Forside
Borgerforening
Bestyrelse
Fra Ry til Skanderborg
Bestyrelsesmøder i 2007
Historie
Generalforsamlinger
Vedtægter
Sankthans 2007
Organiseringen af ABAF's aktiviteter
Tovholdere
Fællesspisning
Byfest
Bhutan-gruppen
Borgerforening 2018
Borgerforening 2017
Borgerforening 2016
Borgerforening 2015
Borgerforening 2014
Borgerforening 2013
Borgerforening 2012
Borgerforening 2011
Borgerforening 2010
Borgerforening 2009
Borgerforening 2008
Borgerforening 2007
Fastelavn 2011
Alken-Alken-Alken
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

24. mar. 2007: Jens Jacobsen fra ABAF's bestyrelse har skrevet: 

 

Fra Ry til Skanderborg  -  kommunale tilskud

 

Når en storkommune skal harmonisere 4 kommuners regelsæt og samtidig finde besparelser, blæser der kolde vinde. Det kommer vi til at mærke i Alken, hvor vi hidtil har fået/og i 2007 får kommunale tilskud i på følgende måde.

 

1.     Tilskud vedr. folkeoplysning:

 

Medlemstilskud.

Tilskud ydes til ABAF´s medlemmer under 25 år med et beløb svarende til det årlige kontingent, der pt. er på 100,- kr.   -  Det maksimale tilskud er på 175,- kr.

Denne ordning fortsætter uændret.

 

Materialetilskud.

Anskaffelse af varige, økonomisk belastende materialer til aktiviteter efter ansøgning.

Denne ordning fortsætter uændret.

 

Lokaletilskud.

Ry Kommune gav lokaletilskud til alle medlemmer. De 3 andre kommuner gav kun til unge under 25 år. Harmoniseringen betyder, at ABAF kun får tilskud i forhold til børn og unge under 25.

Da børn og unge udgør mindre end en tredjedel af det samlede antal medlemmer, må vi forudse, at lokaletilskuddet reduceres tilsvarende. Desuden er der en generel procentvis besparelse på lokaletilskud på 5 %.

I 2006 fik ABAF et lokaletilskud fra Ry Kommune på 60.000,- kr. Ud fra ovenstående kan vi med et forsigtigt gæt forvente at få 15.000,- kr. Altså 45.000,- kr mindre i 2007.

Fremtidige retningslinier for tilskud forventes udarbejdet af Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg kommune i løbet af 2007.

 

2.     Tilskud til kulturelle arrangementer (fortsætter som hidtil):

Kultursamvirket bevilger tilskud/underskudsgaranti til kulturelle arrangementer efter ansøgning. Det skal være et offentligt arrangement med annoncering i ugeaviserne. Offentlige arrangementer kræver en spiritusbevilling, hvis der skal sælges øl.

 

3.     Tilskud til forsamlingshuse (nye ordninger):

 

Generelt vedligeholdelsestilskud.

Der er 18 forsamlingshuse i Skanderborg Kommune, der hver får et tilskud på 20.000,- kr i 2007.

 

Rentefrie lån til bygningsmæssige forbedringer.

Det forventes, at der er en pulje på 1.000.000,- kr til rentefrie lån til rådighed for de 18 forsamlingshuse i 2007.

 

Bestyrelserne i Alken arbejder på højtryk med at få økonomien til fortsat at hænge sammen. Gode ideer efterlyses.

 

Jens J.