Forside
Borgerforening
Bestyrelse
Historie
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
Generalforsamling 2010
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2017
Ekstra generalforsamling december 2020
Generalforsamling 2021
Vedtægter
Sankthans 2007
Organiseringen af ABAF's aktiviteter
Tovholdere
Fællesspisning
Byfest
Bhutan-gruppen
Borgerforening 2018
Borgerforening 2017
Borgerforening 2016
Borgerforening 2015
Borgerforening 2014
Borgerforening 2013
Borgerforening 2012
Borgerforening 2011
Borgerforening 2010
Borgerforening 2009
Borgerforening 2008
Borgerforening 2007
Fastelavn 2011
Alken-Alken-Alken
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Generalforsamling ABAF 2008

                                                              Alken Borger- og Aktivitetsforening

 

                                                                     

Generalforsamling i Alken Borger- og Aktivitetsforening tirsdag den 26. feb. 2008 kl. 19 på  Mejeriet.

 

Referat.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent.

Mogens Andersen blev valgt som dirigent, og Jens Jacobsen blev valgt som referent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

2.     Fremlæggelse af formandens beretning.

Formanden fortalte bl. a. at der i det forløbne år har været de vanlige arrangementer, og at de er forløbet stille og roligt.

Skanderborg Kommune har vedtaget, at der ikke må ryges i lokaler, der modtager  kommunale lokaletilskud.

Det internationale Alken – Alken – Alken træf  afvikles i Pinsen 2008. Turen går til Belgien.

         

3.     Fremlæggelse af regnskab for 2007. Se bilag (Årsregnskab 2007).

Kassereren  fremlagde det reviderede regnskab og besvarede spørgsmål.

Det kommunale lokaletilskud var i 2006 på 60.000 kr. I 2007 forventes et lokaletilskud på ca 20.000 kr (Skanderborg Kommune fremsender resultatet i april 2008).

Årsresultatet forventes at blive et underskud på 4.000 – 9.000 kr.

Regnskabet blev godkendt.

     

4.     Valg af medlemmer til bestyrelsen

·        Jan M og Jens er på valg. Jens modtager ikke genvalg.

Jan Mortensen blev genvalgt. Gary blev valgt i stedet for Jens J.

 

5.     Valg af suppleanter og revisorer

Jan Andreasen og Erik Overgaard blev genvalgt som suppleanter.

Hans Hornbech og Claus Madsen blev genvalgt som revisorer.

 

6.     Fastsættelse af kontingent.

·        Bestyrelsen foreslår en forhøjelse.

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse fra 100 kr til 200 kr for voksne (over 25 år) og fra 100 kr til 150 kr for børn/unge (under 25 år). Samtidig indføres betaling kvartalsvis over PBS.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

7.     Bestyrelsens punkter til debat:

·        Drøftelse af regler i forbindelse med brugerbetaling ved ABAF-aktiviteter på Mejeriet.

            Efter en grundig debat besluttede forsamlingen at støtte bestyrelsens forslag:_

 

    Regler i forbindelse med brugerbetalte ABAF-aktiviteter på Mejeriet.

 

Grundreglen i forbindelse med aktiviteter i ABAF´s regi, hvor borgerforeningen betaler huslejen, er, at Mejeriet stilles vederlagsfrit til rådighed, og at aktiviteten  planlægges og gennemføres, så den økonomisk hviler i sig selv. Eventuelle underskud dækkes af ABAF.

 

Der er desuden aktiviteter, hvor der indgår brugerbetaling til betaling af instruktør, f. eks. kor og danseundervisning, og hvor bestyrelsen foreslår indført følgende regler:

 

·        Deltagerne skal være medlem af Borgerforeningen, og evt kontingent betales sammen med brugerbetalingen.

 

·        Kontingentet er det sædvanlige, årlige kontingent. Desuden er der et gæstekontingent for enkelte dage (f. eks. julejazz) på 25,- kr.

 

·        Deltagerne betaler til ABAF´s kasserer, som derefter afregner med instruktøren.

 

    

·        Hvordan sikrer vi en langtids-aftale vedr. legepladsen? – Aftale om brugsret/køb/eller hvad?

Bestyrelsen fik opbakning til at fortsætte bestræbelserne på at sikre en holdbar langtidsordning for brug af legepladsen.

 

8.     Åbne punkter til drøftelse. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest          

     tirsdag den 19. februar.

·            Ingen forslag er indkommet

 

 

9.     Eventuelt.

a)        Helle P. spurgte bestyrelsen om prisniveauet for orkester til byfesten 2008 og et festarrangement i oktober 2008.

b)       Det blev slået fast, at byfest i Alken er den næstsidste lørdag i august.

 

Referent: Jens J.