Forside
Borgerforening
Bestyrelse
Historie
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
Generalforsamling 2010
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2017
Ekstra generalforsamling december 2020
Generalforsamling 2021
Vedtægter
Sankthans 2007
Organiseringen af ABAF's aktiviteter
Tovholdere
Fællesspisning
Byfest
Bhutan-gruppen
Borgerforening 2018
Borgerforening 2017
Borgerforening 2016
Borgerforening 2015
Borgerforening 2014
Borgerforening 2013
Borgerforening 2012
Borgerforening 2011
Borgerforening 2010
Borgerforening 2009
Borgerforening 2008
Borgerforening 2007
Fastelavn 2011
Alken-Alken-Alken
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
test nyheder
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Generalforsamling i ABAF onsdag d. 8. sept. 2021

Ordstyrer: Hanne Lisbeth Nielsen

Referent: Hanne Ravn

Fremmødte: 18 deltagere

Julie Abildgaard aflagde årsberetning:

Et år – halvandet år præget af covid19

I 2020 nåede vi at holde kvindefest d. 8. marts og holde fastelavn d. 23. februar inden

Nedlukningen d. 11. marts

Bestyrelsen og byen har alligevel holdt gang i mange ting.

· Trafikgruppen arbejder på cykelsti til skolen

· Shelterpladsen har haft mange besøgende/overnattende gæster. På sidste generalforsamling blev der snakket om, hvorvidt det kunne være muligt at flytte shelterpladsen. De mange gæster har været forstyrrende for de familier, der har have op til fællespladsen. En flytning er ikke mulig pga. de rammer, som de er lavet under – fondsmidler.

Der er derudover udarbejdet et nyt regelsæt for brug af shelterpladsen som findes på alken.dk. Alt i alt har pladsen været en god indtægtskilde for ABAF i 2020.

· Der er nedsat en legepladsgruppe under ABAF

· I juni var der teaterforestilling arrangeret af Inge Schøler med Torben Wahlstøm

· St. Hans blev afholdt på anderledes og nytænkende vis med lysposer rundt ved folks døre/haver

· I september spillede White Album på Mejeriet

· Byfesten 2020 blev aflyst pga stigende smittetal

· I forbindelse med ”redningsaktionen” for Bjedstrup skole sendte bestyrelsen et høringssvar til kommunen.

· Udstykningsplanerne i Alken. Der var borgermøde på Fælleden i august og et onlinemøde vedr. Aneshøj 2 i december.

I begge sager forholder bestyrelsen sig neutral og medvirker til at facilitere møder og dialog. Der er nedsat en kommunikationsgruppe med bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter Fra byen. D. 18.6. blev der i den sammenhæng afholdt en åben dag på Fællespladsen med præsentation af alle de indsatser og grupper, der er i byen.

· I 2021

· Der er afholdt fastelavn og byfest og d. 7.10. er der foredrag med Søren Ryge på Mejeriet.

· Livestream foredragene fra Folkeuniversitetet, der måtte aflyses i foråret 2020, blev genoptaget i efteråret 2020.

· Bestyrelsen bidrager i Liv i landsbyerne og samarbejder omkring deltagelsen i den nye landsbysammenslutning.

Regnskab

· Asmund Bertelsen aflagde regnskab for 2020.

· Der er et underskud på kr. 11.270kr – det skyldes covid19 – og måske også at der er blevet skiftet bank, og medlemmer ikke har fået flyttet indbetaling.

· Samlede kontobeholdning er kr. 46.625kr

· Der kan søges om underskudsgaranti ved kommunen i forbindelse med arrangementer. Det er nemt at søge og der søges ved garanti/kulturpuljen – så hold dig endelig ikke tilbage i forhold til at lave arrangementer

Valg til bestyrelsen

· Thomas Glud er på valg og genopstiller ikke

· Karin Fosdal er på valg og genopstiller

· Andreas Ohrt Jensen stiller op.

Karin og Andreas er valgt ind.

Suppleanter bliver

· Anne Krämer vælges ind og Helle Petersen genopstiller og vælges

· Ole Keis og Claus Madsen er hhv. revisor suppleant og revisor

Fastsættelse af kontingent

· En debat om, hvorvidt kontingent skal blive på nuværende niveau. Forslag om at pensionister kan betale fuld bidrag. Evt. øge børnebidraget, da det giver mere støtte fra kommunen. Bestyrelsen kommer med forslag til næste generalforsamling.

Vedtægtsændring

· Pga. skift af bank er det nødvendigt med en ændring.

· Fremover står der ” Formand og kasserer tegner foreningen” i vedtægterne, på baggrund af regler i den nye bank.

Eventuelt

· Legepladsudvalget har fået kr. 20.000,- til fornyelse. Pengene skal bruges i 2021. Der er er udarbejdet forslag til, hvordan legeplads kan laves på Fællespladsen. Forslag er drøftet og der bliver indkaldt til et møde om brug af midlerne om ca. 3 uger.