Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Stigruppen
Mossø
Vædebro
Legepladserne
Natugle
Gåseprojektet
Foreningen til fremme af biodiversitet
Miljøforeningen Dover Sogn
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
test nyheder
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

 

Legepladserne

10. juni * Nu kan de unge igen bruge huset på legepladsen. Bestyrelsen i ABAF har vedtaget:

 

Anvendelsen af huset på legepladsen.  I søndags – den 10. juni – holdt vi møde på legepladsen og drøftede, hvordan unge fra Alken kan bruge huset på legepladsen som mødested. Vi var 6 unge og 12 voksne til stede, og vi havde en grundig snak om, hvordan de unge vil og kan bruge huset, hensynet til naboerne, husets indretning, problemer med el, vand og toilet, etablering af bålplads og meget mere.

Borgerforeningens bestyrelse har efterfølgende ud fra synspunkterne og ønskerne besluttet:

 

1. Unge fra Alken kan bruge huset på legepladsen. Der er plads til 10-12 personer i huset. Udenbys venner må gerne være med. Huset er et mødested, hvor der skal tages hensyn til naboerne.

2. Huset bookes/nøglen udleveres hos Holger eller Birgitte.

3. Den unge, der låner nøglen, er sammen med sine forældre ansvarlig for, at huset afleveres rent og opryddet af hensyn til de næste brugere. Forældrene er derudover bagstoppere og ansvarlige for aftenens forløb.

4. Tovholdere for huset på legepladsen er Holger og Birgitte.

 

Bestyrelsen

Alken den 20. juni 2007.


3. maj * Slut med nattelarm og havetisseri. Bestyrelsen i ABAF har vedtaget dette:

Anvendelse af legepladsen. Arealet er stillet til rådighed af Ry Kommune som legeplads for byens børn. Huset på legepladsen er en del af legepladsen. 

Ved Byfesten i 2006 fik mange af os øjnene op for, at huset er velegnet til aktiviteter i forbindelse med børnefødselsdage og aftenarrangementer om sommeren. Borgerforeningens bestyrelse besluttede derfor den 31. januar 2007, at ”huset kan lånes, men ikke lejes, til private formål”.

 

Bestyrelsen har nok en gang den 3. maj 2007 drøftet anvendelsen af legepladsen og huset, der ligger der.

 

Beslutningen er nu, at legepladsen er forbeholdt børnene, og at huset kun kan lånes i forbindelse med børnefødselsdage – efter aftale med Borgerforeningen.

Derudover er det kun Borgerforeningen, der kan arrangere andre aktiviteter på legepladsen som f. eks. byfest, petanquekonkurrencer og grillaftener.

 

Baggrunden for beslutningen er

  • At der ingen toiletter er på legepladsen
  • At der ikke skal tisses på legepladsen eller i naboernes hegn og haver
  • At støjniveauet ville blive højt ved aften- og nattefester  

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen den 3. maj 2007.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er to legepladser i Alken. Den ene ligger midt i byen og er ejet af kommunen. Borgerforeningen disponerer over den mod at holde den vedlige.

Der er boldbaner, petanquebane, bålsted og legeredskaber - og alle kan bruge den.


Den anden ligger på Aneshøj og kan også bruges af alle. Grundejerforeningen på Aneshøj holder den vedlige. (Fotos: Pernille Elkjær Madsen.)