Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 


 
Hyperlokal netavis for Alken og omegn * Født i marts 2007 * Kontakt

 
  
  
  
19. sep. 2020 * Corona-koncerten. Det var den første koncert i mange måneder i Alken Mejeri. Og måske den sidste med de nye corona-regler fra dagen efter. Men både orkestret White Album og det begrænsede publikum gav frit løb for det gode humør. I de småsludende og vittige introer regnede de sig frem til, at dette måtte være deres 10 års jubilæumskoncert. Navnet hentyder ikke direkte til et Beatles-album fra 1968. Men mere til datidens måde at spille på, nemlig med musikere, som skiftede mellem mange slags instrumenter, påpeger guitarist, sanger og klaviatur-spilleren Claus Arvad, p.t. bosat på Kirstinelund i Bjedstrup. Med den smukke og intense flerstemmige sang står de også på et andet af periodens kendetegn, flerstemmig sang som i Beatles, Hollies, Eagles og CSNY. De andre tre er Jakob Eilsø, sang, trommer og guitar, Frederik Vedersø, bas, guitar, sang, samt guitar-tryllekunstneren Daniel Scheffmann, sidste år med en fin afgang fra Rytmisk Konservatorium i København. Koncerten i Mejeriet var stor set akustisk. Men de kan også præstere gedigen rock’n’roll. Så hvis din vej en dag i fremtiden krydser deres, så tag med. Arrangørerne i ABAF var tilfredse med aftenen trods corona-reglerne. Der er af gode grunde ikke aftalt nye koncerter i Mejeriet, oplyser formanden, Julie Abildgaard, men mange vil gerne komme i 2021. Næsten sikkert er et foredrag med tv- og naturmennesket Søren Ryge. Hold øje med alken.dk inden længe. (Foto af fra venstre: Jakob Eilsø, Claus Arvad og Frederik Vedersø: Peter Abildgaard).
 
17. sep. 2020 * Hans Alexandersen, Svejstrup, foreslår polemisk i  Ugebladet Skanderborg at tage Dover Kirke med i lukkeplanerne, og Christina Kjær Andersen, Svejstrup, skriver i samme ugeblad under overskriften Det generelle kvalitetsløft for skolerne udebliver i det nyeste budget.
 
  
16. sep. 2020 * Budgetforlig, der ikke forudsætter lukning af landsbyskoler. Et flertal bestående af S, SF, R, EL, V og DF er nu enige om et budgetforlig, hvor skatten sættes gradvist op, og hvor den besparelse på årligt 11 mio. kr., som lukningen af Hylke og Bjedstrup Skole skulle bidrage til, ikke er talt med. Det kan først blive til noget, hvis skolestrukturen, der er i høring, bliver vedtaget efter de otte uger. 
Læs mere om budgetforliget her. (Foto: Thor Birk Trads)

Marianne Damholt Bergin, Alken, skriver i Ugebladet Skanderborg om En folkeskole i naturen, der er åben for alle. Kristian Dalsgaard, Svejstrup, skriver i samme ugeblad om, at landsbyskoler som Bjedstrup og Hylke ikke er dyre skoler, men de store skoler, der er for billige. Eva Boysen Fynboe Ebert, Svejstrupskriver på smalltalken henvendt til SF om at være opdraget med, at de stærke hjælper dem, som er knap så stærke. Peter Gregersen, Alken, skriver samme sted om, hvordan tilflytning af børnefamilier forlængst har vendt nedgangen i elevtallet.  #BevarBjedstrupSkole.

 
15. sep. 2020 * Cigarkasser - skoledistriktet som stærkt erhvervsområde - og Gunnar Sørensens lange skridt. Om Undervisnings- og børneudvalget lever i deres egen cigarkasseverden, spørger Jesper Damtoft, Svejstrup, i Ugebladet Skanderborg. Peter Dalsgaard, Svejstrup, har talt solovirksomheder - hele 200 cvr-numre i skoledistriktet - læs smalltalken - hvor også Signe Viborg, Alken, causerer over at være stolt over sin skole - hun gik der i 1980'erne. Og som hun skriver: Vær dem, der tør tro på det, der syner småt, men er stort. #BevarBjedstrupSkole.
 
  
14. sep. 2020 * Konsulentbureauet siger 12 børn - vores virkelighed siger 20 børn. Opslaget er kreeret af Lærke Lilholt, Aske Drost og Nikolai Lander. #BevarBjedstrupSkole.
 
  
14. sep. 2020 *  Købmanden i Alken fylder 7 år. Bageren går i luften. Og du/I inviteres til fejringen lørdag 19. september mellem 12-15. Vi synger fødselsdagssang kl. 13. Der vil være smagsprøver på det fremtidige bagesortiment - både brød og kager bagt af vores nye bagergruppe. Glæder os til at se jer til festligt samvær, skriver bestyrelsen. (Foto fra 6-årsdagen, hvor Marlies Warming spillede sammen med Martin Elleby og Margit Szlavik: Peter Abildgaard)

 
 14. sep. 2020 * Om overkapacitet og budgetforhandling. Tidligere formand for skolebestyrelsen Mads Bentzen, Bjedstrup, skriver i Midtjyllands Avis under overskriften Pas på overkapacitet ved nyt skolebyggeri i Ry. Og Mira Issa Bloch (ALT) har forladt budgetforhandlingerne. - læs samme avis her. På smalltalken kan du læse Estrid Beks høringssvar om landsbyudvikling, og Line Sangild Thimmers brev til SF om trivsel og tryghed som forudsætning for læring. #BevarBjedstrupSkole.
 
  
13. sep. 2020 * Brødduften breder sig. Bagergruppen bruger nu syvårs fødselsdagen i Købmanden i Alken lørdag 19. september til smagsprøver af de første brød fra Alkens eget bageri. I ugen efter begynder de første brød at kunne købes. Det tyder på rugbrød tirsdag, hvedebrød torsdag og boller / rundstykker lørdag, skriver Mogens Andersen. Herudover kager uden nogen rytme. På fotoet ses tre af de 11 bagere: Zaneta Gozdzik fra Fuldbro Mølle, Peter Dalsgaard fra Svejstrup og Hanne Lisbeth Nielsen fra Alken. (Foto: Steen Jacobsen)

 
13. sep. 2020 * Tag en spand med. Lørdag 19. september er der affaldsindsamling. Kom kl. 9.30 ved købmanden og medbring gerne en spand til dåser og glasskår, skriver Jytte Elleby. Husk også arbejdshandsker. Jeg har poser. Hvis vi er mange nok, kan det være en ide at medbringe cykel, så vi hurtigere kan dele os over et større område. Slutter senest kl. 12. Derefter skal vi fejre købmandens fødselsdag. De, der er forhindret lørdag, men gerne vil gå en tur og samle skrald kan henvende sig på tlf. 30297495 og vi aftaler, hvilken rute de går.

 
  
12. sep. 2020 * Der blev gjort rent ude og inde, fuget vinduer og pudset op steder, der længe har trængt. TAK til de ca 15 fremmødte til arbejdsdagen på Mejeriet, skriver Jytte Elleby. Og øl og mad skulle der også til. (Foto: Jytte Elleby)
 
12. sep. 2020 * Fabulas vil bygge selv uden skole. Det kunne man læse i Ugebladet Skanderborg, hvor Michael Eberhardt udtaler sig.
 
  
12. sep. 2020 *  Små selvstændige - skriv under for skolen. Jeg er ved at udarbejde et høringssvar om skolelukning i Bjedstrup, der tager udgangspunkt i den afledte effekt, skolen har på etablering af små virksomheder i skoledistriktet, skriver Peter Dalsgaard fra Svejstrup. Derfor er jeg på udkig efter alle, der driver egen virksomhed fra adresse i skoledistriktet, og håber, at de vil bruge få minutter på at skrive sig på denne liste. Hvem ved... måske kan det også udvikle sig til et lokalt erhvervsnetværk ’Erhvervsliv i Landsbyerne’. Jeg vil sammenkæde mit høringssvar med undersøgelser og statistikker, der viser at væksten i danske arbejdspladser primært genereres af mikrovirksomheder. Tal og statistikker, som vi har brugt i Interesseorganisationen Danske Soloselvstændige, jeg var med til at stifte i marts 2020.
 
12. sep. 2020 * EL er nu tydeligere om ikke at ville lukke landsbyskoler. Enhedslisten melder nu ud, at 'der skal være økonomi til en skolestruktur med både små og store skoler' - se Enhedslistens side

Se også Sivi Svennings appel til SF Skanderborg om
at give os 'troen tilbage på, at jeres hjerte fortsat banker for den stærke og inkluderende folkeskole – og at I om nogen er børnene -og familiernes parti!' Læs smalltalken. Hvor også tidligere byrådsmedlem for SF Ole Juhl Jeppesen skriver om skolen som et smørhul i kommunen og kalder den eksemplarisk.
I Midtjyllands Avis har Nikolai Lander et indlæg henvendt til SF med titlen Dansevidenskab og tandhjulsskoler.  

V og K er ude af budgetforhandlingerne. Og torsdag har borgmester Frands Fischer sat sit navn under følgende (slået op på #BevarBjedstrupSkole af Mira Issa Bloch (ALT): )
Status på budgetforhandlingerne: Her til aften har Konservative Folkeparti og Venstre valgt at forlade forhandlingerne. På vej ud ad døren har Venstre på de sociale medier sået tvivl om, hvorvidt den igangværende høring af forslag til ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet annulleres i budgetforhandlingerne.
Set i det lys har de tilbageværende forhandlingsparter; Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet følt det nødvendigt at give følgende status på budgetforhandlingerne. Det sker for at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt byrådet tager den igangværende høring seriøst, og at forhandlingsparterne vil forholde sig konstruktivt til de indkomne høringssvar, når høringen er gennemført.
De tilbageværende partier er enige om, at det er en forudsætning for den videre budgetlægning, at ingen på forhånd har taget stilling til det forslag om ændret dagtilbud- og skolestruktur, som byrådet netop har sendt i høring, herunder også spørgsmålet om skolelukninger. Partierne afventer den igangværende høring af strukturforslaget, inden der træffes endelige beslutninger om strukturforslagene. Partierne er også enige om, at de står frit ved den endelige behandling af strukturforslaget.
I forhold til den igangværende høring er der stadig mange mulige udfald. Ét udfald er, at høringen ikke giver anledning til ændringer, således at forslaget kan vedtages i sin helhed. Et andet udfald er, at høringen giver ny viden på alle fronter, og at alle dele af forslaget forkastes efter høringsperioden. Her imellem er der mange mulige kombinationer af udfald, idet byrådet kan vælge at fastholde nogle dele af forslaget og forkaste andre. Partierne er enige om, at der i den videre budgetlægning skal tages højde for, at udfaldsrummene kan variere afhængig af, hvad høringssvarene giver af input. 
Budgetforhandlingerne forsætter mandag 14. september og forventes afsluttet i dagene efter.

 
10. sep. 2020 *  Så er der nyt fra Købmanden i Alken. Købmandsjob: Vi søger købmænd og makkere til butikken. Vagterne er i hverdage fra 15.30-19-30, lørdage 9.30-13/ 13-16.30. Frekvensen af vagter er op til den enkelte, alle bidrag er hjertelig velkomne. Kontakt Anne Grete Viborg tlf 27217298 eller Estrid Bek 25393547. Osuma: Efter en tid med covid 19 og en ikke ok levering fra Osuma, er vi igen tilbage med daglig levering af varer, dog skal varerne bestilles inden kl. 12 dagen før. Vi håber I vil gøre en indsats med at ændre indkøbs-vanen, så I bestiller dagen før, - da vi ikke længere kan få levering samme dag. Der har været problemer med frosne varer fra Osuma. Mere tøris i kasserne har løst problemet. Hvis leveringen ikke er i orden, kontakt Osuma kundecenter, så de kan udbedre problemet. Fødselsdag. Lørdag 19. september fylder Købmanden i Alken 7 år, det fejrer vi med åbning af Alken-bageriet. Bageriet er en del af købmandsforeningen, men i praksis en selvstændig bagergruppe. Covid 19: Vi følger Sundhedsstyrelsens covid-19-anbefalinger, og oplever, at vores kunder er positive over for at spritte af ved indgangen, holde afstand, være behjælpelig med at sige prisen på varen, så vi holder afstand mellem købmand og kunde. Der vil blive sat pile op, og seddel med antal i butik og café. Konstituering: Bestyrelsen har konstitueret sig med formand/kvinde Estrid Bek, næstformand/kvinde Pernille Benzon, kasserer Gitte Trenckner, medlemmer Ingvar Kristiansen, Søs Nielsen og Mogens Andersen.

 
8. sep. 2020 * Nye i bestyrelsen for skole og børnehus. Forleden blev der nyvalgt forældrerepræsentanter, oplyser bestyrelsen på facebooksidenRasmus Hedegaard Sørensen fra Svejstrup, far til Aske i børnehaven og Sigurd i dagplejen. Ida Mølgaard Gundersen fra Svejstrup, mor til Agnes i børnehaven (starter i skolen til november) og Eske i Naturbørnehaven og lille Asser, der forsøder bestyrelsesmøderne med babylyde. Line Sangild Thimmer (suppleant) fra Alken, mor til Selma i Naturbørnehaven og Sofus, der bliver et af de første børn i vuggestuen. Mikkel Mørk Hegnhøj (ene halvdel af formandsskabet) fra Boes, far til Sofie i børnehaven (starter i skolen til november) og Villads i 5. klasse. 
 
  
7. sep. 2020 * Gemmeleg og arbejdsdag på Naturens Dag. Søndag 13. september har Spor i landskabet (spor.dk) i anledning af Naturens Dag arrangeret en gemmeleg. Der er 10 muleposer gemt langs Enggårdsstien, hvor du kan være heldig at finde én mellem kl. 10 og 16. Samme dag er der arbejdsdag på Hede Ager Krog, hvor vi fjerner ikke-hjemmehørende træer for at åbne op for de vilde blomster og mere insektliv. Arbejdsdagen starter kl 9. Medbring formiddagskaffe, vand, frokost, gerne arbejdsredskaber (arbejdshandsker, ørnenæb eller sav) og godt humør. Alle er velkomne, skriver Anne Mette Lykke. (Foto: Marlies Warming)
 
7. sep. 2020 * Hvorfor friplejehjemmet ikke kan ligge i Svejstrup eller Bjedstrup. Det spørgsmål har været oppe at vende på møder i Alken, på Fælleden og på smalltalken, og Julie Abildgaard har nu fra Inger Juul fra Plan og Byudvikling i kommunen fået uddybet hvorfor: I Bjedstrup kunne det areal, bestyrelsen så på, ikke sikres trafiksikker vejadgang. Og der følger jo en del trafik med et plejehjem - personale, varer, besøg. Hvad angår Svejstrup handler det om lugt, støv aller anden luftforurening, og begrundelsen lyder med henvisning til planloven, at 'da der ligger en større svinefarm i Svejstrup, har vi ikke mulighed for at udlægge nye arealer til nye boliger, herunder plejehjem i umiddelbar tilknytning til landsbyen.
 
  
7. sep. 2020 * Ryd op. Denne guirlande har undret mange, som har passeret Eric Ballowitz på Alkenvej 28. Men han håber, at nogle sløsede cyklister hel klart ved, hvad det handler om. Som vi ser i Tour de France, smider de højt betalte ryttere store mængder af vandflasker og indpakninger. Men ok, hvis de vil vinde løbet, har de vel ikke tid til at lede efter en papirkurv. Eric mener derimod, at motionisterne på vejene omkring Alken burde vise hensyn. Han har i månedsvis ryddet vejkanten for dåser, papir og disse engangsklude, som indeholder mikroplast. Ryd op, siger han og bruger denne ophængning af uforgængelige klude som et signal. (Foto: Peter Abildgaard)
 
7. sep. 2020 * Farvevalg på cykelskur, nye buffetborde og et ekstra køleskab. Det er noget af det, bestyrelsen i Alken Mejeri forholder sig til. Se referatet fra seneste bestyrelsesmøde her.
 
  
5. sep. 2020 * Skoledebat. Se byrådsmedlem Peter Kjærs (EL) svar til Ditte Jensen i Ugebladet Skanderborg og Mikkel Mørk Hegnhøjs tale fra landsbyskole-demoen på smalltalken 5. september under overskriften En tale for fællesskabet(Foto af Peter Dalsgaard som landsbygøgler: Tor Birk Trads.)
 
5. sep. 2020 * Osuma-omsætningen i august i Købmanden i Alken løb op i 49.348 kr., og 217 er nu med i Alken-ordningen, hvor man bl.a. slipper for kørselsgebyret. Følg den månedlige Osuma-omsætning, der kaster 7 pct. af sig til købmandens drift.
 
5. sep. 2020 * Høringsfrist på tirsdag - så det er nu. Julie Abildgaard fra ABAF har fået Inger Juul fra Plan og Byudvikling i kommunen til at skabe overblik over politiske forløb, høringer og frister over de to byggeområder, der aktuelt er i spil: Både angående Aneshøj 2, hvor der arbejdes på at ændre på kommuneplanramme og bebyggelsesprocent. Samt Fabulas, hvor der til og med 8. september er mulighed for alle til at komme med skriftlige bemærkninger. Læs detaljer på Bolig i og omkring Alken.

 
5. sep. 2020 * Qigong starter igen. Hver onsdag kl. 17.30 til 19 på Alken Mejeri. Kom, kom, kom og vær med, skriver Susanne Emmysdatter.
 
  
2. sep. 2020 * Vi er på den, hvis det sker. Onsdag-torsdags skoledebat og dækning rummer et indlæg fra Ditte Jensen i Ugebladet Skanderborg, hvor hun spørger om EL nu fører socialdemokratisk politik? Se også Ugebladets byrådsreportageTV2 Østjylland har et indslag, hvor Ronja Bek Craig fortæller om sin families situation ved en skolelukning - og se også tv-indslag fra demonstrationen. DR Østjylland havde i morgenprogrammet et indslag (00:40:50) med Mikkel Mørk Hegnhøj, der stillede borgerforslaget, og Frands Fischer (S).
 
  
2. sep. 2020 * Spraglet landsby-demo imponerede. Skolestrukturforslag blev sendt i høring. Borgerforslaget blev skubbet. Sang, musik, gøgl, taler og sammenhold fra Hylke og Bjedstrup fyldte onsdagens livlige og venlige demonstration garneret med får, traktorer og halmballer. På byrådsmødet gentog flertallet fra S, R, SF, EL og K argumenter om den nødvendige 'driftsoptimering' - bl.a. de to skolelukninger - for at kunne tilføre hele skoleområdet 11 mio. kr. årligt til bedre kvalitet i skolerne. V og DF stemte sammen med ALT imod at sende forslaget i høring og ville bevare landsbyskolerne. Peter Kjær (EL) gav en åbning om at ville se velvilligt på en redning, hvis 'elevtallet suser op', og også Tage Nielsen (R) antydede, at flere penge måske kunne redde skolerne, mens Jørgen Naut (S) forsikrede, at den kommende høringsproces ikke er en skinmanøvre. Mens Anders Laugesen (V) efter skole-striden var sikker på nu at blive koblet af budgetforhandlingerne, rystede borgmester Frands Fischer (S) på hovedet. At Jens Szabo (V) sagde undskyld for ikke at kunne stå ved sin underskrift blev anerkendt af flere fra skole-flertallet. Borgerforslaget om ikke at lukke landsbyskoler, der fik støtte fra hele 2.484, fik på Fischers forslag hverken et ja eller nej, men blev skubbet videre ind i den kommende struktur-proces. Mira Issa Bloch (ALT) stemte dog ja. Nærmere fra to en halv times debat om løftebrud, aftalebrud, mistet tillid, skuffelser, udelukkelser, rå tone, revolverpolitik, penge, der 'fosser ind i kommunekassen' og flødeskumning kan opleves her i den kommunale tv-optagelse fra mødet. (Foto: Peter Abildgaard)
 
2. sep. 2020 * Lille vuggestuegruppe i børnehuset er vedtaget. Leder Else Sørensen oplyser, at der 1. oktober kan begynde fire og 1. november yderligere fire vuggestuebørn - med den nødvendige pædagog-normering. De eksisterende bygninger skal rumme nyindskrivningen.
1. sep. 2020 * Seks medlemmer skal der vælges til menighedsrådets næste fire års periode, skriver Michael Villadsen fra valgbestyrelsen. Det er et spændende arbejde, hvor man får lejlighed til at have indflydelse på blandt andet de aktiviteter, der er i og omkring kirken. Det foregår tirsdag 15. september kl. 19 i Kirkehuset, Dover Kirke.

 
28. aug 2020 * Bemærk ny dato: Så er det tid til generalforsamling i Liv i Landsbyerne søndag 4. oktober kl. 13-15 på Bjedstrup Skole. Brug meget gerne tilmeldingsknapperne på Facebook-begivenheden, så vi har en fornemmelse af, hvor meget kage der skal bages. Vi har brug for al den energi, kamp- og virkelyst vi kan få ind i bestyrelsen, så hvis du har lyst til at sidde med i maskinrummet på landsbyklyngen Boes, Bjedstrup, Illerup, Svejstrup og Alkens samlende organisation, et dette chancen, skriver Jens Thor. Dagsorden: Valg af dirigent og referent •Eventuelle optag af foreninger eller grupper som medlemmer • Bestyrelsens årsberetning • Regnskab. • Kontingent. • Beretning fra Dover GF • Beretning fra Fafner • Beretning fra #BevarBjedstrupSkole • Indkomne forslag • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af revisor • Eventuelt Vel mødt :-) 
 
  
31. aug. 2020 * Hvem er politikere mest forpligtet overfor? Søndag-mandags skoledebat og -dækning rummer blandt andet et indlæg fra Mikkel Schwab i Ugebladet Skanderborg 
 med overskriften 'Trist bidrag i skoledebatten fra de store skoler'. Ditte Jensen minder i samme avis under overskriften 'SF og Enhedslisten siger et og gør det stik modsatte' om, at Claus Leick (SF) og Maria Temponeras (EL) på vælgermødet på Alken Mejeri i efteråret 2017 begge svarede nej til, om de kunne finde på at lukke Bjedstrup Skole. Ditte reflekterer over tillid, troværdighed og politisk aftalekultur: Hvem er politikere mest forpligtet overfor? (Foto fra vælgermødet: Sanne Dudoret)

 
30. aug. 2020 * Tilmelding til sæsonen 20/21 i Dover GF. Det er nu muligt at tilmelde sig aktiviteterne i Dover GF for sæsonen 20/21. Det gøres på klubmodulet. Vi har i år et godt og bredt udvalg af aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Se aktivitetsprogram her. Har man lyst til at prøve en aktivitet, inden man tilmelder sig, så dukker man bare op til træning. Vi skal gøre opmærksom på, at vi er nødt til at tage en række forholdsregler i forhold til at minimere spredning af corona. Dette omfatter bl.a. håndvask og afspritning inden start, hold afstand når det er muligt, forlad hallen umiddelbart efter træning, brug eget udstyr (yogamåtter, ketsjere osv), afkrydsning så vi ved hvem der er til stede mv. Der findes flere informationer om dette på Dover GFs facebookside, og ellers så spørg din træner. Bestyrelsen i Dover GF
 
29. aug 2020 * Majestæten i området. Midt i ugen drejede en limousine fra Skanderborgvej ned mod Alken, oplyser Tom Frandsen, der selv kom kørende og pludselig så, at det var 'Krone 1' med dronningen på bagsædet og livvagter i en bil bagved. Måske har majestæten hørt om en lukketruet landsbyskole, der godt kunne bruge en slags royal benådning? 
 
29. aug 2020 * Lørdags skoledebat og -dækning. 'Vi ønsker ikke en friskole' er overskriften fra et indlæg i Ugebladet Skanderborg fra tidligere skolebestyrelssformand Mads Bentzen, Bjedstrup, og 'Jeg undres såre' er overskriften på en klumme fra Anne-Marie Rytter Pedersens hånd i Midtjyllands Avis.

 
 29. aug. 2020 * Alken Saftklub har skudt sæson 2020 igang. Er der nye eller gamle beboere i byen med nedfaldsfrugt og lyst til at lave lækker saft, så kan de henvende sig til mig, få et introkursus til frugtkværn og saftpresse og for et engangsbeløb på 300 kr. (gælder hele husstanden) komme med i klubben. (Det var en lang sætning, men så fik jeg det hele med på én gang). Jeg kan kontaktes på 2696 2880. Mange glade hilsner, skriver Eva Nikolajsen.
 
29. aug 2020 * Enhedslisten er nu 'åbne for nye perspektiver'. Enhedslisten, som har stemt for det aktuelle forslag til skolestruktur, der lukker Bjedstrup Skole, har nu gjort rede for sin baggrund: Enhedslistens indspark i skolestrukturdebatten'. Nu vil partiet gerne 'se nærmere på en model, der er afhængig af Bjedstrup Skoles udvikling de næste år' - l lyset af stigende elevtal. Og EL er åbne for, at 'høringsperiodens inddragelse af skoler og lokalsamfund kan give nye perspektiver for at fortsætte driften af de to små skoler'. På EL's facebook-side er der mange måbende og hvasse lokale kommentarer - bl.a. fra Asmund Bertelsen, der kalder forslaget om at 'overleve på nåde' en pistol for panden. 

 
29. aug 2020 * Politikerne præsenteres ikke for flere elever fra Anes Høj 2 og fra skovbørnehaven. De elevtal og -prognoser, politikerne præsenteres for, er mangelfulde. Den kritik kom også frem på stormødet i Bjedstrup 18. august, og for at lytte til den kritik har skolechef Torben Steen udarbejdet endnu et notat om elevudviklingen til økonomiudvalget i denne uge og byrådet på onsdag 2. september.
På opfordring har Morten Birch Larsen fra den forældregruppe, der har arbejdet med at gå de officielle tal efter i sømmene, også set nærmere på det notat, og han skriver:
Torben Steens notat omkring udvikling i elev- og klassetal for Bjedstrup Skole (21. august 2020), forholder sig til COWIs prognose, og en tilslutningsprocent til skolen på 73%, som er brugt i prognosen. I 2020 er tilslutningen til skolen på 89%, som det også nævnes i notatet, hvilket betyder at elevtallet er 6 højere, end der forudsiges i prognosen. Dette vurderes at være acceptabelt.

Hvad notatet desværre ikke forholder sig til, er en række faktorer som over de næste år, vil få en afgørende indflydelse på elevtallet på Bjedstrup Skole. Notatet forholder sig eksempelvis ikke til, hvordan elevtallet vil udvikle sig, hvis der fremover kan fastholdes en tilslutningsprocent på 89%.
Ligeledes forholder notatet sig ikke til, at der indenfor et år vil være 19 boligenheder med plads til 29 familier/seniorer på Anes Høj i Alken. Det vurderes af bygherren, at denne tilflytning vil bidrage med gennemsnitligt 4 børn om året til skolen. Den etablerede skovbørnehave ved Bjedstrup skole kommenteres heller ikke i notatet. På nuværende tidspunkt er der 11 børn i skovbørnehaven som ikke kommer fra skolens distrikt. Det er meget sandsynligt, at disse børn vil fortsætte på skolen, hvilket vil bidrage med yderligere 4 børn om året.

I nedenstående figur, er optegnet udviklingen i elevtallet, ved en tilslutning på 89% (blå) og ved en tilslutning på 89%, hvis der også medregnes bidrag fra Anes Høj og skovbørnehave (grøn). Begge prognoser giver over de næste år et markant højere elevtal for skolen end COWIs prognose (rød). I 2026 har COWI beregnet et elevtal på 93, mens en tilslutning på 89% giver et elevtal på 108. Når bidraget fra Anes Høj og skovbørnehave og medregnes, så vil elevtallet være 144 hvis der regnes med en tilslutning på 89% og 121, hvis der regnes med en tilslutning på 73%.
Elevtal som er markant højere end COWIs prognose, og som vil medføre en markant lavere omkostning pr elev. Torben Steen beregner en omkostning pr. elev på 76.885 kr/år ved 83 elever. Ved et elevtal på 121 vil den tilsvarende omkostning pr. elev være ca. 67.300 kr/år, mens den vil være ca. 63.600 kr/år ved et elevtal på 144. Omkostningerne til Bjedstrup Skole vil derved være på niveau med eller lavere end en række af de øvrige landsbyskoler. 
 

28. aug 2020 * Fredags skoledebat og -dækning. 'Et opråb fra den gamle pedel' er overskriften på et indlæg fra Kalle Nielsen i Midtjyllands Avis. Og i samme avis minder skolebestyrelsesformand Lærke Lilholt Hansen byrådsmedlem Peter Kjær (EL) om hans partis program om obligatorisk folkeafstemning i et område med varslet skolelukning. Ditte Jensen skriver på smalltalken til MF Jacob Mark (SF) om partiets politik, der strider mod SF's praksis i Skanderborg. Og også på smalltalken forsøger Asmund Bertelsen at få Peter Kjær ud af busken - for 'uret tikker, men det er ikke for sent'.

 
 
  
28. aug 2020 * Bemærk ny datoSå er det tid til generalforsamling i Liv i Landsbyerne søndag 4. oktober kl. 10-12 på Bjedstrup Skole. Brug meget gerne tilmeldingsknapperne på Facebook-begivenheden, så vi har en fornemmelse af, hvor meget kage der skal bages. Vi har brug for al den energi, kamp- og virkelyst vi kan få ind i bestyrelsen, så hvis du har lyst til at sidde med i maskinrummet på landsbyklyngen Boes, Bjedstrup, Illerup, Svejstrup og Alkens samlende organisation, et dette chancen, skriver Jens Thor. Dagsorden: Valg af dirigent og referent •Eventuelle optag af foreninger eller grupper som medlemmer • Bestyrelsens årsberetning • Regnskab. • Kontingent. • Beretning fra Dover GF • Beretning fra Fafner • Beretning fra #BevarBjedstrupSkole • Indkomne forslag • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af revisor • Eventuelt • Vel mødt :-) (Foto: Tor Birk Trads)

 
27. aug 2020 * Torsdags skoledebat og -dækning. Sammenhæng i et landsbymiljø og i politiske prioriteringer er hovedpointen i et indlæg fra Inge Nørgårdsmalltalken.
 
Tidligere dagplejer Jeanet Zacho fra Overmarken fremhæver samarbejdet mellem dagpleje, børnehus og skole i Midtjyllands Avis. Lars Thyregod fra Bjedstrup skriver om meget mere på spil end en skole i samme avis.  Feline Schiøtz fra Alken skriver om skolelukning set fra en klimavinkel i samme avis. Thomas Skovbo fra Svejstrup skriver i samme avis under overskriften Vis nu politisk format. Fhv MF Carsten Bach (LA) spørger i sit indlæg, hvem der ønsker lukning.
Ugebladet Skanderborg beskriver, hvordan nu hverken DF eller V vil lukke landsbyskoler. Johanne Glavind fra Niels Ebbesen Skolen roser strukturforslaget i samme ugeblad. Og Martin Ipsen Pedersen fra Morten Børup Skolen peger på, hvordan mange penge brugt på små skoler rammer store skoler - i et indlæg. Tidligere skoleleder Kirstin Thomsen spørger i sit indlæg til, hvilke kvalitetsmarkører, der redder de andre skoler, men ikke Bjedstrup. Og i et tidligere indlæg om hjerteblod. Lise Lotte Langston spørger blandt andet, om politikerne er dygtige nok - i Ugebladet.

På facebook-gruppen Bevar Bjedstrup Skole konstaterer Peder Porse, at skolen har 12 venner - 8 fra V, 3 fra DF og 1 fra ALT - og Thomas Skovbo opfordrer de røde politikere til at holde op 'med at gemme jer bag borgmesteren og et udvalg, der ikke har regnet den ud'.

 
 
  
26. aug 2020Onsdags skoledebat og -dækning. Mens aktive i Bevar Bjedstrup Skole har samlet underskrifter i Ry og Skanderborg på borgerforslaget om at bevare landsbyskolerne, er antallet støt steget op-op-op.  Kl. 18.31 har 2.329 borgere over 18 år bosiddende i kommunen skrevet under. (Foto: Tor Birk Trads)
Se artiklen 'Et skoleeksempel i den professionaliserede modstand' i Midtjyllands Avis. 
Læs Lars Ole Kamps indlæg 'Hvor er politikerne med en vision?' i Midtjyllands Avis. Han imødegår argumenter fra Anne Heager (R).
Og i samme avis kalder borgmester Frands Fischer (S) det 'vildt uanstændigt', at DF er løbet fra en aftale. Og i Ugebladet Skanderborg er han 'forundret og forvirret' over DF og V.
Fra Alken skriver Lauge Vithner Jensen i Midtjyllands Avis under overskriften 'Dårligt politisk håndværk' om flere kommuner, hvor man i 2019 har måttet genetablere eller opdele skoler i deres oprindelige, mindre enheder blot få år efter de er blevet nedlagt.
Fra Boes minder Nikolai Lander i Midtjyllands Avis Socialdemokraterne om deres egen landdistrikspolitik.

 
26. aug 2020 * Volumen og tempo kom i fokus. Det blev de lidt ældre beboere, der prægede debatten på forhøringsmødet om projekterne ved Enggården - 50 deltagere på Fælleden og 20 på Mejeriet. De lidt yngre har sådan set fået nok at se til med at passe på skolen. Mange blandede sig, mange argumenter om udbygning og integration, trafik og natur var hørt - og læst - før, men nu hørte flere politikere - blandt andre borgmester Frands Fischer (S) - med.
Michael Eberhardt fra Fabulas håbede at kunne bevare både Enggården og Alken Have - og vil helst op på at bygge 30 boliger i generationsfællesskabet for at ramme en fornuftig pris. Direktør Erling Weber Jensen fra Skanderborg Andelsboligforening vil gerne bygge 20-25 almene boliger: Kun at bygge fem kan ikke hænge sammen. Bestyrelsen fra Alken Friplejehjem forsikrede, at den ikke er forlovet med Fabulas, og slog fast, at de kun vil etablere sig, hvis der er god opbakning i Alken. Direktør Frederik Gammelgaard fra kommunen slog fast, at både det trafikale og det natur- og landskabsmæssige vil blive grundigt behandlet senere i processen.
De overvejende bygge-positive fremhævede Fabulas' vilje til dialog, lydhørhed, bæredygtighed i byggeriet, åbenhed, flere ressourcer og 'venlige sjæle' til byen - og styrket elevgrundlag for skolen. Skeptikerne talte for at bevare Alkens landsbypræg, at begrænse udvidelsen og undgå alt for mange nye tilflyttere på én gang. Tempoet betyder noget, og varsomhed i den proces er nødvendig.
Et friplejehjem uden specielt bæredygtige ambitioner midt i et ellers bæredygtigt boligprojekt blev problematiseret. At nogle af lejeboligerne kunne reserveres til ældreboliger blev foreslået. Fra flere sider blev Eberhardt udfordret på præcist antal boliger, men med flere projekter i spil - leje og pleje - henviste han det til den kommende dialog.
Frem til 8. september løber forhøringsperioden, hvor man kan sende sine forslag ind - se nærmere her.

 
Jens Thor skriver på smalltalken om 'Lad udviklingen modne i et roligt tempo' og har blandt meget andet et forslag om at flytte shelterpladsen. Jørgen Schmidt fra Adslev er blevet opmærksom på Alken-projekterne og reflekterer samme sted under overskriften 'Et indspark udefra'.
 
26. aug. 2020 * Yoga og bordtennis og udeliv. Dover GF har tilføjet endnu flere spændende aktiviteter til programmet for sæsonen 2020/21.
  • Yoga. +16 år. Mandag 8.30-9.30. Starter 7. september i mejeriet.
  • Bordtennis. +8 år. Onsdag 17.15-18.30. Starter 15. september i salen.
  • Adventure og udeliv. Børn ifølge med voksen. Mere info følger.

Morten Larsen fra Dover GF skriver: Vores samlede aktivitetsprogram for sæsonen 20/21 kan ses her. En række af aktiviteterne er startet, nogle starter i næste uge og andre lidt senere. Vi kæmper med at få klubmodul op at køre med den ene hånd, og skriver læserbreve med den anden hånd, men skal nok give besked, når det bliver muligt at tilmelde sig holdene. Og starter holdene inden tilmelding er muligt, så dukker i selvfølgelig bare op.


 
  
24. aug 2020 * Også opbakning fra andre skoledistrikter. Det overraskende og glædelige resultat i dag med 1100 underskifter på seks en halv time viser, at dette ikke kun bakkes op af skoledistrikterne i Hylke og Bjedstrup. Der er opbakning fra borgere i hele kommunen, siger et medlem af forældregruppen, Mikkel Schwab, Bjedstrup. 
Når de første dages begejstring har lagt sig, kunne det være interessant at dele tallene op geografisk. Forældrene bag det, der blev en lyn-aktion, fornemmer allerede nu, at der er opbakning fra andre skoledistrikter end de to landsbyskolers.
Læs den tekst, som 1640 borgere nu har skrevet under på, på Liv i Landsbyerne. Stem digitalt ved at gå ind her inden onsdag 26. august.(Foto af en del af aktivisterne: Peter Abildgaard)

 
  
24. aug. 2020 * Eksplosiv opbakning. Et borgerforslag om at bevare landsbyskolerne har på seks en halv time nu fået de tilstrækkelige over 1.100 underskrifter. Men fortsæt og marker den brede opbakning ved at gå ind her, stem med NemId og del via sociale medier. Som Nikolai Lander skriver: Lad os skrive historie i Skanderborg Kommune med det borgerforslag, der samlede allerflest stemmer på kortest tid. Man skal bo i kommunen, for at kunne sætte sin digitale underskrift. 

 
24. aug. 2020 * V-medlem skrev under men 'vil ikke lukke skoler'. I et debatindlæg i Midtjyllands Avis skriver Søren Erik Pedersen (V), der på den ene side har skrevet under på aftalen, der indebærer lukning af Bjedstrup og Hylke skoler, på den anden side, at 'jeg vil ikke være med til at lukke skoler'.
 
23. aug. 2020 * Om Alkens tornerosesøvn skriver Johannes Adamsen nu på smalltalken.
 
23. aug. 2020 * Poesi og rygtebekæmpelse på smalltalken. Debatten på smalltalken går - lige nu deltager Michael Schmidt med et digt, og Jan Ove Lihn vil mane et par rygter om friplejehjem i jorden. Læs smalltalken.
I et debatindlæg i Midtjyllands Avis skriver Maja Jensen fra Ry, hvis dreng efter et bevidst valg går i Bjedstrup Børnehus, om hvorfor.
 
  
23. aug. 2020 * Da der var ishus i Alken - i 1961. Der har nok været en klokke, så man kunne ringe efter betjening... Men ellers er den god nok: I indkørselen til Emborgvej 115 var der i en periode et lille ishus. som der iøvrigt også har været på bakken ved den gamle vandværksgrund på Alkenvej 62. Bemærk den åbne mark på sydsiden af Emborgvej, der først blev bebygget senere i 1960'erne og 70'erne, mens de to huse på fotoet er fra 1945 og 1943. Tjek selv 'Danmark set fra luften - før Google'. (Ophav: Odense Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek)
 
23. aug. 2020 * Et liv på landet skal ikke ende på plejehjem i byenSådan lyder overskriften i en artikel om Alken Friplejehjem i Ugebladet Skanderborg, hvor Jan-Ove Lihn, Bjedstrup, og Bente Andersen, Svejstrup, udtaler sig - og håber på lokal opbakning til, at projektet med 30 arbejdspladser kan ligge i Alken.
 
  
22. aug. 2020 * Børnenes byfest. Alkens byfest blev aflyst som meget andet i corona-året, desværre. Men en håndfuld bedsteforældre valgte at holde en lille fest for børnene i området ved shelter-pladsen. 26 tilmeldte børn morede sig med at bygge mikadoagtige trætårne, balancekunst, kluddermutter og til sidst en skattejagt. På billedet venter børnene på præmien, guldmønter, som ville udløse en is hos købmanden. (Tekst og foto Peter Abildgaard.)
 
22. aug. 2020 * Jeg er vågen og behøver ikke noget wake-up-call, skriver Karin Fosdal i udbygningsdebatten og minder om, at hverken hun eller den store underskriftsgruppe siger nej til udbygning. Læs smalltalken, hvor også Lone Adamsen bidrager. Hun argumenterer blandt andet for, at småt er godt, for at modvirke skævvridning imellem de fem landsbyer og tage vare på naturen.
 
22. aug. 2020 * Come on, Alken: Det er vores egen skyld, hvis advarslen om 'landsby i afvikling' bliver til sandhed. Bendt Nielsen skriver på smalltalken et wake-up-call om nødvendigheden af mobilitet i bosætningen - og henvendt til 'de gamle i Alken' om, at et stærkt drive i Alken ikke bør stå i vejen for udvikling.
 
  
22. aug. 2020 * Elevtallene som Cowi går ud fra - og så dem fra virkeligheden. Morten Larsen har kreeret graferne med elevtal på Bjedstrup Skole fra 2010, hvor det toppede, over dykket i 2017 og så fremad, hvor det er så godt på vej op igen. Blå linie, hvis alle vælger Bjedstrup, lysebrun, hvis 80 pct. gør.
 
  
21. aug. 2020 * Weekendsnacks og kærlighed til alle lærere, pædagoger og øvrige fastansatte på skolen. Lærke Lilholt leverede en tak fra alle forældrene, Boes B&B, Købmanden i Alken og Boes Georginer. Som tak for, at de giver børnene en tryg og dejlig hverdag i en kaotisk tid. (Foto: Mikkel Schwab)

 
  
20. aug. 2020 * Ledvogterhuset i Alken i 1958. Huset er fra 1920, og det nuværende 'kirken' fra 1973. Det flotte pæretræ oppe i markskellet ses i sin ungdom, skriver Marlies Warming, der peger på, at "Danmark set fra luften - før Google" er et sjovt kig ind historien. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Det Kongelige Bibliotek har samlet over 1,5 millioner luftfotos, nogle går helt tilbage til 1920'erne! Prøv se om du også kan finde et historisk billede af dit hus (zoom godt ind på kortet) - eller bidrag selv idet du digitaliserer og uploader et historisk billede, som du har liggende i skuffen. Lidt mere info om projektet finder du en artikel fra Århus Stiftstidende. (Ophav: Odense Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek)

 
  
19. aug. 2020 * Praktisk demokrati. Børnene fra Bjedstrup Skole stjal opmærksomheden onsdag morgen foran politikernes hovedkvarter, Fælleden. I følgeskab med deres forældre og nogle bedsteforældre fra stillede de op, da byrådets udvalg for undervisning og børn skulle behandle forslaget om den nye skolestruktur. Som de fleste har opdaget, rummer aftalen en evt. lukning af folkeskolerne i Bjedstrup og Hylke. Børnene dannede flere gange spontane og langvarige råbekor helt henne ved hovedindgangen. BEVAR BJEDSTRUP SKOLE! De kunne høres langt ind i rådhuset. Da politikerne kom, gik de gennem en lang korridor af syngende og råbende børn, heldigvis med smil og vinkende hilsner. Børnene havde fået fri for undervisning i de første timer, eller havde de? Man kunne sagtens betragte dette som undervisning i det danske folkestyre. (Foto: Peter Abildgaard)
 
  
19. aug. 2020 * Skulle du lige ringe til Frands Fischer, Pernille? I et åbent brev til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil opfordrer bestyrelsen ved Bjedstrup Skole og Børnehus ministeren til at ringe til borgmesteren og minde om den socialdemokratiske skolepolitik, hvor folkeskolen skal være det oplagte skolevalg. I stedet for indirekte at opfordre til at oprette friskoler. Se det åbne brev.   (Foto af eleverne på skolen til demonstration ved Fælleden onsdag formiddag: Tor Birk Trads)

 
 
19. aug. 2020 * Osuma kan igen levere næste dag. I forbindelse med coronakrisen har der været en del uregelmæssigheder i leveringer på Osuma. Det skulle være på plads nu, og der kan igen bestilles inden kl. 12 til levering næste dag. Der er også arbejdet med at sikre, at frosne varer beskyttes bedre. Vi opfordrer derfor alle til at støtte op om købmanden i Alken ved at benytte Osuma igen, lyder det fra bestyrelsen i Købmanden i Alken.

Se også referatet fra generalforsamlingen i juni her.

 
18. aug. 2020 * Tag den nu om igen i byrådet. Sådan lød det under stormødet fra mange sider i en fyldt (med afstand) gymnastiksal tirsdag aften. Sammenfattende: Erkend, at der er så lidt at spare og så meget at vinde ved at bevare en velfungerende landsbyskole med stor lokal opbakning, udvikling og potentiale i blandt andet naturbørnehave med venteliste og måske vuggestue. I politiker-panelet, hvor de fleste havde skrevet under på lukkeaftalen, var der stort fokus på økonomi, på at Bjedstrup Skole anses for at være dyr at drive, og at forhandlingerne har reduceret antal mulige lukkede skoler fra fem til to. De syv politikere blev gentagne gange præsenteret for argumenter om afgørende ændrede forudsætninger, når det gælder fejlagtige elevprognoser og tilslutningsprocenter samt bedre kommunal økonomisk udligning end frygtet. Argumenter, som forhåbentlig efter mødet vil gøre større indtryk end de nærmest fraværende politiske reaktioner under mødet tydede på. Den mest uforbeholdne støtte til landsbyskolerne kom fra DF og Alternativet. (Tekst: Knud Abildtrup)

Se også Ugebladet Skanderborgs reportage fra mødet: Politikerne stillede op til verbal spanking i Bjedstrup. Her fremgår det fejlagtigt, at Enhedslisten ikke skulle have skrevet under på struktur-aftalen. Peter Kjær (EL) har altså skrevet under.

 
   
  
18. aug. 2020 * DF vil redde skole og V er villige til forhandling. Sådan skriver i hvert fald Ugebladet Skanderborg. Byrådsmedlem Martin Frausing Poulsen og de to andre fra DF vil stillle ændringsforslag til økonomiudvalget, så skolerne i Bjedstrup og Hylke ikke skal lukke.

I et læserbrev i Ugebladet Skanderborg appellerer Bente Andersen og Karl-Ole Jokumsen til Venstre om at tænke om igen og kalder lukningen ulogisk og uigenemtænkt. I et læserbrev i samme ugevis reflekterer Mette Sletskov over borgmesteren, der stillede sine sko ved demonstrationen på Fælleden - og rød politik i det hele taget.

Også folk i Alken (herover) med en dejlig masse børn forrest markerer sammenhold og kampvilje for skolen. (Foto: Peter Abildgaard
... Og med tre gange #BevarBjedstrupSkole  (og et lille Be...) var det Bjedstrups tur - herunder.

 
31. juli 2020 * Fem livestream-foredrag på Mejeriet. På vegne af ABAF har vi igen tilmeldt Mejeriet til livestream af foredrag fra Aarhus Universitet, skriver Hanne Lisbeth Nielsen:
  • Tirsdag 6. oktober kl. 19-21: Rejsen ud i rummet.
  • Tirsdag 27. oktober kl. 19-21: Tang.
  • Tirsdag 3. november kl. 19-21: Dybhavet - nyt fra en ukendt verden.
  • Tirsdag 10. november kl. 19-21.30: Smagen af øl.
  • Tirsdag 17. november kl. 19-21: Tilblivelsen af det moderne menneske.

Til to af foredragene bliver det nødvendigt med tilmelding: Tang og Smagen af øl. Efter foredraget om tang vil Lasse Hornbek Nielsen servere lidt smagsprøver og stå til rådighed for spørgsmål og debat. Efter foredraget om ølbrygning vil Alken Bryghus præsentere lidt af deres produkter og ligeledes stå til rådighed for evt. spørgsmål.


 
   
   
11. jan. 2020 * 1745-1749 Drik og fylderier, liderlighed og brændevin. I disse måneder brygges der øl i det nystiftede Alken Bryghus - eller ABC, Alken Brewery Company. For 275 år siden kunne de også være med heromkring, især når det gjaldt brændevin, da var det bare ulovligt. Læs om de næste fem år i Alkens historie, hvor en brusten Alken-bonde Jens Rasmussen som tinghører skulle være med til at konfiskere udstyr til destillering - se afsnittet fra 1745-1749 under Alkens første kendte beboere.
 
   
 Gary Craig, Søs Nielsen, Anne Grete Viborg, Berit Werner Hansen og Poul Ganer fra den første bestyrelse i 'Alken Station'. Claus Madsen var også med. (Foto: Ole Nielsen)

 
13. nov. 2019 * Alken 1993: Dilettant for første gang i Alken, 'Alken Station' lige så stille i gang og belgisk-tysk besøg. alken.dk ruller år for år Alkens nyere historie op og er kommet til 1993, hvor borgerforeningens aktiviteter i byen nu blev suppleret af den halvandet år gamle forening 'Alken Station'. Byfestbladet rummede det år et interview med Grethe Damgaard, der i 1924 var født på Enggården, der dengang var et noget afrakket husmandssted, hvor man havde stok med i seng for at klare rotterne... Læs Pigen fra Enggården og læs 1993-kapitlet på Alken år for år siden 1979.
 
   
 
392 abonnenter får nyhedsbrev om søndagen
Ideer, fotos, forslag, færdige og ufærdige bidrag til indholdet modtages hjertens gerne af
redaktør Knud Abildtrup,
 knudabildtrup1@gmail.com20 27 12 76 Journalist og fotograf: Peter Abildgaard, 22 89 83 34, alkenvej69@gmail.com 
Send kalender-bidrag til 
Edel Laursen
edel.laursen@gmail.com
 Inge Nørgård bestyrer abonnements-databasen - skriv til Inge, hvis du får ny mailadresse, på ingealken104@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 38 2020 * En mårhund lå og skvulpede rundt i kanten i Mossø ved Mossøbrå. (Foto: Vibeke Sandberg)
 
Naturfredningsforeningens affaldsindsamling lørdag 19. september kl. 9.30. Start ved købmandsbutikken. Kontakt: Jytte Elleby, Søbjergvej 19, tlf. 30 29 74 95, elleby19@gmail.com.
 
Lørdag 19. september kl. 12-15 fylder Købmanden i Alken 7 år, det fejrer vi med åbning af Alken-bageriet.  (Foto af brød- og kagebagergruppen: Steen Jacobsen)
 
Bemærk datoen: Generalforsamling i Liv i Landsbyerne søndag 4. oktober kl. 13-15 på Bjedstrup Skole.
Livestream af foredrag fra Aarhus Universitet på Mejeriet: Tirsdag 6. oktober kl. 19-21: Rejsen ud i rummet.
Die Herren. Dover menighedsråd inviterer til koncert med Die Herren tirsdag 11. maj 2021 kl. 19.30, se bandets videohilsen om koncerten. Der er udsolgt.
 
1490-1667: De første kendte beboere i Alken: Fæstebønderne Søren Christensen og Jost Andersen var de to første navngivne - i 1554 - der knyttes til Alken. Men første gang, man i skriftlige kilder støder på stednavnet Alken, er tilbage i senmiddelalderen – i 1490, da Kong Hans stadfæstede, at Alchen og Illerup skulle være et birk – en retskreds - under Øm Kloster.

Læs otte kapitler - periode for periode - det seneste er: 
1745-1749 Drik og fylderier, liderlighed og brændevin.
   
Kortet er et udsnit fra Plan des Schanderborger Reuter Districts. Af Abraham Christian Willars, 1723. 
Gå selv på jagt i hele kortet hos Det Kongelige Bibliotek.

Alken-kalenderen
herunder bestyres af Edel Laursen, edel.laursen@gmail.com. Røde markeringer gælder Alken Mejeri, som har sin egen booking-kalender, der kan studeres her - i højre side lidt nede.
 
 
 
 
Wilkommen in Alken. Foran Købmanden i Alken står nu en informativ tavle med kort, fotos, forklaringer og gode forslag til natur-oplevelser omkring Alken. I en lille boks på tavlens side finder man en velkomstfolder, som på dansk, engelsk og tysk beskriver, historie og aldeles opdateret shelter-nutid i Alken og Omegn.

Bolig-side. På alken.dk samler vi alt, hvad der aktuelt tilbydes af boliger i om omkring Alken - salg og leje på Bolig i og omkring Alken, hvor du finder links til de enkelte boligannoncer eller i det mindste en vej derind. Find siden allernederst i venstremenuen her fra forsiden. Landejendomme, villaer, lejligheder, værelser og annekser. Sig endelig til, hvis du kender til flere. Skriv til alken.dk.

Tre år -  fire film - to købmænd. Først kom en film om Alken Minimarkeds lukning, så én om indsamling og støttefest, en tredje om byggeri og perioden uden købmand - og nu én om indvielsesdagen.


Finns åbningsfilm. På åbningsdagen i september 2013 var Finn Mathiasen fra ABCFilm på pletten med kamera, og han har krydsklippet 9.17 minutter sammen fra folkemylderet.

Thomas' åbnings-fotos. Find dig selv, din nabo og alle de andre under åbningen - på Thomas Tjørnehøjs foto-serie på Alkens Flickr-univers.  Thomas ønsker
tillykke til os alle sammen med byens nye dimension og Alkens genvundne status som 'købstad'!

Affolkning contra sammenhold. TV2 Østjylland bragte 25. september 2013 et indslag med minister Carsten Hansen (S), Osuma-direktør Jesper Elkjær og daværende formand for Liv i Landsbyen, Jens Jacobsen. Se Affolkning i landsbyerne og Sammenhold i Alken.
TV2 Østjyllands indslag fra Købmanden i Alken 22. september 2013. Se bl.a.  Birgit Bune, Søren Slebo, Bo Høilund Martinsen, Ingvar Kristiansen og Tove Nyholm udtale sig: Byen der ikke vil dø. 
Rundt om bordet og rundt om Alken. Pelle Bank fra TV2 Østjylland har lavet et fem minutters portræt af Alken. Adam Yogesh Thuesen i færd med at beklæde det gamle vaskehus er blandt de medvirkende.

Tv-indslag fra kampen for trinbrættet i 2000-2001. Med en sej arbejdsgruppe i spidsen lykkedes det i 2000-01 at sikre Alken som trinbræt trods Banestyrelsens påtænkte lukning efter en renovering. TV2 Østjylland beskrev det hele i to indslag: Først ministerbesøget i 2000  og hattefesten i 2001, da toget ankom igen.  
Fra Mejeriet lyder en indtrængende bøn til alle medlemmer om at få den årlige kontingent-indbetaling sat i system via banken. *** Det samme lyder fra ABAF: En fast, årlig bank-overførsel er en enkel og hurtig løsning, der kan lette ens egen samvittighed om at få betalt - og kan befri de frivillige i bestyrelserne med - igen igen - at skulle opkræve og minde folk om at betale.

ABAF: Årskontingent: Børn og unge op til 25 år: 150 kr. Voksne over 25 år: 200 kr. Pensionister: 100 kr.  
Reg. nr. 1551. Kontonr. 16472573. 

Alken Mejeri: Årskontingent: 100 kr. pr. medlem. 
Reg. nr: 8401 Kontonr.: 11 28 794. 
 
 
Seværdige og mindeværdige fotoserier:
 
 
Kvindefest 2019 
Skattejagt under byfest 2019 
Byfest 2019 
Fastelavn 2019 
Billedværkstedet fernisering 2018 
Feldballe-besøg 2018 
Skybrud i  september 2018
Købmanden i Alken's fem års fødselsdag 2018 
Sportsfest 2018 
Lammeholdet 2017 
Byfest 2017 
Mossø på bunden 2016 
Kvindefest 2016 
Købmandens tre års fødselsdag i 2016
Bruno Nielsen på Lesbos 2015 
Byfest 2015
Ring of Bones 2014
Byfest 2014
Flere købmands-åbnings-fotos 2013
 Købmanden i Alken's åbning 2013
            Shaka Loveless støttekoncert 2013
                                         Julemarked 2012
                                                    Byfest 2012

Byfest 2011

Byfest 2010

Vædebro-arbejdsdag 2010

Byfest 2009

Videovitser byfest 2008

Julemarked 2007

Sporindvielse 2007

Alken-armada 2007

Byfest 2007

Sankthans 2007

Filmfestival 2007

Kvindefest 2007