Forside
Borgerforening
Mejeri
Tag over Alken
Historie
Bestyrelse
Mail liste for mejeri bestyrelsesmedlemmer
Vedtægter
Kunst på mejeriet
Generalforsamlinger
Biblioteket
Mejeri 2018
Mejeri 2017
Mejeri 2014
Mejeri 2013
Mejeri 2012
Mejeri 2011
Mejeri 2010
Mejeri 2009
2009 06 Arbejdsdag
Mejeri 2008
Mejeri 2007
Renovering marts 2007
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Møde i Mejeribestyrelsen

11.10.07

Til stede: Mogens, Bo, Ingrid, Finn, Ole og Hanne

1. Øverste etage

Kan bruges frit til borgerforeningsaktiviteter af medlemmer af begge foreninger.

Kan ikke bestilles.

Varmekilde? Der er en gasvarmer, som vi i første omgang bruger. Vi ser hvordan det fungerer,

og snakker videre om en mere permanent løsning.

Masterplan-udvalget har mødtes og kigget bygningen kritisk igennem. De er ved at have et

overblik over behovene. Det formodes at gruppen til det fælles møde mellem foreningerne den

6.12.07 har et forslag klar.

Jens er tovholder på en ”fundraising gruppe”, som vil prøve at få skaffet midler til de først

prioriterede renoveringsbehov. Det bliver formentlig aktuelt med en ordning hvor lokale må

købe andele eller aktier i Mejeriet, for at skaffe midler til renovering.

2. Varme. Brænde/Måler?

Ole bestiller brænde. Mailer rundt, når han kender datoen for ankomst. Så må vi prøve at samle

arbejdskraft til at få det stablet på et hensigtsmæssigt sted.

3. Udlejning:

a. Rengørimg.

På grund af økonomi, er rengøring afskaffet, men det holder ikke.

Vi starter en debat på hjemmesiden. Skal vi lægge penge til rengøring, når vi bruger

Mejeriet.

b. Ungdomsfester

Af hensyn til naboer, gælder reglerne for ungdomsfester frem til 25 år.

c. Nøgler

Hanne efterlyser en original nøgle til at lave kopier.

d. Udlejning af møbler.

Det koster ½ pris at leje møbler uden at leje Mejeriet. De nye møbler i salen må ikke

fjernes. De må heller ikke bruges udendørs.

4. Trykkeri

De bekymringer der kom under generalforsamlingen, er der taget højde for i lejekontrakten.

5. Økonomi.

Punktet udskudt på grund af det fremskredne tidspunkt.

Eksisterende lejekontrakter gennemgås.