Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Stigruppen
Mossø
Vædebro
Legepladserne
Natugle
Gåseprojektet
Foreningen til fremme af biodiversitet
Miljøforeningen Dover Sogn
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Miljøforeningen Dover Sogn

22. apr. 2022 *  Miljøforeningen Dover Sogn omdeler for tiden en folder, som er udgivet af Miljøorganisationen Noah. Folderen 'Svineproduktion uden grænser' beskriver de alvorlige klima- og miljøkonsekvenser af den moderne, industrielle svineproduktion, både lokalt og globalt, skriver Ann Bertelsen. Vi håber I vil tage jer tid til at læse den, når den lander i jeres postkasse. Og I er selvfølgelig meget velkomne til at tage kontakt til os i Miljøforeningen, hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til det. Ved vores seneste arrangement i januar fortalte Jan Henningsen om hvordan livet i havet ved de danske kyster er under pres, som følge af udledninger af kvælstof. Greenpeace har lavet en film om problemstillingen, og her medvirker Jan Henningsen også: Ørken under vandet - Greenpeace Danmark.
 
10. jan. 2022 * NOAH på besøg. Miljøforeningen Dover Sogn får onsdag 26. januar besøg af repræsentanter for miljøorganisationen NOAH, skriver Ann Bertelsen fra Miljøforeningen Dover Sogn.
NOAH er en del af det globale netværk Friends of the Earth og arbejder blandt andet for den nødvendige omstilling af lokale og globale produktions-, transport- og forbrugsmønstre, og de arbejder for at landbruget fremover skal producere sunde og bæredygtige fødevarer, samtidig med at biodiversitet, vandkvalitet og jordfrugtbarhed forbedres. Vi vil sammen med NOAH kigge nærmere på vores lokalområde og vi inviterer til et møde kl. 19 samme aften på Mejeriet i Alken, hvor folkene fra NOAH vil fortælle mere om deres arbejde. Alle er velkomne.
3. dec. 2021 * Godkendt og påklaget. Skanderborg Kommune har godkendt Svejstrup Østergårds plan om udvidelse af svineproduktion på Hårbyvej 3. Se godkendelsen her. Miljøforeningen Dover Sogn har efterfølgende klaget over godkendelsen - se omtale på foreningens facebook.
 
 (Foto: Gustav Bech, GreenUpdate)
3. okt. 2021 *  KlimaTopMøde i Alken fyldte Mejeriet. Klimaet og moderne svineproduktion var i fokus torsdag den 30. september på Mejeriet i Alken, skriver Ann Bertelsen. Ikke mindre end 80 deltagere hørte indlæg fra forfatter og debattør Kjeld Hansen og Kristine Clement fra GreenPeace.

”PorkLove er en EU baseret kampagne til 22 mio. kr., der er igangsat for at få de unge til at spise mere svinekød” fortæller Kjeld Hansen og tilføjer at det skyldes at de unge i stadig højere grad fravælger svinekød. ”Fremtiden tilhører os, idet trenden er klar i mod mindre forbrug af svinekød i den vestlige verden”

Der bliver produceret 42 mio. svin om året i Danmark, hvilket skyldes den genetiske udvikling af svin, samt at søerne får hormoner for at de kan blive drægtige straks efter aflevering af et hold grise. Det betyder at 10 mio. svin dør inden for de første 3 uger, og det ønsker interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer ikke at snakke højt om.

”Vore madvaner er en del af klimaudfordringen. Vi skal spise mindre kød, hvis klimamålene skal opfyldes. Svin fylder af 36% af landbruget udledning i 2018 baseret den officielle 100 års beregning,” siger Kristine Clement, og tilføjer at en oplagt løsning er videre udvikling af plantebaserede fødevarer.

”DanishCrown fortæller med sine kampagner en romantisk historie om landbruget. Med kampagne overskrifter som Vælg dansk gris fra vores klimakontrollerede gårde eller 'Dansk gris er mere klimavenlig end du tror', sætter de et udokumenteret univers op for forbrugeren. DanishCrown har ingen data dokumentation for at deres kød er mindre klimabelastende end andet kød”, forklarer Kristine Clement.

Et kæmpe problem er forbruget af soja fra Sydamerika, hvor der fjernes regnskov for at give plads for produktion af soja. I DanishCrowns beregninger medregnes ikke effekten af de ændringer i arealanvendelse, der faktisk sker i bl.a. Brasilien. GreenPeace har gennemgået dokumentation fra Danish Crown og fundet den problematisk. ”Det er baggrunden for GreenPeace reklamerne DanishCrown slagter skovene.”

”En række dagligvareforretninger har droppet markedsføringen af DanishCrown ”klimakontrolleret gris”. Vi mangler nu kun Salling Group med kæderne Bilka, Netto og Føtex til at fjerne disse vildledende produkter”, siger Kristine Clement.

Aftenen bød på mange spørgsmål og kommentarer fra deltagerne. Aften blev afsluttet med opfordringen om at melde sig ind i Miljøforeningen Dover Sogn, der arbejder lokalt på forbedring af natur, miljø og klima for mennesker og dyr.


 
4. sep. 2021 * KlimaTopMøde i AlkenDer bliver sat fokus på klimaet på KlimaTopMøde i Alken Mejeri torsdag 30. september kl. 19, når Miljøforeningen Dover Sogn inviterer debattør og forfatter Kjeld Hansen og kampagneleder for landbrug & skov Kristine Clement, Greenpeace, til at sætte fokus på klimaudfordringerne med afsæt i den animalske produktion.
Målet med topmødet er at sætte klimaet højest på dagsordenen. Det gælder ikke kun for politikerne, men også for os almindelige danskere, forklarer Peter N. Andersen, formand for Miljøforeningen Dover Sogn, og henviser til den seneste rapport i august fra FN’s Klimapanel, IPCC, der gør status over klimaudfordringen.
I rapporten fokuserer panelet på klimaets alarmerende tilstand og sammenhængen mellem menneskeskabt CO2-udledning og ekstreme vejrhændelser. Rapporten fastslår:
  • at menneskelig indflydelse har utvetydigt opvarmet klimasystemet, og udbredte og hastige opvarmninger har allerede fundet sted,
  • at den globale opvarmning forventes at overstige 1,5 grader i de tidlige 2030’ere i alle scenarier på nær det mest pessimistiske, hvor den vil stige endnu mere.
  • at den globale opvarmning vil overstige 2 grader i midten af det 21. århundrede, med mindre der sker store reduktioner af drivhusgasser i de kommende årtier. I værste fald stiger temperaturen mellem 3,3 og 5,7 grader inden år 2100.

- Kjeld Hansen har gennem mange år været en markant stemme i miljø- og klimadebatten specielt i forhold til landbrugets rolle. Kjeld Hansen har en stor viden om området, og vi glæder os meget til at møde ham, fortæller Ann Gertrud Bertelsen, bestyrelsesmedlem i Miljøforeningen Dover Sogn.

- Mit oplæg handler om Greenpeace aktuelle klage over Danish Crowns mærkningsordning og markedsføringskampagne "klimakontrolleret gris", og hvorfor vi har vurderet, at det er greenwashing og vildledning af forbrugerne samt om hvorfor det er så alvorligt et problem, at fødevirksomheder som Danish Crown og Arla greenwasher kød og mælkeprodukter, fortæller Kristine Clement.

Kjeld Hansen er stifter og indehaver af konsulent- og kommunikationsfirmaet BæreDygtighed. Han har skrevet en række bøger om natur, miljø og forbrug, deriblandt senest ’Velkommen til fremtidens landbrug’, 2021, hvor Kjeld Hansen blandt andet adresserer de alvorlige klimaudfordringer, som den moderne landbrugsproduktion bidrager til. 

Deltagelse er gratis.


23. feb. 2021 * Miljøforeningens høringssvar om svinefarm på Hårbyvej 43. Ann Bertelsen fra Miljøforeningen Dover Sogn har et indlæg på smalltalken om "Livet på landet" og henviser blandt andet til foreningens høringssvar om svinefarm på Hårbyvej 43. Foreningen har nu over 100 medlemmer og argumenterer ud fra naturhensyn, trafiksikkerhed og miljøpåvirkning samt miljøministerens udtalelser for, at kommunen må kunne afslå ansøgningen.  

15. feb. 2021 * Nu 38 medlemmer af Miljøforeningen. Ann Bertelsen, der er med i den første bestyrelse for den nye Miljøforeningen Dover Sogn, peger på et interview med formand Peter N. Andersen i Midtjyllands Avis. Her fremgår det blandt andet, at foreningen nu har de første 38 medlemmer. I en anden artikel kritiserer formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick (SF), at kommunen skal lægge navn til udvidelser af svineproduktioner, som den reelt ikke kan foretage en helhedsvurdering på og ikke kan sige nej til.  

 Bestyrelsen for Miljøforeningen Dover Sogn. Fra venstre Heidi Andersen, Fiirgårde, Dorthe Baastrup, Hemstok, Peter N. Andersen, Nygårde og Ann Gertrud Bertelsen, Alken. Kristiina Mardi, Bjedstrup, er også med.
9. feb. 2021 * Ny forening vil beskytte naturen i området mellem Ry og Skanderborg. Søndag 31. januar blev Miljøforeningen Dover Sogn stiftet. Foreningens første opgave bliver at gå i dialog med kommunen om de svinefabrikker, der i øjeblikket truer områdets natur og dyreliv. Lokale fra både Alken, Bjedstrup, Hemstok, Nygårde og Firgårde var mødt om til den stiftende generalforsamling, der på grund af corona blev holdt online. De fleste motiverede af frygten for, at det naturskønne område Dover Sogn vil lide gevaldigt, hvis kommunen giver lov til at opføre en af Danmarks største svineproduktioner i området, forklarer foreningens formand Peter N. Andersen, Hårbyvej.

”Foreningens formål er at værne om naturen og i øvrigt bidrage til at bevare Dover Sogn som et attraktivt sted at bo og opholde sig. Planerne om de nye svinefabrikker vil være til skade for naturen og områdets beboere og de besøgende, som nyder skovene, søerne og dyrelivet,” siger han.

Mangel på helhedstænkning. Dover Sogn er historisk område beliggende omkring Dover Kirke, der afgrænses mod nord af Ravnsø, Knudå og Hemstok Skov, mod syd af Mossø, mod vest af den fredede by Boes og det nyanlagte familieparadis Kildebjerg i Ry og mod øst af historiske Illerup Ådal. ”Dover Sogn er et attraktivt og rekreativt bynært områder for mange, der kommer fra Skanderborg og Ry samt lokale, de bruger området til både cykelture og vandreture – og det ønsker vi at bevare”, udtaler Peter N. Andersen. Området på nordsiden af Mossø er et af Østjyllands skønneste, og VisitSkanderborg fremhæver i sit informationsmateriale Alken Enge og Boes by som både historisk og naturmæssige perler.

I Hemstok Skov yngler den røde glente i en 40 hektar stor del af Nygårde Skov, der netop er udlagt til urørt skov. ”Miljøforeningen Dover Sogn er ikke modstander af en udbygning af området men det skal med respekt for både natur, mennesker og dyr, således at den gode balance bevares”, siger Peter N. Andersen. Foreningen har oprettet en hjemmeside doversogn.dk, hvor alle beboere i Dover Sogn opfordres til at melde sig ind i foreningen. ”Det gælder også alle der godt kan lide at være i Dover Sogn og nyde godt af den bynære natur – ja de er også velkomne som medlemmer. På den måde er vi en forening for alle i Skanderborg og Ry, der elsker vores natur”, fortæller Peter N. Andersen og tilføjer: ”Din opbakning koster ikke noget, da vi har valgt at gøre medlemskabet gratis idet økonomien i foreningen skal skabes via frivillige donationer.”

Kontakt til foreningen kan ske direkte til formanden for Miljøforeningen Dover Sogn: Peter N. Andersen: Mobil: 20404720, bestyrelse@doversogn.dk


  
Formand: Peter N. Andersen, Hårbyvej 35, 8680 Ry.
 
Tlf. 20 40 74 20 
Mail: 
bestyrelse@doversogn.dk
 
Hjemmeside: https://doversogn.dk/