Forside
Borgerforening
Bestyrelse
Historie
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
Generalforsamling 2010
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2017
Ekstra generalforsamling december 2020
Generalforsamling 2021
Vedtægter
Sankthans 2007
Organiseringen af ABAF's aktiviteter
Tovholdere
Fællesspisning
Byfest
Bhutan-gruppen
Borgerforening 2018
Borgerforening 2017
Borgerforening 2016
Borgerforening 2015
Borgerforening 2014
Borgerforening 2013
Borgerforening 2012
Borgerforening 2011
Borgerforening 2010
Borgerforening 2009
Borgerforening 2008
Borgerforening 2007
Fastelavn 2011
Alken-Alken-Alken
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Alken Borger- og Aktivitetsforening


Referat af generalforsamling tirsdag den 28. februar 2012

 1. Valg af dirigent

Poul Westesen valgt som dirigent. Takkede for valget og kunne konstatere at alle formalia omkring annoncering og indkaldelse var overholdt.

 1. Bestyrelsens beretning

En eksemplarisk kort beretning fra formanden Jan Mortensen. Beretningen godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskab for 2011.

Det revisorgodkendte regnskab fremlagt af Holger Vig og Erik Overgaard i fællesskab. Årsresultatet  et flot overskud på 16.729,78 d.kr. . Regnskabet godkendt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Winnie Pohle og Jill von der Maase trådte ind i bestyrelsen i stedet for Knud Erik Jørgensen og Holger Vig. Bestyrelsen består således af Jan Mortensen, Bruno Nielsen, Winnie Pohle, Jill von der Maase og Erik Overgaard. Holger Vig blev valgt som 1. suppleant og Troels Larsen som 2. suppleant. Claus Madsen og Ole Nielsen fortsatte som revisorer og Hans Hornbeck som revisorsuppleant.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Generalforsamlingen vedtog uændret 200 d.kr. for voksne, 150 d.kr. for børn/unge til og med 24 år samt 100 d.kr. for pensionister.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget af bestyrelsen.

 1. Eventuelt

Så kom der lidt mere liv på tilskuerpladserne.

 • Mogens Andersen advokerede for brug af den nyrestaurerede overetage i Mejeriet.
 • Bruno Nielsen efterlyste flere tovholdere til årets aktiviteter i borgerforeningsregi. Flere meldte sig straks som tovholdere hvilket er noteret af undertegnede.
 • Jan Mortensen orienterede kort om det planlagte Alken-Alken-Alken træf i pinsen. En nærmere planlægning pågår ved bl.a. Troels Larsen og Birgit Pohle.
 • Finn Nielsen opfordrede til nedsættelse af et trafikudvalg til varetagelse af byens interesser i forhold til dels togbetjeningen af byen dels trafikken igennem byen. Finn arbejder videre med ideen.
 • Edel Laursen opfordrede til en lidt mere proaktiv linje fra bestyrelsens side med hensyn til nye aktiviteter. Ønskede endvidere indblik i bestyrelsens arbejde ved udlægning af bestyrelsesreferater på alken.dk
Indlæggene ebbede efterhånden ud og dirigenten kunne til sidst afslutte generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

/ Erik Overgaard