Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Darios Julekalender 2009
Julemarked 2008
Darios Julekalender 2007
Julemarked 2007
Fastelavnsoptog 2006
Nationalsang Nepal
Dover Kirke
2011 Nytårsaften
Liv i byen 2007
Liv i byen 2008
Liv i byen 2009
Liv i byen 2010
Liv i byen 2011
Liv i byen 2012
Liv i byen 2013
Liv i byen 2014
Liv i byen 2015
2020 Sko-happening
Alken Friplejehjem
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 
 
Billederne er fra Voel Plejehjem, men bygningen vil være nogenlunde det samme, med mulighed for små facadeændringer.

 Alken Friplejehjem
 
 
 1. aug. 2020 * Også møde om friplejehjemmet på Mejeriet. Flere Alken- beboere er interesseret i at høre mere om Alken Friplejehjem, og der har været en del spørgsmål til dette projekt, skriver Jan Ove Lihn fra bestyrelsen, der er blevet enige om at holde et Infomøde på Alken Mejeri onsdag 12. august kl. 19, hvor det er muligt at stille spørgsmål til dette projekt, og vi skal gøre vores bedste for at svare på indkommende spørgsmål. Vi mener, at det vil være det bedste vi kan gøre inden borgermødet tirsdag 25. august kl. 19.30-21.30 på Skanderborg Fælled.
 

7. juli 2020 * Den Selvejende Institution for Alken Friplejehjem har været i dialog med Skanderborg Kommune om et borgermøde som afholdes på Skanderborg Fælled i byrådsalen tirsdag 25. august kl. 19.30-21.30. Det er Skanderborg Kommune, som står for indbydelsen.

Vi håber, der er rigtig mange, som vil komme og høre om dette projekt.

Den Selvejende Institution for Alken Friplejehjem er sammensat af personer, der brænder for at lave et friplejehjem, folk, som vil det gode liv for ældre mennesker, der ikke længere kan klare sig selv i eget hjem.

Der er flere som har spurgt os, hvad forskellen er imellem et friplejehjem og et kommunalt drevet plejehjem. Til det kan vi svare: Det friplejehjem vi ønsker at bygge, har kun plads til 24 beboere i et plan, vi mener småt er godt, hvor der er nærhed og hvor alle beboere, personale og leder kender hinanden. Vi ønsker at borgerne i Skanderborg Kommune skal have et alternativ til et kommunalt plejehjem, med andre ord, der skal være valgfrihed. Det er de samme regler som gælder for friplejehjem og et kommunalt plejehjem, man skal visiteres af kommunen til at få en plejehjemsplads.

Prismæssigt er der ingen forskel for den enkelte beboer, om det er friplejehjem eller kommunalt plejehjem.

I planlægning af byggeriet er der tænkt i små detaljer for at skabe et miljø, som får beboerne til at føle sig trygge og glade for de nye omgivelser, de skal bo i.

Omgivelserne udenom plejehjemmet skal være rekreative og indbydende for både beboere, besøgende og naboer. Der planlægges en stor og flot park omkring plejehjemmet, med hønsegård, gedefold m.v.

Indendørs er der også tænkt i små detaljer, hvad angår fælles indendørs faciliter, hvor der er pejse- og tv stue, samt opholdsstue med udgang til stor og overdækket terrasse.

Hver beboer, får sin egen lille lejlighed med stue og lille tekøkken, soveværelse og et moderne badeværelse, samt udgang til en lille terrasse der er tilknyttet stuen. Der er evt. plads til ægtefælle, som ønsker at bo sammen med sin kone eller mand.

Der gøres meget ud af, at maden er frisk og veltillavet i plejehjemmets eget køkken. Maden vil blive lavet fra bunden af friske råvarer.

Det er vigtigt, at friplejehjemmet er forankret i det lokale samfund, og at det bidrager til, at man husker alle generationer, når der bliver talt om fællesskab. Altså også de medborgere, som ikke selv aktivt har mulighed for at opsøge fællesskabet.

Det er også vigtigt, at selvom det hedder Alken Friplejehjem, vil det også være et naturligt samlingssted omkring vore ældre fra hele oplandet til den samlede landsbyklynge, altså de fem landsbyer (Boes, Bjedstrup, Illerup, Svejstrup og Alken) og videre ud i hele kommunen.

Friplejehjemmet har brug for et korps af frivillige, som vil indgå i Støtteforeningen for Alken Friplejehjem. Støtteforeningen er utrolig væsentlig, idet det er herigennem, at kontakten kan formidles til det omgivende samfund. Ligeså er det støtteforeningen som kan stå for at arrangere aktiviteter, hvor folk i og omkring plejehjemmet mødes til mindre arrangementer, som f.eks. sang og musik.

Måske kan Alken Friplejehjem være med til at flytte grænser, for hvordan vi kan gøre det at skulle på plejehjem til, at være noget rigtig positivt.

Bestyrelsen har ansat: Jon Pugholm som projektleder, rådgiver /sparringspartner og tilsynsførende for opførelse af et friplejehjem. Jon Pugholm har flere års erfaringer i opførelse af friplejehjem og har indtil videre stået bag 10 friplejehjem. Den erfaring bygger vi videre på.

Det er vigtigt for os at finde den rigtige placering for friplejehjemmet i vores eget lokalsamfund. Vi mener, at Alken by vil være det rigtige sted. Alken binder lokalt de andre små byer sammen, Bjedstrup, Svejstrup, Illerup og Boes. Vi ser, at det er vigtigt at holde fast i aktiviteter som Børnehave, Skole og det lokale foreningsliv både i Bjedstrup og Alken.

Derfor vil det også få stor betydning for landsbyfællesskabet, at vi ser ud i fremtiden, så vores små byer ikke dør og forsvinder fra landkortet, vi kæmper for at bevare det. Vi mener også, at det er vigtigt at bevare trinbrættet i Alken, og vi opfordrer flere til, at bruge den kollektive trafik, da vi uden tvivl på længere sigt vil blive mødt af miljømæssige krav, som gør, at vi bliver tvunget til at tænke alternativt.

Vi har set på flere byggegrunde, men specielt jorden omkring Enggården, da det er forholdsvis nemt at bygge her, uden at der skal ændres det store i terrænet. Det er nemt at lave tilkørselsforhold. Derudover vil plejehjemmet ligge i smukke omgivelser, som vil have stor betydning for både beboere og pårørende.

Vores tanke er, at det opføres i et plan og det falder naturligt ind i omgivelserne uden at virke alt for iøjnefaldende.

Der vil blive arbejdet på at friplejehjemmet vil få et godt samarbejde med lokalsamfundet, det gælder både skole, børnehaver, institutioner, naboer m.m.

Vi mener ikke, det vil give stor øget trafik til og fra friplejehjemmet, og derfor ikke er til gene for andre beboere i Alken by, det skal ses ud fra de erfaringer, man har fra andre friplejehjem.

Friplejehjemmet vil få 25-30 ansatte.

Økonomien er stort set på plads og byggeriet forventes at koste omkring 50 mio. kr. Dialogen med kommunen har været god, og vi håber, at kommunen vi lave en lokalplan for området, så byggeriet kan påbegyndes til foråret/sommeren 2021, derefter tager byggeriet et år og friplejehjemmet kan således stå færdig til foråret 2022.

Bestyrelsens sammensætning

Formand: Jan Ove Lihn, Bjedstrup

Næstformand: Bente Andersen Jokumsen, Svejstrup

Kirsten Holvad, Svejstrup

Jytte Holm Elleby, Alken

Kirsten Nielsen, Virring

Støtteforeningen for friplejehjemmet har indtil videre to bestyrelsesmedlemmer, som senere skal op på fem.

Else Marie Karlsen, Svejstrup

AnnMarie Bay, Galten
 
24. apr. 2020 * Bestyrelsen bag friplejehjem er åben over for andre muligheder. Jan Ove Lihn, Svejstrupvej 2, er formand for Alken Friplejehjem og oplyser til alken.dk, at bestyrelsen arbejder på og er åben over for andre placeringer end på Fabulas' grund, men at placeringen i Alken vil være god for både Svejstrup og Bjedstrup, for at holde sammen på lokalsamfundet, og så vil friplejehjemmet betyde 25 nye arbejdspladser. Lihn understreger - ligesom Michael Eberhardt fra Fabulas - at de to parter ikke har andet med hinanden at gøre udover ønsket om at købe en hektar jord, hvilket forudsætter enighed om selve udstykningen.
- Hvordan bygningen i givet fald skal placeres, har vi vores egen arkitekt til at vurdere, men først når vi har en godkendelse, og borgerne i Alken er med på vores idé. At vi valgte at gå i dialog med Michael Eberhardt skyldes, at han havde et areal, vi muligvis kunne købe til en fornuftig pris, og at han virkede interesseret, siger Jan Ove Lihn, der understreger, at skitsen for plejehjemmet kun er et foreløbigt forslag og ikke godkendt.
 
  
 
 

Bestyrelsen:

Formand: Jan Ove Lihn, Bjedstrup

Næstformand: Bente Andersen Jokumsen, Svejstrup

Kirsten Holvad, Svejstrup

Jytte Holm Elleby, Alken

Kirsten Nielsen, Virring

Støtteforeningen for friplejehjemmet har indtil videre (juli 2020) to bestyrelsesmedlemmer, som senere skal op på fem:

Else Marie Karlsen, Svejstrup

AnnMarie Bay, Galten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tegningen i PDF
23. apr. 2020 * Fabulas vil give plads til friplejehjem. Fabulas, der ejer Enggården, har nu udover planen om et generationsfællesskab med 34 boliger i etape 1 og 18 boliger i etape 2 nu skitseret, hvordan foreningen 'Alken Friplejehjem' eventuelt kan købe en byggegrund som nabo til boligprojektet. Økonomiudvalget besluttede i går at sende forslaget i såkaldt forhøring, og det indebærer et borgermøde med Miljø- og Planudvalget som vært, hvor Fabulas kan præsentere projektet. Forhøringen skal løbe i '14 dage begyndende fra den dag, der kan inviteres til borgerdialog' lyder det. Et friplejehjem skal i dette forslag rumme 24 beboere, og på tegningen er der også markeret en 'friinstitution'. Ifølge denne skitse skal Enggården i modsætning til tidligere skitseforslag rives ned, og friplejehjemmet bygges, hvor der før var skitseret vådområde/regnvandssø. Michael Eberhard siger til alken.dk, at Fabulas ikke har noget med friplejehjemmet at gøre, men har indvilliget at afhænde en byggegrund til formålet. Friplejehjemmet tænkes ikke som en del af generationsfællesskabet, men de to parter kan få glæde af hinanden som naboer. Eberhard arbejder på at få engen friholdt til regnvandshåndtering og Enggården bevaret, evt. ved at rykke byggeriet lidt længere ud langs Emborgvej. Skitsen,der nu har været behandlet politisk, har været en del af dialogen med planafdelingen i kommunen, og Eberhard vil have en revideret skitse med til borgermødet.
Læs hele sagsfremstillingen under punkt 94 på økonomiudvalgets møde 22. april