Forside
Borgerforening
Bestyrelse
Historie
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
Generalforsamling 2010
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2017
Ekstra generalforsamling december 2020
Generalforsamling 2021
Vedtægter
Sankthans 2007
Organiseringen af ABAF's aktiviteter
Tovholdere
Fællesspisning
Byfest
Bhutan-gruppen
Borgerforening 2018
Borgerforening 2017
Borgerforening 2016
Borgerforening 2015
Borgerforening 2014
Borgerforening 2013
Borgerforening 2012
Borgerforening 2011
Borgerforening 2010
Borgerforening 2009
Borgerforening 2008
Borgerforening 2007
Fastelavn 2011
Alken-Alken-Alken
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Alken Borger- og Aktivitetsforening

 

Referat fra generalforsamling torsdag den 25. februar 2010

 

1.         Valg af dirigent og referent.

Hanne Nielsen blev valgt som dirigent og Erik Overgaard som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

2.         Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.           

Ved formand Jan Mortensen. Som i 2009 en kort og præcis beretning hvor formanden beskrev et godt år 2009 med mange og gode arrangementer i borgerforeningen.

Beretningen godkendt.

 

3.         Fremlæggelse af regnskab.          

Kasserer Eva Nikolajsen præsenterede en nyudviklet overskuelig og detaljeret regnskabsopstilling hvor det er muligt at forholde sig til økonomien i de enkelte foreningsarrangementer i løbet af året. Flot arbejde, Eva. Regnskabet balancerer på godt 196.000 d.kr.. Desværre mistede foreningen i 2009 ca. 50 medlemmer i forhold til 2008 hvilket betød et tilsvarende stort fald i kontingentindtægterne. Årsresultatet blev negativt (godt 10.000 d.kr.) og medførte et yderligere fald i foreningens egenkapital til godt 48.000 d.kr. (knap 59.000 d.kr. ultimo 2008). Og ifølge kasseren har vi så endda ikke fået opkrævning og betalt for trykning af byfestbladet (yderligere ca. 5.000 d.kr. i minus).

Regnskabet blev godkendt og der var enighed om at man i 2010 måtte forsøge at få så mange som muligt af de mistede medlemmer ”tilbage i folden” (og gerne flere til).

 

4.         Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg Jan Mortensen, Bruno Nielsen og Gary Craig.

Jan Mortensen og Bruno Nielsen genopstillede og begge blev genvalgt. Gary Craig ønskede at træde ud af bestyrelsen og i stedet blev Knud Erik Jørgensen valgt ind. Troels Larsen ønskede ligeledes at træde ud og indtage en suppleantplads. Erik Overgaard trådte ind i hans sted.

 

            Valg af suppleanter.

Troels Larsen og Benjamin Skovgaard blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant.

 

                      Valg af revisor og revisorsuppleant.

Hans Hornbek, Claus Madsen og Ole Nielsen blev genvalgt som hhv. revisorer og revisorsuppleant.

 

5.         Fastsættelse af kontingent.           

Vedtaget at fastholde kontingentet uændret på 200 d.kr for voksne (over 25 år) og 150 d.kr for børn/unge (under 25 år).

 

6.                   Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

7.                   Eventuelt

Eva Nikolajsen foreslog anskaffelse af en Wii spillekonsol.

 

Finn Beck-Nielsen efterlyste en mere proaktiv holdning fra foreningens side i forhold til planer for byen og området. Herunder en kommende udvidelse af byen.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ved at takke de tilstedeværende for god ro og orden.