Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Bestyrelsen
Bestil købmandsvarer online
Købmanden i Alken 2018
Købmanden i Alken 2017
Købmanden i Alken 2016
Købmanden i Alken 2015
Købmanden i Alken 2014
Købmanden i Alken 2013
Købmanden i Alken 2012
Købmanden i Alken 2010-11
Købmanden i Alken 2004-10
Hertha brød priser
2014 Oktober Kontrolrapport
2020 Aarshjul
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 
 
Købmanden i Alken 2010-11

28. okt. 2011 * 40.000 kr. til Købmandsgruppen. Jens Jakobsen glæder sig over et svar fra Landsbysamvirket til Købmandsgruppen:
Det blev besluttet at bevilge et tílskud på op til 40.000 kr. til dokumenterede udgifter, som budgetteret i ansøgningen. Landsbysamvirket betinger dog, at relevante offentlige tilladelser foreligger, og at der er lokal accept fra borgerne i Alken om finansiering af varelager, lyder et brev fra Kultur-og Borgerservicechef Svend Erik Jensen.
- Det er unægteligt dejligt og stærkt tiltrængt! - Og det styrker troen på at det kan og skal lykkes, lyder det fra Jens Jakobsen.

11. okt. 2011 * Købmandsprojekt en byrådssag. Det er op til byrådet at beslutte, om slagterejendommen skal stilles til rådighed for et butiks-café-projekt, siger direktør Henning Haahr til Midtjyllands Avis. Avisen skriver bl.a., at det kan blive svært at finde andre købere, og at en løsning kan blive en overdragelse til en selvejende fond for et symbolsk beløb. Haahr er citeret for 'vi er altid positivt indstillet, når en lokal gruppe brænder for sagen og gerne vil lægge et frivilligt arbejde.'


3. okt. 2011 * Meget positivt møde. Købmandsgruppen havde mandag et godt og konstruktivt møde med ledende folk fra kommunen, fortæller Tove Nyholm.
Tilsagnene om støtte fra folk i og omkring Alken til at oprette og drive en butik i slagterejendommen gjorde indtryk, og nu skal sagkyndige se nærmere på slagterejendommen, så vi kan komme tættere på en aftale om egentlig brugsret. Alt i alt et godt resultat.
3. okt. 2011 * Socialt afkast. Per Clauson-Kaas fra levefællesskabet Hertha talte på mødet søndag om erfaringerne fra projekteringen - bl.a. om 'de første syv år med snak'. Han betonede begreberne tillid, ansvarlighed og frivillighed og hvordan en investering kan give et socialt afkast. (Foto: Sanne Dudoret)
2. okt. 2011 * Solid og konkret opbakning til en Vrads-model. Købmandsgruppen fik, hvad de bad om: Et halvt hundrede mennesker fra Alken og omegn bakkede på mødet søndag op om planen:
At arbejde på brugsret over slagterejendommen, komme i gang med en frivilligt drevet butik og café med inspiration fra Vrads Købmandshandel, og siden samarbejde med Skanderborg Aktivitetscenter. Tove Nyholm fra gruppen konstaterer, at der var tilsagn om 86 enkelt-tilmeldinger til arbejdsweekends - mange meldte sig til flere. Foreløbige tilsagn om gaver løber op i 80.000 kr. til startkapital, og tilkendegivelser om de første 118 tre-timersvagter i butikken - på månedsbasis. Tove bemærker, at købmandsgruppen behandler tilsagnene fortroligt. Så gælder det mødet mandag med ledende folk fra kommunen. (Foto fra markedsdag: Søs Nielsen)

26. sep. 2011 * Så gælder det en købmandshandel i slagterejendommen. Købmandsgruppen indkalder nu til møde søndag 2. oktober kl. 10 på Mejeriet. Første skridt i en ny projektbeskrivelse er at etablere en købmandshandel baseret på frivillig arbejdskraft.
Per Clauson-Kaas fra levefællesskabet Hertha holder oplæg om at være et socialøkonomisk fælesskab og om at arbejde sammen med udviklingshæmmede. Og uden opbakning - ingen slagter-ejendom. Kommunen mødes med Købmandsgruppen mandag, og afgørende bliver, hvor stor opbakningen til projektet bliver fra borgere i Alken og omegn. Se hele indkaldelsen her - også hvis ikke du kan komme søndag - og læs projektbeskrivelsen.

7. sep. 2011 * To planer for en købmandsbutik. Købmandsgruppen har haft møde igen, og Peter Gregersen fortæller, hvordan et samarbejde med Dagli' Brugsen i Gl. Rye om en filial i Alken ikke bliver til noget. Det ville blive for dyrt, så nu arbejder gruppen på to planer:
På længere sigt et samarbejde med Skanderborg Aktivitetscenter, hvor udviklingshæmmede er med til at drive butik som aktivitet i slagterbutikken, der så skal være sat i stand. På kort sigt en slags Vrads-model i slagterbutikken, hvor frivillige driver butik/café - som udløber af fredagsmarkedet. Så lige nu arbejder gruppen på at opnå en foreløbig brugsret til bygningen fra kommunen. Lone Grøn er stoppet i gruppen, Tove Nyholm har taget over.

1. juni 2011 * Butik i slagterbutikken på tale. På borgermødet søndag var der opbakning til Købmandsgruppens fortsatte arbejde. Bl.a. er en ansøgning om socialøkonomisk butik i den tidligere slagterbutik på tale. Læs Stiftens interview med Jens Jacobsen.

19. maj 2011 * Den fremtidige købmand i Alken - realiteter og visioner. Hvordan ser det ud med økonomien for en fremtidig købmand i Alken? Hvilke konkrete muligheder er der på bordet her og nu - herunder samarbejdet med Skanderborg kommune om en socialøkonomisk virksomhed?

Hvad er visionerne på længere sigt? Hvad kan og vil vi som by og borgere bidrage med for at få visionerne til at blive til virkelighed?
Disse spørgsmål vil være på dagsordenen, når der søndag 29. maj kl. 10-13 afholdes borgermøde om købmandssituationen på Alken Mejeri.
Der vil være korte oplæg fra medlemmer af købmandsgruppen, fælles diskussioner, brainstorm og cafeseminar - alt sammen ledsaget af rundstykker og kaffe. Mød talstærkt op og bidrag med både konkrete ideer, kritiske røster og kreative drømme til skabelsen af vor fælles fremtid! (Foto: Sanne Dudoret)


 


7. maj 2011 * Hvis du mister troen, ånden og eventyret, er der kun pengene tilbage. Per Slyngborg citerede Ebbe Reich, fortalte om folkelige bevægelser, og mange Alken-folk reflekterede efter thaimaden over temaet 'mennesker, der er fælles om en sag', og situationen nu, hvor købmanden lukker. Jens Jacobsen fra Købmandsgruppen fik klapsalver for en tale om betydningen af fælles engagement. Datoen for næste møde er endnu ukendt, og Jan Mikael Granner fortsæter debatten på smalltalken med indlægget 'Forhandler i stedet for købmand?'.

19. apr. 2011 * Er der opbakning i byen? Købmandsgruppen indkalder til møde en uvis dato - den er ændret igen - på Mejeriet. Vi vil orientere om, hvordan situationen er nu, og vi vil også meget gerne lodde stemningen i forhold til opbakning fra byen til den model for en socialøkonomisk købmandsbutik, som vi stadig arbejder på, skriver Lone Grøn.


12. apr. 2011 * Thaimad og 'fælles om en sag'. Thaigruppens fællesspisning bliver onsdag 4. maj kl. 18, oplyser Birgitte Brøbech fra Købmandsgruppen. Bagefter - ca. kl. 19.15 - holder forstander på Eriksminde Efterskole, Per Slyngborg, oplæg til en samtale om butikkens fremtid, med hovedvægten på: 'Mennesker, der er fælles om en sag'.

27. mar. 2011 * Afslag fra SATS-puljemidlerne. Vi har desværre fået afslag fra SATS-puljemidlerne, oplyser Lone Grøn fra Købmandsgruppen, der fortsat arbejder videre med muligheden for at drive købmanden som socialøkonomisk virksomhed, samt andre strategier for at bevare købmanden i Alken. I løbet af april indkalder Købmandsgruppen igen til borgermøde for at orientere om og få mulighed for diskutere situationen, som den ser ud nu.
3. mar. 2011 * Inspiration fra Brovst til Alken. En del af købmandsgruppen har været i Brovst på et inspirerende besøg, fortæller Jacob Gewitz. Gruppen besøgte øko-butik, genbrugshandel, frivillig-klub, købmand og campingplads, bofællesskab og ikke mindst Skovsgårds Hotel, drevet som andeledes arbejdsplads siden 1982.

- Vi har ikke mindst nu rigtig meget at forholde os til og undersøge. Bl.a. hvad det betyder med et bredt tilbud/udbud med mange muligheder og opgaver, samt at det er lokalt forankret og styret. Super dag.

2. mar. 2011 * Nyt fra Købmandsgruppen - som ikke ligger på den lade side! Vi er i fuld gang med studieture til relevante steder,

som arbejder indenfor den socialøkonomiske ramme, vi arbejder videre med den konkrete økonomi i forhold til at overtage butikken, søger inspiration fra andelsbevægelsen, formand for socialudvalget, Søren N. Pedersen (V) samt borgmester Jørgen Gaarde (S) bakker os offentligt op i Lokalavisen, vi er i kontakt med lokale aktører, som kunne være gode samarbejdspartnere, med Sparkæden, og så småt i gang med at søge fonde.

Det gav rigtig meget energi med det dejlige fremmøde til sidste fællesmøde på Mejeriet. God stemning, relevante bidrag og opbakning til det videre arbejde.

Vi håber stadig på jeres opbakning, og indtil afklaring fra Satsmidlerne er den bedste opbakning, at vi stadig mødes hos Birgit og handler ind. Estrid Bek1. mar. 2011 * Støtte fra byrådspolitikere. Socialudvalgsformand Søren Erik N. Pedersen (V) og borgmester Jørgen Gaarde (S) bakker begge op om købmandsgruppens initiativ med at drive butik med udviklingshæmmede. Læs Lokalavisen.

13. feb. 2011 * Udviklingshæmmede i Bilka. Som et apropos til de aktuelle planer om socialøkonomisk butik i Alken, og aktuelle holdninger om, at udviklingshæmmede nok helst skal arbejde ude bagved på lageret: Hør radioindslag fra DR Syd 4. oktober 2010 om 20 af de ansatte i Bilka i Esbjerg.

11. feb. 2011 * Hvis ikke i Alken - hvor så? Bekymring, begejstring, tvivl, alvor, anerkendelse, appel, klapsalver, ros og håb. Se Sanne Dudorets bileder fra fællesmødet i købmandsgruppen i søndags.
10. feb. 2011 * Købmands-debat i tv. Onsdag var købmanden i Alken og ideen med socialøkonomisk butik tema for en kort tv-debat. 'Glimrende idé' eller 'lidt for smart' lød det på TV2 Østjylland - onsdag 9. februar > 19.30 > Markante Meninger. Kommentér debatten på smalltalken.


5. feb. 2011 * Realistisk købmands-optimisme. 60 mennesker var med til søndagens fællesmøde om købmandssituationen og bakkede op om Købmandsgruppens arbejde - ikke mindst om en socialøkonomisk butik.
Se ansøgning til civilsamfundsstrategien. Nærmere beretning følger.

5. feb. 2011 * Jacob i tv om købmandsprojektet. Jacob Gewitz fra Købmandsgruppen og flere andre er med i et indslag 'Statsstøtte til købmand' fra TV2 Østjylland - klik fredag 4. februar - udsendelsen kl. 19.30 - fjerde indslag.

2. feb. 2011 * Arbejdspladser til sårbare og udsatte borgere. At købmanden kunne blive en arbejdsplads med en social dimension, er et af de forslag, Købmandsgruppen vil præsentere på mødet søndag 6. februar kl. 10-12 på mejeriet. En projektskitse til et såkaldt pilotprojekt i civilsamfundsstrategien er formuleret. Hør nærmere om tankerne om, hvordan Alken ved at rumme og integrere udsatte medborgere i et velfungerende samfund med mange ressourcer kan bevare den købmand, der er hjertet i byens sociale liv. Læs, hvad Estrid Bek siger til Stiften. (Foto: Søren Slebo


20. jan. 2011 * Socialøkonomisk butik i spil. Købmandsgruppen indkalder nu til nyt fællesmøde om købmandssituationen med helt nye ideer i spil. Søndag 6. februar kl. 10-12 på mejeriet med kaffe og rundstykker. Gruppen vil præsentere de tre muligheder, den ser som realistiske og har arbejdet med: 1) En privat købmand overtager butikken, 2) Socialøkonomisk købmand og 3) Købmand et andet sted i byen.
30. nov. 2010 * Charmeoffensiv. Også Midtjyllands Avis har bragt 107-mands-fotoet og omtalen af købmands-situationen under overskriften Landsby på charmeoffensiv for ny købmand. Og Lokalavisen med overskriften By til kamp for købmand.


22. nov. 2010 * Estrid i TV2 Østjylland om købmanden. Se Estrid Bek fra Købmandsgruppen tale Alkens sag i et længere indslag fra mandag i TV2 Østjylland. Tredje indslag i udsendelsen 22. november kl. 20.
21. nov. 2010 * Flere muligheder stadig åbne. 35 mennesker hørte søndag Købmandsgruppen berette om undersøgelser af bl.a. modeller fra Vrads og Virring, møde med mægleren og med advokat Birgitte Brøbech, Boesvej. De første medier har omtalt situationen, og alle opfordres til at sprede budskabet 'købmand søges' bl.a. via Facebook. Første prioritet er at bakke op om et salg til en ny købmand, og gruppen fortsætter med at konkretisere forskellige modeller for alternative løsninger. Der kom flere ideer på banen: Dividende, en mere konkret brugerundersøgelse og at bruge Mejeriet til lille butik med café. Nyt møde indkaldes i januar.
20. nov. 2010 * Nu kan købmandsfotoet studeres i ordentligt stort format. 105 kunder (er I enige?) troppede op, og på de første fotos var det svært at se sig selv eller allle de andre. Nu kan man se det her. Man skal bare scrolle godt nedad og til siden.

19. nov. 2010 * Næste købmandsmøde. Som opfølgning indkalder Købmandsgruppen igen søndag 21. november kl. 10-12 på Mejeriet: Orientering om salg til privat købmand, alternative løsninger, afklaring og diskussion, og mandat fra byen til det videre arbejde.
18. nov. 2010 * Pressemeddelelse ud. 'Vi håber, der findes et menneske eller en familie derude, der har en købmand i maven og drømmer om et givende liv i midten af et moderne landsbyfællesskab.' Sådan står der bl.a. i pressemeddelelsen fra Købmandsgruppen.


16. nov. 2010 * Hvem vil være vores købmand? Der var tæt med folk fra Alken og omegn, da der i lørdags skulle fotograferes til købmandsgruppens arbejde med salg af butikken, som også i sidste uge havde en såkaldt yes-uge. (Foto: Søren Slebo) Meget større foto
7. nov. 2010 * Købmandsgruppen har delt sig op. Købmandsgruppen har haf sit første møde efter den velbesøgte brainstorm og har fået Erik 'Doktor' Overgaard med som repræsentant fra ABAF-bestyrelsen. Estrid Bek skriver: Formålet med købmandsgruppen er at undersøge, hvilke muligheder, der er for at bevare en købmandsbutik i Alken. Vi har delt os op i to grupper, så er der nogen, der er kommet i tanker om gode ideer efter mødet på Mejeriet, så kom og sig det til en af os, der har med det at gøre. Vi er åbne for alle muligheder.
De to grupper: Økonomi- og markedsføringsgruppen: Jens Jacobsen, Lone Grøn, Jan Malling og Estrid Bek, - i tæt samarbejde med Birgit Pohle. Andelsgruppen, alternative muligheder: Finn Beck-Nielsen, Birgitte Mulvad, Erik Overgaard og Benjamin Hoff-Skovgaard. Hele gruppen mødes igen onsdag til opsamling og justering af videre plan. Ps. Er der nogen fra de gamle købmandsgrupper, der sidder inde med noget materiale, vi evt. kunne bruge, blive inspireret af i forhold til at skabe bedre muligheder/støtte til en ny købmandshandel, så kom endelig med det.