Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Stigruppen
Mossø
Vædebro
Legepladserne
Natugle
Gåseprojektet
Foreningen til fremme af biodiversitet
Miljøforeningen Dover Sogn
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 


Foreningen til fremme af biodiversitet

 
 
24. feb. 2022 * Tirsdag 15. marts kl. 19.30 holder Foreningen til fremme af Biodiversitet (FFB) generalforsamling i bålhytten på fællespladsen. Dagsorden: Valg ad dirigent. Bestyrelsens beretning. Fremlæggelse af regnskab og budget. Indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, revisor og suppleant. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8. marts. Vel mødt i bålhytten, skriver Thorbjørn Herrik fra FFB.
 
21. nov. 2021 * Mere pyntegrønt og flere juletræer. Vi mødtes i dag på Hede Ager Krog og hørte om arbejdet med at fremme biodiversiteten, om køerne og om udvidelse af engen, juletræer blev spottet og pyntegrønt samlet ind, skriver Lone Adamsen. Der er masser af pyntegrønt til afhentning derude. Det ligger i bunker og koster 50 kr. til støtte af foreningen. Man kan tage så meget man orker. Juletræer koster 100 kr. De kan fældes efter aftale med vores formand Thorbjørn Herrik på Aneshøj. (Foto: Lone Adamsen)
 
13. nov. 2021 * Julegran på Hede Ager Krog. Søndag 21. november fra 11.30 til 13 kan man hente julegran til dekorationer, adventskranse eller til vinterdækning af roser, skriver Thorbjørn Herrik. En stor favnfuld koster 50 kr, pengene går til et par bænke eller andre tiltag i området. Det er også muligt at reservere et juletræ (100 kr.) som kan hentes senere. Kl. 12 vil Jonas Petersen fortælle om kvægdriften og Bendt Nielsen om området og Foreningen til fremme af biodiversitet. Vel mødt ved juletræerne ned mod engen mellem de to låger. Julehilsen FFB.
 
8. nov. 2021 * Kristen i toppen. Så er der gjort klar til , at ugle, falk, spætte og stær kan flytte ind på Hede Ager Krog, skriver Thorbjørn Herrik fra Foreningen til fremme af biodiversitet. Kristen Hofgaard Warming er klatret op med kassen. (Foto: Thorbjørn Herrik)

 
 
11. okt. 2021 * Væk med vortebirk. Kommunens folk har hjulpet biodiversitetsforeningen med at komme birkerisene ved Hede Ager Krog til livs, oplyser Bendt Nielsen. Donationer fra Den Danske Naturfond, Friluftsrådet og kommunen skal bl.a. bruges til maskinel naturpleje. Det er godt for blomster og insekter, at vortebirkene ikke skygger det hele væk, så dem har vi forsøgt at holde nede. Først ved frivilliges hjælp, så tog køerne fat, og nu kommunen. Det skal nok lykkes. Der er også kommet lidt skilte på lågerne, hvor Sporet over Enggården går ca. 50 meter gennem indhegningen. Man kan se fra låge til låge, hvis man har det svært med at gå ind til køerne. (Foto: Bendt Nielsen)
1. okt. 2021 * 100.000 kr. i donationer. Det har Foreningen til fremme af biodiversitet nu alt i alt, fremgår det af en artikel i Ugebladet Skanderborg. Donationerne fra blandt andet Naturfonden, Friluftsrådet og Skanderborg Kommune skal gå til en mere tilbundsgående mekanisk plejeindsats på arealet og til en grejbank med håndværktøj. Endvidere en informationstavle om, hvad pleje-indsatsen går ud på.
 
7. sep. 2021 * Respekter dyrene og hold afstand. Galloway-køerne Vicky, Bjørli og Martha er sammen med tyrekalvene Klein og Lille DD ankommet til Hede Ager Krog. Når du tager sporet over Enggården kan du gå uden for hegnet, hvis du helst ikke vil ind til dyrene, oplyser Bendt Nielsen fra Foreningen til fremme af biodiversitet. Hegnet er konstrueret, så du kun på et meget lille stykke af sporet skal ind i indhegningen. Her er to klaplåger, som man skal ind og ud af over en kort strækning. Bare følg de gule afmærkninger. Der er flere klaplåger, som gør det muligt at komme ind i indhegningen. Respekter dyrene og hold afstand til dem, så de ikke føler sig presset af dig. Har du hunden med (i snor selvfølgelig) så bliv helst på stien og det korte stykke mellem klaplågerne. Køerne og de to tyrekalve kan være meget nysgerrige … især hvis du har hund med. Dyreholderen Jonas Pedersen og vi i biodiversitetsforeningen vil gerne høre om dine oplevelser med dyrene. Det er vigtigt, at alle får så gode oplevelser som muligt. Vi vil gerne blive så dygtige til det med dyr som overhovedet muligt. (Foto: Bendt Nielsen)
12. aug. 2021 * Kom, klip og hør om køer. Plejedag på Hede Ager Krog søndag 15. august kl. 10-12. Vi fjerner pil og ahorn fra området ved Enggårdsstien og gør klar til premiekøerne, som skal stå for naturplejen fremover. Sean Birk Craig hjælper med at bestemme områdets insekter. Kom glad og medbring selv mad og drikke, skriver Thorbjørn Herrik fra Foreningen til fremme af Biodiversitet.
 
4. aug. 2021 * Dameholdet vandt - til gavn for Hedeager Krog. Ikke kun Victor vandt tirsdag. Dameholdet vandt en rundenaturkonkurrencen på TV2, "1 døgn, 2 hold, 3 dyr", og skænkede 20.000 kr. til Foreningen til fremme af biodiversitet, skriver Thorbjørn Herrik. 
31. juli 2021 * Husk at se: Et døgn, to hold, tre dyr på TV2 tirsdag 3. august kl. 20 og hep på dameholdet og Foreningen til fremme af biodiversitet, skriver Thorbjørn Herrik.
 
12. juli 2021 * Kvindeholdet har kig på natur ved Alken. Det forlyder fra folk i Foreningen til fremme af biodiversitet, at det ene hold - kvinderne - i naturkonkurrencen "1 døgn, 2 hold, 3 dyr" har overvejet at donere den ugentlige gevinst på 20.000 kr. til projektet ved Hedeager Krog - hvis de altså vinder. De to hold dyster om at finde truede dyr i naturen. Det foregår om tirsdagen kl. 20 på TV2. Tilsyneladende hver tirsdag - så hep på kvindeholdet.

 
Svirreflue ved blåhat - en af de lækreste arter fyldt med nektar. (Foto: Bo Kokholm)
6. juli 2021 * Blomsterflor og kreaturgræsning. Der vil efter sommerferien ske spændende ting og sager omkring det arbejde, som Foreningen til fremme af Biodiversitet har sat gang i på Hede Ager Krog, skriver Bendt Nielsen. Allerede nu kan man opleve et sandt blomsterflor derude, men der er fortsat mulighed for at give en hånd med oprydningen efter seneste træfældninger. Derfor indkaldes til arbejdsdag søndag 15. august for alle, som har lyst til at give en hånd med at skabe lysåbne arealer til gavn for bl.a. blomster og insekter. Hold øje med Facebook-gruppen for nøjagtige tidspunkter senere.
Efter sommerferien vil Skanderborg Kommune også gå i gang med at lave kreaturhegn omkring engen op mod Boes Skov og på selve Hede Ager Krog. Efter aftale med lodsejeren, Fabulas, og kommunen bliver der sat kreaturgræsning på engen og heden, så vilkårene for den vilde flora og fauna forbedres ved dyrenes nedgnavning. Sporet omkring Enggården vil blive frahegnet, så man kun over en strækning på få meter skal ind til de græssende dyr. For dem, som ikke har noget imod at færdes inde i indhegningen, opsættes låger, så man fint kan komme ind og opleve stedet.
7. maj 2021 * Biodiversitetsforeningens første år. Der afholdes generalforsamling i Foreningen til fremme for biodiversitet onsdag 26. maj fra 17-19 på fællespladsen i Alken. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om det forløbne år- det første i foreningen. 3) økonomi. 4) planer for det kommende år. 5) indkomne forslag. 6) valg af bestyrelse, suppleanter og kasserer. 7) Evt. Emner til dagsordenen skal indsendes til formand Marianne Damholdt Bergin senest en uge før (Marianne_damholdt@yahoo.dk)
 
2. apr. 2021 * Flagermusekasser ved Hedeager Krog. Foreningen til fremme af Biodiversitet har sat to flagermusekasser - kreeret af Bo Kokholm - op ved Hedeager Krog, fortæller Marianne Damholdt Bergin. Til sommer bliver der en flagermusetur, og Marianne vil tage lytteudstyr med for nærmere at kunne bestemme, hvilke arter, der er der:
- Vi ved, flagermusene flyver over engen, og med vores arbejde på det tørre område håber vi på at få insektmylder.

15. jan. 2021 * AFLYST IGEN: Arbejdsdagen lørdag 23. januar ved Hede Ager Krog i ’Foreningen til Fremme af Biodiversitet’, er aflyst på grund af corona-restriktioner, oplyser Marianne Damholdt.
 
27. dec. 2020 * God krog til at fremme sjældne arter. Mange har besøgt arrangementet ”Fæld dit eget særlige juletræ og skab plads til mere biodiversitet” på Hede Ager Krog, og flere har spurgt til aktiviteterne på området, som ligger for enden af Enggårdsstien:

Hede Ager Krog er et område med næringsfattig jord og god mulighed for at fremme sjældne arter og spændende biodiversitet. Vi har derfor, med samtykke fra Skanderborg kommune, lavet en plejeplan for at skabe mere biodiversitet. Vi fjerner ikke-hjemmehørende arter, som fx bjergfyr, for at fremme mere spændende og insektvenlige arter som blåhat, blåmunke, engbrandbæger, kællingetand, gul evighedsblomst og orkideen skovhullæbe.

I forbindelse med juletræssalget har vi tyndet i grantræerne, men vi lader mange grantræer stå tilbage, da de skaber skjul for rådyr, hare og ræve, desuden spises koglerne af spætter, som ofte ses i området. Vi efterlader også klatter af bjergfyr, der fungerer som skjul for småfugle, og dynger med døde grene, som skjul for pindsvin og andre smådyr. Pilekrat bevares, da pil er en superart for bier.

Vi planlægger mindst tre arbejdsdage om året, hvor alle er velkomne, næste gang lørdag 23. januar kl. 10-14.

Opdateringer om Hede Ager Krog lægges på facebookgruppen ’Foreningen til Fremme af Biodiversitet’ hvor alle fra lokalområdet er velkomne. Mvh Foreningen til Fremme af Biodiversitet18. nov. 2020 * Fæld dit eget juletræ og skab samtidig mere plads til biodiversitet! Foreningen for fremme af biodiversitet skyder julen i gang og inviterer alle til at komme forbi Hede Ager Krog søndag 29. november mellem kl. 10 og 15, skriver Marianne Damholdt Bergin. Under corona-tilpassede forhold kan man give naturen en hånd ved at samle fældede buske og træer i bunker. I kan klippe pyntegrønt, samle mos og grankogler og fælde jeres eget, helt særlige juletræ for en donation til foreningen. Tag jeres egen kop med, evt. madpakke og arbejdshandsker, og vi tænder bål og byder på gløgg og kakao til børnene. Vi vil sørge for, at vi ikke er mere end 10 samlet på noget tidspunkt. Forslag til donation: Pyntegrønt 50 kr., juletræ 50 kr., mobilepay 3078 3171 (Anne Mette Lykke). Læs mere på foreningens Facebook-side.


7. sep. 2020 * Gemmeleg og arbejdsdag på Naturens Dag. Søndag 13. september har Spor i landskabet (spor.dk) i anledning af Naturens Dag arrangeret en gemmeleg. Der er 10 muleposer gemt langs Enggårdsstien, hvor du kan være heldig at finde én mellem kl. 10 og 16. Samme dag er der arbejdsdag på Hede Ager Krog, hvor vi fjerner ikke-hjemmehørende træer for at åbne op for de vilde blomster og mere insektliv. Arbejdsdagen starter kl 9. Medbring formiddagskaffe, vand, frokost, gerne arbejdsredskaber (arbejdshandsker, ørnenæb eller sav) og godt humør. Alle er velkomne, skriver Anne Mette Lykke. (Foto: Marlies Warming)

28. juni 2020 * Biodiversitets arbejdsaften på Hede Ager Krog torsdag 2. juli kl. 19-21. Første arbejdsdag i Foreningen til Fremme af Biodiversitet var vellykket, skriver Anne Mette Lykke. Vi fik væltet en masse af de ikke-hjemmehørende træer på Hede Ager Krog og samlet grene i bunker, der skal fungere som insekthoteller. Vi mangler at samle en del afskårne træer sammen og vi har en masse kage tilovers. Derfor vil vi gerne invitere til en opfølgende arbejdsaften, hvor vi slæber træer i bunker og evt klipper lidt mere ned (medbring gerne ørnenæb). Alle er velkomne, vi mødes kl. 19 ved fællespladsen eller man kan komme ud på området senere. Der er kaffe og kage når arbejdet er gjort. Interesserede er meget velkomne melde sig ind i Foreningen til Fremme af Biodiversitet ved at tilmelde sig gruppen på Facebook, og dermed følge udviklingen på Hede Ager Krog.
 
22. juni 2020 * Ny forening stiftet- Foreningen for fremme af biodiversitet. Vi er en gruppe naturelskende Alkenborgere, som har startet en ny forening - Foreningen for fremme af biodiversitet.

Formålet med foreningen er:
• at arrangere aktiviteter for at fremme biodiversitet
• at fremskaffe arbejdskraft og økonomi til foreningens aktiviteter
• at samle lokalsamfund om fælles naturplejeopgaver, som ikke varetages af offentlige myndigheder
• at indgå aftaler med lodsejere.

Som første naturfremmende projekt har vi planer om at forvandle det gran og fyr bevoksede areal beliggende for enden af den nye sti på Enggårdens arealer. Arealet har stort potentiale til at udvikle sig til et værdifuldt naturareal, ved at der bl.a. ryddes de ikke hjemmehørende buske og træer. Arealet er af en næringsfattig og tør karakter og rummer ved vores første inspektioner skønne arter som orkideen skovhullæbe, blåhat, kornet stenbræk, snoge og skovfirben.
Vi glæder os derfor til at invitere alle interesserede til at blive medlem af foreningen, så vi sammen kan få os et lokalt tilgængeligt naturområde. Medlemskab er gratis og formidles via Facebook Gruppen Foreningen for Fremme af Biodiversitet.
Interesserede inviteres til informationsmorgen og kaffe lørdag 27. juni kl. 9:00Fællespladsen. Derefter drager interesserede ud og tager fat på den første naturarbejdsdag. Tilmelding skal ske på eventen på facebook siden eller til Marianne.

På Vegne af Foreningen for fremme af biodiversitets bestyrelse
Lone Gerup Adamsen, Bo Kokholm, Thorbjørn Herrik, Anne Mette Lykke, Marlies Warming, Bendt Nielsen og Marianne Damholdt Bergin - formand.
 
 
Uge 41 2021 * Naturpflege hedder det på tysk. Læs om artsrigdom og græssende dyr ude ved lågerne til Hedeager Krog. (Foto: Bendt Nielsen)
 
Foreningen arbejder blandet andet på at skabe lysåbne arealer til gavn for bl.a. blomster og insekter. Hold også øje med Facebook-gruppen.
Bestyrelse:

Formand:
Thorbjørn Herrik, 61503171 
Lone Gerup Adamsen
Bo Kokholm
Anne Mette Lykke
Eva Nikolajsen
Marlies Warming

Suppleant: 
Bendt Nielsen 


Foreningens Facebook-side