sagtens nøjes med at møde op søndag 15. april kl. 10-12.30, men man kan også være med i et udvalg, som mødes yderligere to gange inden den 15. maj.
Der skal være flere forskellige udvalg. Hvis du har særlig interesse for skolen og børnene,kan du f.eks. være med i udvalget, som vil arbejde med dette emne. Skolen er et vigtigt fælles samlingspunkt for vores lokale liv. Vi har brug for at sikre, at der fortsat er børn på skolen - både lokale og børn udefra.
* Hvordan sikrer vi, at Børnehuset og Bjedstrup Skole i endnu højere grad end i dag er førstevalget, når forældre i vores område skal vælge skole og børnepasning?
* Hvordan kan vi i endnu højere grad samarbejde med skolen og integrere de menneskelige og naturmæssige ressourcer, som vi har omkring os i en folkeskole, som er ud over det sædvanlige?
* Hvordan får vi involveret forældrene i endnu højere grad, end det sker i dag?

10. mar. 2018 * Første referat fra den nye forening Liv i Landsbyerne kan nu læses her. Eva Nikolajsen skrev det under den stiftende generalforsamling på skolen 25. februar.
7. mar. 2018 * Frø-popup. Liv i Landsbyerne indbyder til Frøpopup-frøbytte ved Købmanden i Alken lørdag 17. marts mellem kl. 14 og 16. Man behøver ikke selv ha' frø med, skriver Eva Nikolajsen.
 
28. feb. 2018 * En vel sammensat bestyrelse fik Liv i Landsbyerne søndag: Hans Alexandersen, Svejstrup, bag Jacob Gewitz, der har været med i bestyrelsen siden 2012. Alice Køppen, Boes, med briller, står foran Ditte Jensen, Boes, snart Svejstrup, og bag Thea Reedtz, Svejstrup. Mikkel Schwab, Bjedstrup, ved siden af Rasmus Arentsen, Alken, der er lidt gemt bag Sara Shafika Otten, Svejstrup. Eva Nikolajsen, Alken, og Gitte Dalsgaard, Svejstrup. Jens Thor, Hemstok, er også med. Thea og Sara er suppleanter. (Foto: Tor Birk Trads)
 
25. feb. 2018 * 40 mennesker fra hele lokalområdet var på Bjedstrup Skole i dag til to generalforsamlinger. Den ene i Liv i Landsbyen, der ændrede navn til Købmanden i Alken, hvor den hidtidige styregruppe blev ændret til en valgt bestyrelse. Den anden stiftede Liv i Landsbyerne og fik en bestyrelse på ni. Mere om det hele senere. (Foto: Rasmus Arentsen )
Foreningen Liv i Landsbyen blev stiftet i april 2012 - og transformerede sig i februar 2018 til en nystiftet forening Liv i Landsbyerne. 
Samtidig fik Købmanden i Alken sin egen forening.
   
 
 
Referater:
2018.02.25 - stiftende generalforsamling
2018.03.12 -  bestyrelsen
2018.05.31 - bestyrelsen