Forside
Borgerforening
Bestyrelse
Historie
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
Generalforsamling 2010
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2017
Ekstra generalforsamling december 2020
Generalforsamling 2021
Vedtægter
Sankthans 2007
Organiseringen af ABAF's aktiviteter
Tovholdere
Fællesspisning
Byfest
Bhutan-gruppen
Borgerforening 2018
Borgerforening 2017
Borgerforening 2016
Borgerforening 2015
Borgerforening 2014
Borgerforening 2013
Borgerforening 2012
Borgerforening 2011
Borgerforening 2010
Borgerforening 2009
Borgerforening 2008
Borgerforening 2007
Fastelavn 2011
Alken-Alken-Alken
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 
 
 Alken Borger- og aktivitetsforening

Generalforsamling d. 21. Februar 2017.


Referat.

Gitte T. Aflægger formandsberetning:

• Projekt Grøn Partnerskab på legepladsen, der har været i gang i et par år fik

yderligere fondsstøtte i sommer 2016 og er dermed ved at blive realiseret. Den

ene shelter vil blive handicapvenlig. En toiletbygning er nu sat op. Tilslutning af

strøm, vand og afløb mangler. Jens og Britta har givet tilsagn om, at der må graves

elkabler igennem deres have (stor tak til dem). Der tilsluttes også el til barhuset

dernede. Der sættes 3 shelters op af håndværkere udefra. En grillhytte står vi selv

for at sætte op. Lotta er ansvarlig for den del af projektet og der er samlet en

gruppe af frivillige håndværkere – men der bliver behov for flere hænder. I løbet af

foråret indkaldes til arbejdsdage til bygning af grillhytte, genetablering af

petanquebane, opsætning af slackline, og nedgravning af stolper. Bestyrelsen vil

finde ud af retningslinjer for brug af pladsen.

• Venskabsbyerne i Belgien og Tyskland. Der er kommet invitation fra Alken i

Tyskland. Ingen tilslutning. Gaver fra Alken i Belgien. Paraplyer og rakufigurer.

Står ved Købmanden.

• Arrangementer

• Liv i forsamlingshusene, hvor Per Møller skulle have spillet, desværre aflyst

pga. sygdom

• Lars Lilholt og Shaka Loveless kunne ikke alligevel.

• Trophy Cats holdt koncert

• Holger Vig og Per Vorm holdt koncert

• Hot Fox Duo har spillet.

• Sammen med Mossø for mangfoldighed: Foredrag om flygtningelejr efter 2.

Verdenskrig i Gl. Rye. Anette Jacobsen.

• Årstidsfesterne: fastelavn, Skt. Hans, julejazz, byfest og juletræstænding.

• Aktiviteter: bordtennis, parabol, kor, fællesspisning, yoga

• Tovholdere. Opdateret liste findes på alken.dk. Der mangler tovholdere til :

 St. Hans Mogens står for brænde, Vibeke B. For fællesspisning. ABAF står for

båltale og øl/vand

 Juletræstænding

 Koncerter/musik

• Snak om vilkår for børnebars deltagere. Mange kommer fra de andre byer.

Skal de være medlem af borgerforeningen? Julie kontakter borgerforeningerne i de

andre landsbyer.

• I forbindelse med indvielse af kommunens nye rådhus har foreninger kunne

aftage møbler og inventar. ABAF har hentet diverse reoler til opbevaring af ting.

Regnskabet fremlægges af Sanne:

• Lille nedgang i medlemstal gennem de seneste 2 år. Fra ca. 200 til 186.

• Huslejen til Mejeriet bliver sat ned i år

• Kampagne for at hverve nye medlemmer

• Regnskabet blev gennemgået og godkendt

HUSK AT FÅ INDBETALT KONTINGENT I MARTS MÅNED HVERT ÅR.

LAV EN FAST OVERFØRSEL.

KONTO: 1551-0016472573.

Får vi ikke indbetalt i kalenderåret fås der ikke tilskud fra kommunen for det

pågældende år..

• Taffel i Januar med de øvrige bestyrelser

Valg af bestyrelse:

• Alle bliver genvalgt.

• Maibritt Ravn og Thomas Glud valgt som suppleanter

• Claus Madsen og Ole Nielsen genvalgt som revisor

Kontingent fastsættelse.

• Der foretages ingen ændringer.

Evt.

• Der indkaldes til nyt møde vedr. Legepladsen

Referent: Hanne Ravn