Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Stigruppen
Mossø
Vædebro
Legepladserne
Natugle
Gåseprojektet
Foreningen til fremme af biodiversitet
Miljøforeningen Dover Sogn
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
test nyheder
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Miljøforeningen Dover Sogn

 
 
4. sep. 2021 * KlimaTopMøde i AlkenDer bliver sat fokus på klimaet på KlimaTopMøde i Alken Mejeri torsdag 30. september kl. 19, når Miljøforeningen Dover Sogn inviterer debattør og forfatter Kjeld Hansen og kampagneleder for landbrug & skov Kristine Clement, Greenpeace, til at sætte fokus på klimaudfordringerne med afsæt i den animalske produktion.
Målet med topmødet er at sætte klimaet højest på dagsordenen. Det gælder ikke kun for politikerne, men også for os almindelige danskere, forklarer Peter N. Andersen, formand for Miljøforeningen Dover Sogn, og henviser til den seneste rapport i august fra FN’s Klimapanel, IPCC, der gør status over klimaudfordringen.
I rapporten fokuserer panelet på klimaets alarmerende tilstand og sammenhængen mellem menneskeskabt CO2-udledning og ekstreme vejrhændelser. Rapporten fastslår:
  • at menneskelig indflydelse har utvetydigt opvarmet klimasystemet, og udbredte og hastige opvarmninger har allerede fundet sted,
  • at den globale opvarmning forventes at overstige 1,5 grader i de tidlige 2030’ere i alle scenarier på nær det mest pessimistiske, hvor den vil stige endnu mere.
  • at den globale opvarmning vil overstige 2 grader i midten af det 21. århundrede, med mindre der sker store reduktioner af drivhusgasser i de kommende årtier. I værste fald stiger temperaturen mellem 3,3 og 5,7 grader inden år 2100.

- Kjeld Hansen har gennem mange år været en markant stemme i miljø- og klimadebatten specielt i forhold til landbrugets rolle. Kjeld Hansen har en stor viden om området, og vi glæder os meget til at møde ham, fortæller Ann Gertrud Bertelsen, bestyrelsesmedlem i Miljøforeningen Dover Sogn.

- Mit oplæg handler om Greenpeace aktuelle klage over Danish Crowns mærkningsordning og markedsføringskampagne "klimakontrolleret gris", og hvorfor vi har vurderet, at det er greenwashing og vildledning af forbrugerne samt om hvorfor det er så alvorligt et problem, at fødevirksomheder som Danish Crown og Arla greenwasher kød og mælkeprodukter, fortæller Kristine Clement.

Kjeld Hansen er stifter og indehaver af konsulent- og kommunikationsfirmaet BæreDygtighed. Han har skrevet en række bøger om natur, miljø og forbrug, deriblandt senest ’Velkommen til fremtidens landbrug’, 2021, hvor Kjeld Hansen blandt andet adresserer de alvorlige klimaudfordringer, som den moderne landbrugsproduktion bidrager til. 

Deltagelse er gratis.


23. feb. 2021 * Miljøforeningens høringssvar om svinefarm på Hårbyvej 43. Ann Bertelsen fra Miljøforeningen Dover Sogn har et indlæg på smalltalken om "Livet på landet" og henviser blandt andet til foreningens høringssvar om svinefarm på Hårbyvej 43. Foreningen har nu over 100 medlemmer og argumenterer ud fra naturhensyn, trafiksikkerhed og miljøpåvirkning samt miljøministerens udtalelser for, at kommunen må kunne afslå ansøgningen.  

15. feb. 2021 * Nu 38 medlemmer af Miljøforeningen. Ann Bertelsen, der er med i den første bestyrelse for den nye Miljøforeningen Dover Sogn, peger på et interview med formand Peter N. Andersen i Midtjyllands Avis. Her fremgår det blandt andet, at foreningen nu har de første 38 medlemmer. I en anden artikel kritiserer formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick (SF), at kommunen skal lægge navn til udvidelser af svineproduktioner, som den reelt ikke kan foretage en helhedsvurdering på og ikke kan sige nej til.  

 Bestyrelsen for Miljøforeningen Dover Sogn. Fra venstre Heidi Andersen, Fiirgårde, Dorthe Baastrup, Hemstok, Peter N. Andersen, Nygårde og Ann Gertrud Bertelsen, Alken. Kristiina Mardi, Bjedstrup, er også med.
9. feb. 2021 * Ny forening vil beskytte naturen i området mellem Ry og Skanderborg. Søndag 31. januar blev Miljøforeningen Dover Sogn stiftet. Foreningens første opgave bliver at gå i dialog med kommunen om de svinefabrikker, der i øjeblikket truer områdets natur og dyreliv. Lokale fra både Alken, Bjedstrup, Hemstok, Nygårde og Firgårde var mødt om til den stiftende generalforsamling, der på grund af corona blev holdt online. De fleste motiverede af frygten for, at det naturskønne område Dover Sogn vil lide gevaldigt, hvis kommunen giver lov til at opføre en af Danmarks største svineproduktioner i området, forklarer foreningens formand Peter N. Andersen, Hårbyvej.

”Foreningens formål er at værne om naturen og i øvrigt bidrage til at bevare Dover Sogn som et attraktivt sted at bo og opholde sig. Planerne om de nye svinefabrikker vil være til skade for naturen og områdets beboere og de besøgende, som nyder skovene, søerne og dyrelivet,” siger han.

Mangel på helhedstænkning. Dover Sogn er historisk område beliggende omkring Dover Kirke, der afgrænses mod nord af Ravnsø, Knudå og Hemstok Skov, mod syd af Mossø, mod vest af den fredede by Boes og det nyanlagte familieparadis Kildebjerg i Ry og mod øst af historiske Illerup Ådal. ”Dover Sogn er et attraktivt og rekreativt bynært områder for mange, der kommer fra Skanderborg og Ry samt lokale, de bruger området til både cykelture og vandreture – og det ønsker vi at bevare”, udtaler Peter N. Andersen. Området på nordsiden af Mossø er et af Østjyllands skønneste, og VisitSkanderborg fremhæver i sit informationsmateriale Alken Enge og Boes by som både historisk og naturmæssige perler.

I Hemstok Skov yngler den røde glente i en 40 hektar stor del af Nygårde Skov, der netop er udlagt til urørt skov. ”Miljøforeningen Dover Sogn er ikke modstander af en udbygning af området men det skal med respekt for både natur, mennesker og dyr, således at den gode balance bevares”, siger Peter N. Andersen. Foreningen har oprettet en hjemmeside doversogn.dk, hvor alle beboere i Dover Sogn opfordres til at melde sig ind i foreningen. ”Det gælder også alle der godt kan lide at være i Dover Sogn og nyde godt af den bynære natur – ja de er også velkomne som medlemmer. På den måde er vi en forening for alle i Skanderborg og Ry, der elsker vores natur”, fortæller Peter N. Andersen og tilføjer: ”Din opbakning koster ikke noget, da vi har valgt at gøre medlemskabet gratis idet økonomien i foreningen skal skabes via frivillige donationer.”

Kontakt til foreningen kan ske direkte til formanden for Miljøforeningen Dover Sogn: Peter N. Andersen: Mobil: 20404720, bestyrelse@doversogn.dk


  
Formand: Peter N. Andersen, Hårbyvej 35, 8680 Ry.
 
Tlf. 20 40 74 20 
Mail: 
bestyrelse@doversogn.dk
 
Hjemmeside: https://doversogn.dk/